Algemene Bewonersavond dinsdag 17 mei

De Algemene Bewonersavond zal dit jaar gehouden worden op dinsdag 17 mei (19.00 inloop, aanvang 19.30).

Wilt u weten waar het Wijkberaad Bezuidenhout zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet en wilt u weten wat u kunt doen voor de wijk?

Kom dan naar deze avond. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar wijkberaad@bezuidenhout.nl.

Afhankelijk van het weer wordt deze gehouden op het Spaarwaterveld of in het Wijkcentrum.

Klik hier voor de financiële stukken en het jaarverslag van 2021.

De nieuwe wijkkrant: April 2022 BZH Nieuws 81

De nieuwste editie van de wijkkrant staat nu online. Veel leesplezier!

Alle edities van de Bezuidenhoutse wijkkrant sinds 2006 zijn te vinden op de site.

Paasontbijt in de Christus Triumfatorkerk

De afgelopen twee jaar is het traditionele paasontbijt vanwege corona op een alternatieve manier verzorgd, maar dit jaar mag en kan het gelukkig weer! Met de hele gemeente en iedereen die daarbij wil aansluiten, wordt er op zondag 17 april (eerste paasdag) voor de kerkdienst samen ontbeten.
U bent die dag om 8.30 uur van harte welkom in de Christus Triumfatorkerk (hoek Laan van Nieuw Oost-Indië/Juliana van Stolberglaan) om daar te genieten van een lekker en gezellig paasontbijt. Het enige dat u hoeft te doen is u voor 13 april opgeven. Dat kan via de mail: paasontbijt@ctkerk.nl.
Van harte welkom!

Lijsttrekkersdebat Bezuidenhout op 5 maart

Op zaterdag 5 maart hebben wij het Bezuidenhoutse lijsttrekkersdebat georganiseerd. Doel van dit debat was om de politieke partijen aan de tand te voelen op verschillende Bezuidenhoutse onderwerpen. Dit debat maakt onderdeel van de Bezuidenhoutse campagne waarin Bezuidenhouters geïnformeerd worden over de Haagse politiek op wat zij doen voor de leefbaarheid in onze wijk.

Verkiezingsdebat Bezuidenhout – Gemeenteraadsverkiezingen 5 maart 2022
Lees verder  »

Voetbal op Vlaskamp wordt hervat

Niet Wembley, noch de Kuip of het Zuiderpark, maar het Vlaskamp was eind jaren 60 en begin jaren 70 voor veel fanatieke voetballers in Bezuidenhout het centrum van de wereld. Vooral in de zomermaanden werd op de groene zoden tegenover Overbosch menig memorabel voetbalgevecht uitgevochten. Karel Bouwens legde er niet voor niets de basis voor zijn latere loopbaan als prof.

Nieuwsgierig naar hoe het anderen is vergaan willen wij de komende zomer een voetbalreünie op het Vlaskamp houden. Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar:  roeland.gelink@gmail.com of kjbouwens@hotmail.com