Meeuwenoverlast

Strijd mee tegen meeuwenoverlast

Meld een meeuwennest
Vermeld uw naam, telefoon en/of email en locatie van het nest (adres) zo nauwkeurig mogelijk.U kunt ook zelf helpen de meeuwenoverlast te bestrijden: Meeuwenoverlast Maatregelen

2018 Februari Bewoners die zich gemeld hebben krijgen een uitnodiging om mee te doen aan een experiment. In clusters zullen verschillende maatregelen/materialen ter beschikking worden gesteld om voor het broedseizoen hopelijk te voorkomen dat de meeuwen terugkeren. Nepeieren (3 per nest), schriklinten en roofvogelvliegers zijn daar onderdeel van.

2018 Februari De door de bewoners aangemelde Meeuwennesten.

2018-03-05 Meldingen Meeuwenoverlast Bezuidenhout

2018 Januari De meeuwen van Bezuidenhout: terug naar de kust!

Meeuwen zijn prachtige vogels die horen bij de kust en het strand. Helaas komen ze tegenwoordig graag naar ons Bezuidenhout om daar nesten te bouwen. Het gevolg: veel lawaai, vogelpoep, opengescheurde vuilniszakken en agressief gedrag. Veel bewoners kunnen nauwelijks meer gebruik maken van hun tuin of balkon en worden in de zomer ’s nachts door krijsende meeuwen wakker gehouden.

Kan het probleem aangepakt worden?

De gemeente Den Haag heeft geld beschikbaar gesteld om onze wijk te verbeteren. De bewoners van Bezuidenhout hebben ervoor gekozen om een deel van dat geld te besteden aan de overlast van meeuwen.

Ondertussen is een groep vrijwilligers van het Wijkberaad aan de slag gegaan tegen de meeuwenoverlast. We willen proberen het aantal meeuwen in de wijk te verminderen. De meeuwen komen in maart terug om bestaande nesten te bezetten of nieuwe nesten te bouwen. We proberen te voorkomen dat de meeuwen dit gaan doen. Zodra de meeuwen op hun nesten zitten, kunnen we namelijk niet meer optreden, want meeuwen zijn beschermde dieren.

Hoe gaat dat in zijn werk?

We gaan dit voorjaar op een aantal daken in de wijk diervriendelijke manieren uitproberen om te voorkomen dat meeuwen gaan nestelen. Dit kan bijvoorbeeld door netten te plaatsen op platte daken waardoor de meeuwen geen eieren kunnen gaan leggen. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van nepeieren in bestaande nesten. We kijken welke maatregelen het beste werken, zodat we die volgend jaar op meer daken in de wijk kunnen doorvoeren.

Wat kunt u doen om te helpen?

We kunnen alleen optreden tegen de meeuwen als u meehelpt. We moeten eerst weten op welke daken zich meeuwennesten bevinden. Op een aantal van die daken willen we in februari diervriendelijke maatregen uitproberen om te voorkomen dat de meeuwen terugkomen.

Help mee!

Weet u op welke plekken in Bezuidenhout de meeuwen hun nesten bouwen? Meld het ons zo precies mogelijk.

Hoe meldt u een meeuwennest?

Vul onderstaand formulier in:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

*Vermeld de locatie van het nest (adres) zo nauwkeurig mogelijk.

of stuur een e-mail naar de meeuwenwerkgroep van het Wijkberaad: meeuwen@bezuidenhout.nl:

Een Bezuidenhout site