Renovatie riolering

De openbare ruimte in een groot deel van de wijk Bezuidenhout Oost wordt aangepast. De belangrijkste aanleidingen voor deze aanpassingen zijn :

  • Vervanging riolering
  • Nieuwe inrichting starten omdat deze in slechte staat is
  • Toevoeging en legalisering extra parkeerplaatsen

In het nieuwe voorlopige ontwerp staan onder andere :

  • de nieuwe afmetingen van de stoep en straat
  • Waar bomen blijven staan, worden gekapt en worden geplant
  • Waar straks geparkeerd kan worden

Quickscan Bezuidenhout Oost

Het project is in 3 fasen verdeeld

Riool fase123

Dit zijn ingrijpende zaken die op korte termijn in uw straat gaan plaatsvinden en u allemaal als bewoner en eigenaar aangaat. Om te voorkomen dat u straks in een straat woont die niet is ingericht zoals u dat graag gezien had, is het belangrijk dat u uw stem laat horen bij de gemeente en dat u zelf meepraat tijdens de ontwerpfase van alle werkzaamheden.

In eerste instantie wordt het gebied begrensd door de Laan van N.O. Indie – Juliana van Stolberglaan en Schenkkade onder handen genomen. (FASE 1)

De werkgroep Bezuidenhout-Oost van het Wijkberaad Bezuidenhout helpt u  om in goed overleg met de gemeente tot een aanvaardbare straatinrichting te komen.

Hoe doen we dat? Wij willen u en uw buren, als u daar prijs op stelt, laten profiteren van de ervaring die opgedaan is bij bijvoorbeeld de rioolvervanging in Bezuidenhout-Midden. Met deze kennis kunt u zelf meepraten met de gemeente en daadwerkelijk invloed uitoefenen op de (her)inrichting van uw eigen straat.

Leden van de werkgroep Bezuidenhout-Oost zullen u, als facilitator in staat stellen om u per straat te organiseren en geven u tools in handen om dit gemeentelijke project tot een goed einde te brengen.

Zodra de planning bekend is van Fase 2 zullen wij de desbetreffende straten daarvan op de hoogte brengen.

 Aansprakelijkheidsstelling

De omwonenden kunnen de opdrachtgever en/of aannemer van een bouwwerk vooraf aansprakelijk stellen, voor mogelijke toekomstige schade als gevolg van heiwerk of bemaling.

Hiertoe moet de bouwkundige staat van de huizen die risico lopen worden vastgelegd voordat het werk start. Later kan de schade dan objectief worden vastgesteld. Van belang is dat er een bouwexploit wordt gemaakt.

Een voorbeeld van een bouwexploit vindt u op onderstaande link. Van een bouwexploit moet er een naar de gemeente en een naar de aannemer worden gestuurd.

Informatie bronnen algemeen

Informatie vanuit de Gemeente Den Haag

 

 

 

 

 

Een Bezuidenhout site