Buurt Preventie Team Bezuidenhout

Het Buurt preventie team Bezuidenhout is een groep betrokken wijkbewoners die regelmatig in duo’s door Bezuidenhout wandelen .

Aandachtspunten zijn dan:

  1. Veiligheid voor bewoners en bezoekers.
  2. Onderhoud stoepen en wegdek, straatverlichting.
  3. Hygiëne in de openbare ruimtes.

1. Veiligheid

Aandacht voor ongebruikelijke situaties zoals geparkeerde auto’s met open ramen,  winkel- of huisdeuren die open staan , concentratie brandbaar afval tegen gevels, slechte bereikbaarheid van trottoirs voor rolstoelgebruikers en/of kinderwagens.
Door samenwerking met wijkagenten kan in voorkomende zaken melding worden gedaan  bij Politie/wijkbureau.

2. Onderhoud

Losliggende tegels, gaten in wegdek, defecte straatverlichting en aanverwante gevaarlijke situaties voor fietsers en wandelaars.
Gebruikmakend van de “BuitenBeter app” worden deze zaken aan de Gemeente gemeld met een MOR , (Melding Openbare Ruimte).

3. Schoon en leefbaar

Afval buiten de ophaaldagen op straat of naast containers.

De vrijwilligers lopen op zelf gekozen tijdstippen en in overleg met mede vrijwilligers meestal 1 x per week, dat kan zowel s’avonds als overdag,   2 uur door de wijk en melden dit vooraf aan de wijkagent.

De vrijwilligers zijn herkenbaar aan een Groen veiligheids Hesje met de tekst BuurtPreventie Team.
Formeel valt het BPT onder het WIJKBERAAD Bezuidenhout maar is autonoom in het nemen van acties en beslissingen omtrent de surveillances.

De groep bestaat uit gemotiveerde mannen en vrouwen uit Bezuidenhout  van alle leeftijden die de wijk goed kennen of willen leren kennen.

Graag nodigen we Bezuidenhouters uit om eens met ons mee te lopen en kennis te maken.

Aanmelden voor deelname of vragen om meer informatie kan uiteraard via BPT@Bezuidenhout.nl.

Een Bezuidenhout site