Leefbaarheid van de wijk vraagt lange adem

Ella Schepel van het wijkberaad en adviseur Jacob Snijders lichten het graag toe. Snijders haalt gelijk het verhaal van de LER erbij: “Nog voordat alle grote bouwplannen er waren, ondertussen verpakt in het plan Central Innovation District (CID), zijn we in 2016 gestart met het bouwen van een leefbaarheidsmonitor.
Tekst: Mark Hoogland, Foto: Els SmeetsLees verder  »

Gesloten: Peiling Bewoners Bezuidenhout Midden en Oost één wijkvertegenwoordiging

Zoals u in de wijkkrant (pag. 19) heeft kunnen lezen wil de wijkvereniging Bezuidenhout West als werkgroep verder onder de vleugels van Wijkberaad Bezuidenhout. Het wijkberaad staat hier positief tegenover en ziet de voordelen van één wijkvertegenwoording vanuit Bezuidenhout. Wij adviseren jullie,  bewoners van Bezuidenhout Midden en Oost, om hiermee in te stemmen.

Bij een positieve uitkomst gaan wij vanaf 1 januari samen verder.

De stemronde is inmiddels gesloten. 
Lees verder  »

Een Bezuidenhout site