Stichting 3 maart ’45

Herinneren aan 3 maart 1945

Op 3 maart 1945 werd de wijk Bezuidenhout in Den Haag getroffen door een verwoestend bombardement. In het licht van de bevrijding werd de wijk per vergissing gebombardeerd door de Engelse luchtmacht. Het plan was de V2-installaties in het Haagse Bos te treffen. Niet deze installaties maar de wijk werd in het hart geraakt. Een groot deel van de wijk lag in puin, honderden mensen lieten bijgevolg het leven of raakten gewond en tienduizenden verloren hun huis. Stichting 3 maart ’45 zet zich in voor blijvende aandacht voor deze ramp en haar vele slachtoffers. Daarbij willen we vooral het verhaal van deze historische gebeurtenis levendig houden voor de huidige generatie in de wijk en de stad Den Haag.

Jaarlijks organiseren wij rond 3 maart een officiële herdenking van het bombardement op Bezuidenhout.

Dit doen we samen met mensen die het bombardement hebben meegemaakt en de ramp hebben overleefd,  wijkbewoners en Haagse organisaties. Ook vertellen we het verhaal met een wandelroute ‘Wandelen door historie van Bezuidenhout’ met foto’s, filmpjes en verhalen van het straatbeeld van voor én na het bombardement. Informatie over de wandelroute kunt u vinden op www.BB45.nl. Ook vindt u hier aanvullende informatie en een quiz voor kinderen. The historical walking tour BB45 is also available in English.

Welkom op de website van de Stichting 3 maart ’45

NIEUWS:

Nieuw: herinneringsboek “Een bombardement om nooit te vergeten”
In 2020 is het 75 jaar geleden dat de bommen op het Bezuidenhout vielen. Een jaar na dit bombardement vindt op 3 maart 1946 op het kale Juliana van Stolbergplein met op de achtergrond de ruïnes van het verwoeste Bezuidenhout de eerste herdenking plaats. Er zullen er nog vele volgen op verschillende locaties.
De verhalen en gebeurtenissen rond de herdenkingen van 3 maart 1945 en in het bijzonder het werk van Stichting 3 maart ’45 hebben we in woord en foto’s vastgelegd in een herinneringsboek: “Een bombardement om nooit te vergeten”. De stichting werkt hierin samen met auteur Frans Holtkamp, theoloog en oud-pabodocent en auteur Roeland Gelink, journalist van Bezuidenhout Nieuws.

Het herinneringsboek is een uitgave van Stichting 3 maart ’45. Het boek presenteren we bij de herdenking op 3 maart 2021. Het eerste exemplaar is overhandigd aan burgemeester Jan van Zanen van de gemeente Den Haag. Het boek is voor een bedrag van €15,- te koop (+ €5,- verzendkosten). De verkoop gaat via de stichting door een bericht te sturen naar 3maart45@gmail.com.  Later in het jaar maken we ook verkooppunten in de wijk bekend. (De film is gemaakt door Haagse Dingen, maart 2021.)

TERUGBLIK

Herdenking 2021: Samen herdenken op afstand (woensdag 3 maart 2021)
In 2021 staan we opnieuw stil bij de slachtoffers van het bombardement van 3 maart 1945. Het bestuur gaat er vanuit dat er in maart nog steeds strikte Coronamaatregelen van kracht zijn. Dat betekent dat we herdenken in een andere vorm: eerbetoon met bloemenhulde zonder publiek, maar wel samenkomen in een online ontmoeting. Ook in deze aangepaste vorm hebben we veel aandacht voor de slachtoffers en de overlevenden van het bombardement en worden hun verhalen met u gedeeld. Van de herdenking hebben we films gemaakt. Deze zijn terug te zien via de linken hieronder en via het filmkanaal van de Stichting 3 maart ’45 op You Tube: BB45-Bombardement Bezuidenhout ’45.

