Onderwijs

Dr. M.M. den Hertogschool
Amalia van Solmsstraat 5
2595 TA  ‘s-Gravenhage
www.denhertogschool.nl
Protestants Christelijk

Nutsschool Bezuidenhout
Merkusstraat 19
2593 TL  ‘s-Gravenhage
www.nutsschoolbezuidenhout.nl
Algemeen Bijzonder

De Liduinaschool
Amalia van Solmsstraat 157
2595 TA  ‘s-Gravenhage
www.liduinabasisschool.nl
Rooms-katholiek

Van Hoogstratenschool
Spaarwaterstraat 21
2593 RM  ‘s-Gravenhage
www.vanhoogstratenschool.nl
scoh@vanhoogstratenschool.nl
Protestants Christelijk

Voortgezet Onderwijs

Zandvlietcollege, HAVO
Bezuidenhoutseweg 40
2594 AW  ‘s-Gravenhage
www.zandvlietcollege.nl
Protestants Christelijk

Zandvlietcollege, VWO
Bezuidenhoutseweg 40
2594 AW  ‘s-Gravenhage
www.zandvlietcollege.nl
Protestants Christelijk

Het Rijnlands Lyceum vestiging School voorJong Talent, VMBO (G)T
Juliana van Stolberglaan 1
2595 CA  ‘s-Gravenhage
Algemeen Bijzonder

Het Rijnlands Lyceum vestiging School voorJong Talent, HAVO
Juliana van Stolberglaan 1
2595 CA  ‘s-Gravenhage
Algemeen Bijzonder

Het Rijnlands Lyceum vestiging School voorJong Talent, VWO
Juliana van Stolberglaan 1
2595 CA  ‘s-Gravenhage
Algemeen Bijzonder

Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans
Juliana van Stolberglaan 1
2595 CA ‘s-Gravenhage
www.koncon.nl
Algemeen Bijzonder

HS voor Beeldende Kunsten, Muziek & Dans/School voor Jong Talent
Juliana van Stolberglaan 1
2595 CA ‘s-Gravenhage
Algemeen Bijzonder

 

Basisscholen
Nutsschool Bezuidenhout
Merkusstraat 19
2593 TL  Den Haag
070 385 14 30
www.nutsschoolbezuidenhout.nl

Dr. M.M. den Hertogschool voor Christelijk Basisonderwijs
Amalia van Solmsstraat 5
2595 TA  Den Haag
070 385 25 52 / 070 383 78 68

www.denhertogschool.nl

Van Hoogstratenschool voor Christelijk Basisonderwijs
Spaarwaterstraat 21
2593 RM  Den Haag
070 385 49 72

scoh@vanhoogstratenschool.nl
www.vanhoogstratenschool.nl

JRK St. Paul (RK)
Amalia van Solmsstraat 155
2595 TA  Den Haag
070 385 16 33

Bijzonderheden: Met afdeling zeer jeugdigen (i.o.b.k.)
www.lucasstichting.nl/stpaulsbo/

Liduina Basisschool
Amalia van Solmsstraat 157
2595 TA  Den Haag
385 99 22
www.liduinabasisschool.nl

The British School in the Netherlands
Vlaskamp 10
Den Haag
070 333 81 11
www.britishschool.nl
junior.vlaskamp@britishschool.nl

Voortgezet onderwijs

Christelijk Scholengemeenschap Zandvliet

Bezuidenhoutseweg 40
2594 AW  Den Haag
070 385 19 02
info@rocmondriaan.nl

administratie@zandvlietcollege.nl
Zandvlietcollege

Mondriaan Informatiecentrum

Koningin Marialaan 9
2595 GA  Den Haag
088 6663301
info@rocmondriaan.nl
Rocmondriaan.nl

 

Hoger onderwijs

Hogeschool Inholland Den Haag

Theresiastraat 8
2593 AN  Den Haag
070 312 01 00

Hogeschool Inholland Den Haag

Postadres
Postbus 93043
2509 AA Den Haag

Koninklijk Conservatorium

Juliana van Stolberglaan 1
2595 CA  Den Haag
381 42 51

Koninklijk Conservatorium

Bijzonderheden
Opleidingen: Hoger beroepsonderwijs voor Muziek en Dans, geintegreerd basisonderwijs, MAVO, HAVO, Atheneum, Voorbereidend muziekvakonderwijs.

De opleiding Dans is een volledige hogere beroepsopleiding tot (toneel)danseres, de Vooropleiding Muziek is gericht op kansrijke doorstroom naar het hoger Muziekonderwijs.

De jong Talent-opleidingen worden aangeboden in combinatie met regulier algemeen onderwijs, te weten primair onderwijsgroep 7 en 8, en voortgezet onderwijs (alle leerjaren Mavo, Havo en VWO).

Een Bezuidenhout site