CS Oost

2019 Juni  Gemeente tekent overkoepelende bestuursovereenkomst  Staat –  Gemeente voor gebied CS-Oost

Overkoepelende bestuursovereenkomst Staat – gemeente juni 2019

 

2018 december  Bestemmingsplan en omgevingsvergunning verleend voor Grotius torens

2017 5 april

Nieuwe gemeentestukken betreffende de Grotiusplaats

RIS296560 bijlage schetsontwerp Grotiusplaats

RIS296560 bijlage herziening  Projectdocument

RIS296560 bijlage collegebesluit_Herziening_GREX_en_MIP Grotiusplaat alsmede aangaan realisatieovereenkomst

RIS296560 bijlage herziening grondexploitatie Grotiusplaats_(HA-56)

 

2016  30 december

Reactie Wijkberaad op ontwikkelingen CS Oost en andere bouwprojecten in Bezuidenhout

Reactie gebiedsvisie CS-oost

Bijlage gebiedsvisie-cs-oost

 

2016 10 november

GEBIEDSVISIE CS OOST

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: – CS Oost vanwege haar ligging één van de belangrijkste stadsentrees van Den Haag is en een belangrijke toegang is tot het Central Innovation District; – de kenmerken van de huidige situatie van CS Oost onrecht doen aan de belangrijke positie die het heeft in de stad en de bijzondere functies die er zijn gevestigd; – zich momenteel in het gebied verschillende kansen voordoen waardoor er een uniek momentum is om het gebied hoogwaardig te transformeren; – de gemeente daarom, in nauw overleg met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), een gebiedsvisie CS Oost heeft opgesteld; – deze gebiedsvisie de eerste concrete uitwerking is van de Agenda Ruimte voor de stad; – de gebiedsvisie CS Oost als doel heeft de komende jaren het gebied CS Oost te transformeren tot een hoogstedelijk gebied met hoge verblijfskwaliteit.

Zie uitwerking en details hier onder

ris295529_bijlage-cs_oost_gebiedsvisie-nov-2016

Een Bezuidenhout site