Overzicht vrijwilligerswerk in Bezuidenhout

In Bezuidenhout zijn er door én voor wijkbewoners verschillende mogelijkheden om op vrijwillige basis actief te zijn in de wijk. Zowel op verschillende onderwerpen, wijkonderdelen als activiteiten zijn er werkgroepen waaraan je een steentje kunt bijdragen om het wonen in de wijk prettig en leefbaar te houden. Nieuwsgierig geworden wat er mogelijk is? Lees dan vooral verder.

Bestuurslid Wijkberaad

Als bestuurslid kun je daadwerkelijk invloed uitoefenen op de toekomst van het Bezuidenhout.  Het ‘enige’ dat je nodig hebt is passie voor de wijk en een flexibele agenda met 2 tot 8 uur per week tijd.

Je krijgt er (meer) bestuurlijke ervaring, nieuwe contacten en een hoop lol voor terug, en dat belonen we met een vacatieregeling.
We zoeken een bevlogen wijkbewoner, die de belangen van het Bezuidenhout wil behartigen. Bijvoorbeeld richting projectontwikkelaars die in de wijk willen bouwen of verbouwen of richting de politiek(e vertegenwoordigers) danwel ambtenaren aan het Spui of van Haagse Hout.
Of heb je meer interesse in zoeken van verbinding met en tussen bewoners en activiteiten die daarmee samenhangen?
We komen graag met je in contact.

In goed overleg kunnen de mooiste dingen ontstaan. Je bent in staat om samen met het ervaren wijkbestuur de prioriteiten (met name gericht op leefbaarheid in de breedste zin) van de wijk vorm te geven en gezamenlijk uit te (laten) voeren.
Verder hebben we in het wijk en dienstencentrum een kantoor en een administratief medewerkster die je werk uit handen neemt en je waarschuwt als er belangrijke dingen te gebeuren staan.

Heb je al bewoner een idee, signaal of vraag die je wilt voorleggen aan het wijkberaad?
Elke 3de maandagavond in de maand is er spreekuur. Mail naar wijkberaad@bezuidenhout.nl

Werkgroep per wijkdeel

De wijk bestaat uit 3 delen, West, Oost en Midden. Per wijk kan verschillen welke onderwerpen aandacht vragen. Voor de laatste 2 delen zijn werkgroepen actief die altijd extra vrijwilligers kunnen gebruiken. Lees hieronder meer.

 • Werkgroep West

Deze werkgroep volgt nauwlettend de ontwikkelingen in Bezuidenhout West.  Heeft u interesse om hieraan deel te nemen? Mail het naar communicatie@bezuidenhout.nl Dan brengen wij u in contact.

 • Werkgroep Midden

Deze werkgroep maakt binnenkort een herstart. Interesse? We kunnen nog leden gebruiken.

Het gebied Bezuidenhout Midden is gelegen tussen de Schenkkade, de prinses Beatrixlaan, de Koningin Marialaan, de Theresiastraat en de Laan van NOI.

Tijdsindicatie: Nader vast te stellen
Frequentie overleg: Nader vast te stellen

 • Werkgroep Oost en verkeer BZH

Deze werkgroep volgt nauwlettend de ontwikkelingen in Bezuidenhout Oost en neemt zo nodig contact op met de betreffende instanties. Wij zijn graag de antennes, ogen en oren van de buurtbewoners in Oost. Meeuwen-, vuil-, parkeer- en fietsenoverlast zijn onderwerpen die regelmatig aan de orde kunnen zijn.

Het gebied Bezuidenhout Oost is gelegen tussen de Bezuidenhoutseweg, Carel Reinierszkade, Schenkkade/Loolaan, Laan van Nieuw Oost Indië.
Daarnaast houden wij ons bezig met de mobiliteit in geheel Bezuidenhout: voor (bak)fietsen, (deel)auto’s, (deel)scooters, voetgangers, stations, tram- en bushaltes.

Tijdsindicatie: 3 uur p/m
Frequentie overleg: Ongeveer eens per kwartaal

Werkgroep per onderwerp

Bouwen, projecten en duurzaamheid

 • Bezuidenhout leeft
  In de wijk zijn er verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid. Bezuidenhout Leeft! wil inzicht krijgen (en geven) in de gevolgen van nieuwe ruimtelijke ingrepen en is samengesteld uit diverse deskundigen die hun vakgebied kunnen inbrengen.Wij beoordelen de plannen van de Gemeente voor onze wijk op nut, noodzaak en effect aan de hand van de eigen uitgangspunten van de Gemeente voor wat betreft de leefbaarheid.
  Doel: advies leveren t.b.v. standpunt aan het Wijkberaad omtrent de toekomstplannen voor Bezuidenhout.Meer achtergrond informatie Werkgroep Bezuidenhout Leeft
  Tijdsindicatie:2 uur p/w
  Frequentie overleg: Eens per maand
 • Duurzaam Bezuidenhout
  De werkgroep richt zich erop om de wijk tot de meest duurzame wijk van Den Haag te maken door bewoners te ondersteunen, informeren en te helpen met verduurzamen.
  Meer weten? Lees het op Duurzaam BezuidenhoutFrequentie overleg: Eens per maand
 • Pleinen in Bezuidenhout Oost
  De werkgroep pleinen probeert samen met bewoners, de gemeente en het ingenieursbureau van de gemeente te komen tot een hoogwaardige en breed gedragen herinrichting van de pleinen in Bezuidenhout-Oost.Tijdsindicatie: op afroep
 • Schenkstrook
  Met ingang van 17 januari 2023 is de gemeente Den Haag gestart met de werkzaamheden ter verbetering van de ecologische verbindingszone Schenkzone. Het gaat daarbij om een
  milieuvriendelijke opknapbeurt van het groengebied langs de Schenkkade ter hoogte van de Laan van NOI en het Prinses Margrietplantsoen. Meer info valt te lezen op Werkgroep SchenkstrookGezien de ontwikkelingen en behoefte aan input zal de werkgroep op korte termijn weer actief worden.Tijdsindicatie: Nader vast te stellen
  Frequentie overleg: Nader vast te stellen

Activiteiten

In de wijk zijn er verschillende activiteiten zowel jaarlijks als op een structurele basis.