Herdenkingsprogramma
De dag start om 9.05 uur met het luiden van kerkklokken (dit moment is hier op film te zien), als verwijzing naar het begin van het bombardement op Bezuidenhout 76 jaar geleden.  Gedurende de dag vertonen we de onderstaande reportage van het eerbetoon aan de slachtoffers van het bombardement dat wij dit jaar hebben gebracht.

De film (van 25 minuten) is gemaakt door de Stichting Haagse Dingen. (Op hun website staat een uitgebreidere versie van de herdenking.)

Samen herdenken online
In de avond van 3 maart 2021 kwamen we met ruim 60 mensen samen in de eerste online herdenkingsontmoeting ‘3 maart 1945 – samen herdenken op afstand’.  Bij deze ontmoeting was stadsdeelwethouder Saskia Bruines te gast en spraken we met haar over de waarde van herdenken in deze tijd. Speciale aandacht was er voor het nieuwe herinneringsboek dat we als stichting uitbrengen over 75 jaar herdenken met de titel ‘Een bombardement om nooit te vergeten’ (zie hieronder). Vervolgens spraken we in kleine groepen met elkaar in digitale ‘huiskamers’. In elke huiskamer stond een verhaal van een ooggetuige centraal. De ontmoeting sloten we af met een vooruitblik naar de toekomst van herdenken, opgehaald door studenten van de opleiding communicatie van InHolland.
De gastsprekers in de huiskamers zijn:

  • Schrijfster Jasmijn Derckx werkt aan een boek dat is gebaseerd op duizenden brieven van de familie Van Ravenswaaij, die het bombardement meemaakte. Zij las voor uit een van deze brieven.
  • Politicus Roel van Duijn maakte het bombardement als 2-jarige mee en de oorlogsjaren beïnvloeden het leven van de latere vredesactivist. Hij deelde zijn herinneringen aan het bombardement. (zie ook BB45-route bord 8 ‘ooggetuigen’)
  • Gerard van Alkemade was 11 jaar ten tijde van het bombardement en woonde aan de Anna van Saksenstraat. Met zijn familie vluchtte hij naar Voorburg. De heer Van Alkemade legde bij de herdenking bloemen namens alle ooggetuigen, samen met zijn 11 jarige achterkleinzoon. In de huiskamer deelde hij met aanwezigen zijn herinneringen aan het bombardement. Eerder sprak hij met scholieren van het Christelijk Lyceum Zandvliet (video-interview februari 2021).
  • Saskia Bruines, stadsdeelwethouder Haagse Hout, sprak met aanwezigen over de toekomst van herdenken in de stad en in het bijzonder in het Bezuidenhout.
  • Lia van den Broek, voorzitter van de Stichting 3 maart ’45, sprak met ooggetuigen en familieleden over hun ervaringen van het oppakken van hun leven na het bombardement en hoe hedendaagse de herinneringen nog levend in de wijk zichtbaar blijven.

Herdenkingsdienst slachtoffers bombardement 3 maart ’45 (zondag 28 februari 2021)

De verwoeste rk.-O.L.V. Goede Raadkerk

Op zondag 28 februari houden de Bezuidenhoutse kerken een oecumenische dienst ter ere van de slachtoffers van het bombardement op Bezuidenhout van 3 maart 1945. In de dienst is de 3maart-kaars aangestoken en het verhaal verteld van het Cross of Nails dat verbonden is met de Kathedraal van Coventry. De volledige kerkdienst, gehouden in de Christus Triumfatorkerk, is hier terug te zien.
In het Bezuidenhout stonden destijds diverse kerken en geloofshuizen. Ze zijn tijdens het bombardement verwoest of zwaar beschadigd:

  • Nederlands Hervormde Wilhelminakerk, Louise de Colignyplein
  • rk.-Onze Lieve Vrouwe van Goede Raadkerk, Bezuidenhoutseweg
  • rk.-Sint Liduinakerk, Schenkkade
  • Anglicaanse kerk St.John&St.Philip, 1e van den Boschstraat
  • Synagoge van de Nederlands Israëlietische Gemeente, De Carpentierstraat

2020:

Memorabele 75 jaar herdenking bombardement Bezuidenhout (3 maart 2020)

