Parkeerdossier Bezuidenhout-Oost

2023 maart 15  Na 11 jaar geleden de belofte van 500 parkeerplekken erbij in Bezuidenhout-Oost is de stand heden -15

2019 maart 4  Parkeeroverzicht ontvangen van het Haags Ingenieursburo.  In plaats van 500 extra parkeerplaatsen zijn er 15 minder.

Parkeeroverzicht 4 maart 2019

2018 april 20   Stand van zaken Afdoening motie “Verruimen vergunninggebied Bezuidenhout” Ris298099   De wethouder zegt toe een integrale aanpak parkeren Bezuidenhout/Mariahoeve begin 2019 klaar te hebben. (tot op heden 2023 niet gebeurt)

2017 november 15 Afdoening motie “Verruimen vergunninggebied Bezuidenhout” Ris298099    Wethouder zegt toe dit mee te nemen in evaluatie/integrale aanpak parkeerproblematiek Bezuidenhout ter vaststelling in het college in februari 2018.    (tot op heden niets van gezien)

2017 oktober 5  Motie “Verruimen vergunninggebied Bezuidenhout” Ris298099   Met meerderheid aangenomen

2017 juni 1  Voortgang  Programma Parkeren in Woongebieden RIS296912   De wethouder schrijft dat er circa 500 parkeerplekken moeten worden toegevoegd in Bezuidenhout-Oost.

2016 mei 31  Parkeeraanpak Bezuidenhout-Oost RIS294329     Wethouder de Bruijn erkent in zijn brief dat de parkeerdruk 98% is.  Het tekort is volgens de wethouder nu 424 parkeerplekken. En de wethouder zal een draagvlakonderzoek aan de bewoners van Bezuidenhout-Oost voorleggen na zomer 2016 (nooit iets van gezien)

2016 april 12 Afdoening motie Inzichtelijk maken parkeerdruk straatniveau Ris293761   Meerdere straten in Bezuidenhout-Oost een parkeerdruk van meer dan 100%

2015  juni 16  Parkeerbrief 2015: aanpak parkeerdossier RIS283326 Op bladzijde 12 claimt de wethouder een tekort van 370 parkeerplekken.  (Het wijkberaad heeft naderhand aangetoond dat dit cijfer foutief en te laag is.)

2014 januari 14 Meerjarenprogramma 2014 – 2017  project ‘Parkeren in woongebieden” Ris 269544 “In principe zijn in totaal ongeveer 500 parkeerplaatsen nodig.” (blz 4).  De wethouder gaat uit van 495 extra parkeerplaatsen waarvan men uitgaat van 195 stuks in parkeergarages en 300 op straat. (zie Bijlage 1: Overzichtstabel toe te voegen parkeerplaatsen)

2013 juli  Voortgangsrapportage P2500 juni 2012-mei 2013  RIS260904  Bladzijde 31 spreekt over een buurt met ernstige parkeerproblemen.  Er word verwacht dat er ongeveer 265 parkeerplaatsen kunnen worden toegevoegd.

2012 juni 26 Beantwoording Schriftelijke vragen RIS249911  De wethouder schrijft volgende :  in het najaar(2012) volgt een tweede commissiebrief met een voorstel voor het toevoegen van extra parkeerplaatsen in deze buurt. (tot op heden 2023 niet gezien)

2012 juni 5 Voorstel uitbreiding betaald parkeren in Bezuidenhout-Oost RIS249446  Een parkeerdruk van 101% in de nacht in Oost

 

Een Bezuidenhout site