 • Bezuidenhut
  Het paviljoen is een sociale ontmoetingsplek en tevens expositieruimte. Het paviljoen is af te huren door wijkbewoners voor verjaardagfeestjes, literatuuravonden etc. Elke middag is de Bezuidenhut open met behulp van vrijwilligers en verzorgen zij de uitgifte van consumpties. Meer info op BezuidenhutTijdsindicatie: In overleg
  Frequentie overleg: Eens per 6-8 weken
 • IJsbaan
  Rond de kersperiode wordt de kunstschaatsbaan op het Spaarwaterveld geplaatst. De werkgroep organiseert de plaatsing, toezicht en afbouw. De bewoners worden via de websites en socials over de openstelling geïnformeerd. Meer info op Schaatsbaan – BezuidenhoutTijdsindicatie: Start vanaf november t/m begin januari
 • Springkussenfestival
  In de eerste week na de zomervakantie wordt voor kinderen het springkussenfestival georganiseerd. De werkgroep is verantwoordelijk voor de voorbereiding en op de dag zelf voor de activiteiten en voldoende vrijwilligers om toezicht te houden.Tijdsindicatie: Start vanaf februari
  Frequentie overleg: In afstemming
 • 50 jaar Wijkberaad (2025)
  In 2025 behartigt het wijkberaad 50 jaar de belangen van de bewoners. Deze mijlpaal willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan!
  Wil jij ook zorgen dat het voor Bezuidenhout een dag wordt om nooit te vergeten?
  Meld je dan voor 2 februari 2024 aan bij Bianca de Bruin via bianca.de.bruin@bezuidenhout.nl of bel tel. 06-20266019
 • Spelotheek
  Zoals je bij een bibliotheek boeken leent, zo leen je bij de speelotheek speelgoed. Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Door bij de speelotheek te lenen kunnen kinderen speelgoed uitproberen dat aansluit bij hun ontwikkeling. De vrijwilligers kunnen de ouders adviseren bij de keuze. Meer info op Speel-o-theekTijdsindicatie: 2 p/w
 • Vrijmarkt
  Elk jaar op Koningsdag wordt de vrijmarkt op het Spaarwaterveld georganiseerd. De werkgroep verantwoordelijk voor de voorbereiding en op de dag zelf voor de activiteiten en voldoende vrijwilligers om toezicht te houden.Tijdsindicatie: Start vanaf januari
  Frequentie overleg: In afstemming

Communicatie

 • Bezuidenhout Nieuws (wijkkrant)
  Vijf keer per jaar verschijnt de wijkkrant. De redactie zorgt middels artikelen en foto’s dat de bewoners zo goed mogelijk geïnformeerd worden over actuele ontwikkelingen.Tijdsindicatie:  2 p/m
  Frequentie overleg: 5x p.j.
 • Communicatie
  De werkgroep voorziet de bewoners via de online middelen van relevante informatie over de wijk en attendeert hen op activiteiten die in de wijk plaatsvinden.Tijdsindicatie:  1 uur p/w
  Frequentie overleg: 1x 6-8 weken
 • Geheugen van Bezuidenhout
  De werkgroep richt zich op vastleggen van de rijke en bewogen historie van de wijk Bezuidenhout. Wat vandaag is, is morgen alweer geschiedenis. De website biedt ruimte voor foto’s èn verhalen.
  Benieuwd wat er al bekend is over de wijk? Kijk op Geheugen van Bezuidenhout Tijdsindicatie: In overleg
  Frequentie overleg: N.v.t.

Cultureel

 • Parels in Bezuidenhout
  Elk jaar in juni organiseert de werkgroep de parelroute door de wijk. Buurtbewoners die zich aanmelden laten vertonen dan hun talenten, passies en verzamelingen.
  Meer weten? Kijk op Parels van Bezuidenhout
 • Muziek in Bezuidenhout
  Van mei tot en met september organiseert de werkgroep maandelijks bij de Bezuidenhut concerten van muziekmakers uit de wijk.
  Nieuwsgierig geworden? Kijk op Muziek in Bezuidenhout voor het programma van het afgelopen jaar.

Overige vrijwilligersmogelijkheden

 • Buurt preventieteam
  De werkgroep richt zich op het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in Bezuidenhout door op de routes door de wijk extra aandacht te hebben voor veiligheid voor bewoners en bezoekers, voor onderhoud aan stoep, wegdek en straatverlichting en de hygiëne in de openbare ruimtes. Wekelijks worden er rondes gelopen met meldingen naar gemeente en daar waar nodig in overleg met de politie.Meer info, kijk op Buurt Preventie Team Bezuidenhout
  Interesse? Mail naar BPT@Bezuidenhout.nl
 • Uitgaansgroep Haagse Hout
  De uitgaansgroep richt zich op de bestrijding van eenzaamheid onder 55 plussers van de Haagse Hout door het organiseren van brede variëteit aan activiteiten.
  Interesse in hun activiteiten en het waarbij u iets kan betekenen?
  In het wijkcentrum Bezuidenhout ligt hun maandagenda.