Voorlopige ontwerpen pleinen fase 3

Op de inloopavond vorige week heeft de gemeente de voorlopige ontwerpen (VO’s) gepresenteerd voor fase 3, de laatste fase in Bezuidenhout-Oost die opnieuw wordt ingericht.

De ontwerpen, inclusief de ontwerpen voor alle pleinen in deze fase, zijn te vinden op Bezuidenhout.nl/Riool Oost fase drie.

Op de inloopavond zijn ook 3 artist impressions getoond van het De Eerensplein, De Sillestraat en het plein op de kruising Theresiastraat/Joan Maetsuyckerstraat. Deze vindt u hieronder:
Lees verder  »

Toolbox voor de pleinen

Samen met de Werkgroep Pleinen  heeft de gemeente een toolbox gemaakt voor de pleinen in Bezuidenhout-Oost. De toolbox bevat een groot aantal ontwerpelementen die gebruikt worden om de ontwerpdetails op de pleinen in te vullen.

Zo bevat de toolbox oplossingen voor straatmeubilair (zoals bankjes, zitelementen en prullenbakken), trottoirbanden, maar ook groene elementen, zoals de beplanting voor de pleinen.

De toolbox is hier te downloaden: Toolbox Pleinen (pdf, 17 mb)

Brief van wethouder aan gemeenteraad en pleinenplan

De wethouder heeft een brief naar de gemeenteraad verstuurd waarin het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad om goedkeuring vraagt voor het pleinenplan in Bezuidenhout-Oost (fase 1+2). Ook is het volledige plan te lezen.

Afspraken ontwerp De Silleplein

Hieronder vindt u een verslag van de gemeente over de afspraken naar aanleiding van de bewonersavond op 12 oktober 2017 voor bewoners rondom het De Silleplein.


Afspraken naar aanleiding van bewonersavond 12 oktober 2017

Concept-voorlopig ontwerp De Silleplein

Aanwezig waren 23 bewoners, twee bewoners uit de pleinenwerkgroep, ambtenaren van het stadsdeel, ingenieursbureau en DSO.

Presentatie met powerpointsheets door Klaas Hilverda van het ingenieursbureau van de gemeente.

Afspraken/belangrijkste aandachtspunten bij de uitwerking:

  1. In plaats van de zieke kastanjeboom een grote boom terugplanten in het nieuwe ontwerp
  2. Meer fietsparkeergelegenheid, nu 42 ingetekend maar behoefte tussen 60 en 80 fietsen
  3. Hoge bomen bij portieken behouden voor schaduw in bovenwoningen even zijde (anders soort terugplanten die ook schaduw geeft).
  4. Nagaan wat stand van zaken orac’s is
  5. Nagaan of verhuiswagens in voorgesteld ontwerp voldoende dicht bij de woningen kunnen komen
  6. Tweerichtingstraat 5,5 m breed maken
  7. Breedte trottoirs op de tekeningen aangeven
  8. Kinderen mee laten denken/beslissen over een klein speeltoestel
  9. Prullenbakken op het plein plaatsen
  10. Vergroenen trafo

De ontwerper krijgt voor het voorgestelde concept-ontwerp van de aanwezigen een compliment, tegelijkertijd blijven diverse omwonenden tegen het gekozen principe van tweerichtingverkeer aan één zijde van het plein.


Meer informatie over het conceptontwerp: Voorlopig ontwerp Silleplein

Voorlopig ontwerp Silleplein

Afgelopen donderdag (12 oktober) heeft de gemeente het voorlopige ontwerp voor het grote plein in de De Sillestraat gepresenteerd. Hieronder ziet u een schets van het ontwerp (klik op de afbeelding voor een grotere versie, pdf).

U kunt ook de presentatie van de bewonersbijeenkomst downloaden en het eindverslag van het experiment.

Presentatie voorlopig ontwerp Silleplein 12 oktober

Donderdag 12 oktober presenteert de gemeente het voorlopige ontwerp voor het grote plein in de De Sillestraat. Nadat het experiment afgelopen is en door bewoners gekozen is voor een ontwerpvariant, is de gemeente aan de slag gegaan met het maken van een concreet ontwerp voor de definitieve inrichting.

De bijeenkomst vindt op donderdag 12 oktober vanaf 19.30 uur plaats in het wijkcentrum in de Johannes Camphuijsstraat 25.

Uitnodiging gemeente (pdf)

Uitslag stemming experiment Silleplein

Het experiment op het De Silleplein is bijna voorbij en door de direct omwonenden is via een stemming een ontwerpvariant gekozen. Een meerderheid van de bewoners heeft gestemd voor de variant waarbij het plein aan één zijde afgesloten is voor verkeer.

Aantal stemmen en opkomst

Op 26 juni zijn 295 unieke stembiljetten verspreid onder huishoudens aan het De Silleplein en de aangrenzende straatdelen. In totaal zijn 136 geldige stemmen uitgebracht wat neerkomt op een opkomstpercentage van 46%.

Er kon worden gekozen uit twee ontwerpvarianten. Variant 1, waarbij het verkeer aan weerszijden van het plantsoen rijdt, kreeg 64 stemmen (47%). Variant 2, waarbij één zijde van het plein wordt afgesloten voor verkeer, kreeg 72 stemmen (53%). Er zijn geen blanco stemmen uitgebracht.

Hoe nu verder

Eind volgende week wordt de tijdelijke inrichting van het plein weer weggehaald en wordt het plein in de oude staat hersteld.

De gemeente maakt nu een voorlopig ontwerp voor het Silleplein waarin de opmerkingen zijn verwerkt die zijn gemaakt in het participatieproces en in de enquêtes.

Verantwoording tellen stemmen

Door de gemeente zijn 295 stembiljetten verspreid, per adres werd 1 stembiljet bezorgd. Ieder stembiljet was voorzien van een unieke toegangscode welke is gebruikt om achteraf te controleren of stemmen gelden zijn uitgebracht.

In totaal zijn 144 stemmen ontvangen, zowel digitaal als op papier. 4 stemmen bleken ingevoerd te zijn met een ongeldige toegangscode. Deze stemmen zijn niet meegeteld.

De overgebleven 140 stemmen zijn gecontroleerd op dubbele codes. Het bleek dat 2 toegangscodes dubbel ingevoerd waren, en 1 toegangscode 3x ingevoerd was. Van deze stemmen zijn alleen de laatst ingevoerde stemmen meegeteld. In totaal zijn er 136 geldige stemmen uitgebracht en geteld.

Er zijn 64 stemmen uitgebracht op variant 1 en 72 stemmen op variant 2. Er zijn geen blanco stemmen uitgebracht.

Herinnering: stemmen experiment / Reminder: voting for experiment

English version below

Herinnering: bewoners rondom het Silleplein hebben nog tot vrijdag 14 juli de mogelijkheid om te stemmen voor een pleinvariant. Meer informatie: stemming Silleplein

English information
Click on the postcard for a translation version.

Reminder: residents around the large square in the De Sillestraat can still vote until Friday July 14 for one of the variants of the square. More information: voting Silleplein