Op dinsdag 3 maart 2020 stonden we stil bij het bombardement op Bezuidenhout, nu 75 jaar geleden. Dit was in het bijzijn van een groot aantal overlevenden van het bombardement, familieleden, wijkbewoners, stadsgenoten en veel jongeren uit de wijk. De verhalen bij de kransleggingen brachten ook nu weer de tijd van toen helder terug. Deze ramp mag niet vergeten worden.
Gedurende de dag zijn vele gedichten en toespraken gehouden, verhalen verteld van ooggetuigen en beelden met elkaar gedeeld in een ontmoeting. Een (foto)verslag laat een mooi beeld zien; op de website www.BB45.nl/bezuidenhout-herdenkt (routebord 2) zijn alle verhalen terug te lezen.

Er zijn ook vele filmpjes gemaakt. Hier laten we de film zien van de Stichting Haagse Dingen, die zowel de gebedsdienst als de ceremonie mooi verbeeld. Ook OmroepWest legde de herdenking vast op film.

Wij, het bestuur van Stichting 3 maart ’45, kijken terug op een bijzonder mooie dag. Hiervoor willen we iedereen bedanken die dit mede mogelijk heeft gemaakt. Dankjewel dat we samen de herinnering levend mogen houden!

Namen laten leven 
‘Alle namen horen zeker vijf maal op het puntje van de tong van een beste vriend te liggen bij de vraag naar wie zijn of haar beste vriend is en waarom (…) want een naam wil leven.’ Tsead Bruinja, Dichter des Vaderlands, heeft het jaar ’75 jaar vrijheid’ pakkend verwoord in het gedicht ‘hoeft een naam iets?’ Bij de herdenking hebben we de namen van de ruim 500 slachtoffers van 3 maart 1945 zichtbaar gemaakt, opdat zij niet vergeten worden. Scholieren hebben naambordjes gemaakt die bij het beeld van Juliana van Stolberg zijn geplaatst.
De slachtofferlijst is samengesteld na grondig onderzoek van Stichting WO2 Sporen en is op onze website bb45.nl te vinden (bij ‘het bombardement‘). De namen zijn opgenomen in de lijst van slachtoffers van de oorlog van de Oorlogsgravenstichting. De zoektocht naar nieuwe namen gaat door. Voor meer informatie en het aanleveren van informatie over slachtoffers kunt u contact opnemen met Stichting WO2 Sporen.

Overige activiteiten: 
Naast de herdenking is Stichting 3 maart ’45 aanwezig op Haagse historische evenementen om het verhaal van het bombardement Bezuidenhout aan de stad te vertellen.  Een verslag van deze activiteiten is te lezen bij ‘Nieuws‘.

Nieuwsbrief Stichting 3 maart ’45
Wij houden u op de hoogte van onze activiteiten met een digitale nieuwsbrief.  De laatst uitgebrachte nieuwsbrief staat onder ‘Nieuws‘. U kunt zich aanmelden via de link onderaan de nieuwsbrief of door een e-mail aan ons te sturen: 3maart45@gmail.com .

 

Dit is een uitgave van Stichting 3 maart ’45.
Secretariaat: Jacob Mosselstraat 23 A, 2595 RD Den Haag
e-mail: 3maart45@gmail.com
telefoonnummer: 06-15284173

Op deze website kunt u verhalen en artikelen lezen en foto- en filmmateriaal zien van het bombardement op het Bezuidenhout op 3 maart 1945 en de jaarlijkse herdenking. De stichting streeft er naar de informatie zo juist mogelijk weer te geven. Mocht u aanvullingen hebben, dan vernemen wij die graag.

Het bombardement in filmbeeld
In deze documentaire beelden van de vernietiging en getuigenissen van slachtoffers. De video  duurt ruim 17 minuten. De film is in 1995 gemaakt in opdracht van Stichting 3 maart ’45. Druk op de play knop om de film te starten. Meer video’s met interviews kunt u op onze website zien bij Video’s.