BZH voert zelf campagne

2018 3 maart Impressie Campagne dag in Bezuidenhout

2018 3 maart   Lijsttrekkersdebat in Wijk en Dienstencentrum

2018 3 maart Uitspraken Karsten Klein CDA

2018 3 maart uitspraken Robert van Asten D66

2018 3 maart Uitspraken Boudewijn Revis VVD

2018 3 maart Uitspraken Joris Wijsmuller Haagse Stadspartij

2018 3 maart Uitspraken Martijn Balster PvdA

2018 3 maart Uitspraken Richard de Mos   Groep de Mos

2018 3 maart Uitspraken Arjen Kapteijns GroenLinks

2018 3 maart Uitspraken Christine Teunissen Partij vd Dieren

De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Op 21 maart mag u uw stem weer laten horen. De gemeentepolitiek is van grote invloed op onze wijk. Laten wij ons ‘wijkgeluid’ voldoende horen of gaan we alleen luisteren naar het geluid van de politieke partijen?

Wij draaien op 3 maart de verkiezingscampagne om. Bezuidenhout gaat zelf campagne voeren en de politiek mag op ons reageren.

BZH voert campagne route

Bezuidenhout verkiezingsdag – 3 maart

Op 3 maart worden in de Theresiastraat in 5 winkels debatpleintjes ingericht.

 •  Thema Infrastructuur -telefoonwinkel PhoneMediC,
 • Thema Milieu – Baker’s House
 • Thema Wonen – parfumerie Douglas
 • Thema Participatie – bakkerij Hessing
 • Thema Zorg –  Roel Optiek

Iedere winkel vertegenwoordigt één thema. Per thema komen twee stellingen aan bod.

De politieke partijen zijn tussen 14.00 – 16.00 uur uitgenodigd om te komen vertellen wat zij van onze wensen en eisen vinden. U bent ook van harte uitgenodigd. Zoek uit wat de partijen met Bezuidenhout van plan zijn en ga het gesprek aan!

Lijsttrekkersdebat – volle bak

De middag wordt afgesloten met een lijsttrekkersdebat. Van 16.00 – 17.00 uur in het Wijk en DienstenCentrum, Johannes Camphuijsstraat 25.

Onder leiding van oud parlementair verslaggever van RTL Nieuws èn Bezuidenhouter Jos Heymans gaan 8 lijsttrekkers het debat met elkaar aan over Bezuidenhout. Welke partij is het beste voor de wijk?

Aanwezige partijen:

 • CDA – Karsten Klein
 • D66 – Robert van Asten
 • GroenLinks – Arjan Kapteijns
 • PvdA – Martijn Balster
 • Groep de Mos/ Hart voor Den Haag – Richard de Mos
 • Haagse Stadspartij – Joris Wijsmuller
 • VVD – Boudewijn Revis
 • Partij vd Dieren – Christine Teunissen

Thema’s en stellingen

De thema’s zijn:

 • Wonen
 • Infrastructuur
 • Zorg
 • Milieu
 • Participatie

THEMA – WONEN

De leefbaarheid in Bezuidenhout-Midden staat zwaar onder druk vanwege alle voorziene hoogbouw (+31% nieuwe inwoners). Bezuidenhout wil hoogbouw (hoger dan 4 woonlagen) alleen aan de randen van Bezuidenhout; bij ieder nieuwbouwproject afstemming met omwonenden en bewonersorganisaties en voorzien van een leefbaarheids-effect-rapportage.

Stelling 1 Wonen: Bezuidenhout verwacht een apart Hoog- en Laagbouwakkoord tussen gemeente en Bezuidenhout inclusief een toezegging van een leefbaarheids-effect-rapportage.

Er moeten geschikte woningen komen voor alle doelgroepen, van jong tot oud. Met name voor senioren. Dit zal de doorstroom binnen Bezuidenhout vergroten.

Stelling 2 Wonen: Bezuidenhout verwacht bij nieuwbouwprojecten minimaal 5% aan ruime en luxe seniorenwoningen.

THEMA – INFRASTRUCTUUR

Bezuidenhout ervaart veel overlast van fietsen op de stoepen.

Stelling 1 Infrastructuur: Bezuidenhout verwacht dat de gemeente actiever weesfietsen en wrakken opruimt en meer ruimte organiseert voor (inpandige) fietsenstallingen.

De parkeerdruk in Bezuidenhout-Oost is en blijft zeer hoog. Dit neemt niet af als de herinrichting van de straten voltooid is. De belofte van 500 extra parkeerplekken wordt niet ingelost.

Stelling 2 Infrastructuur: Bezuidenhout verwacht dat de gemeente de afspraak van 500 extra parkeerplaatsen inlost. Tot die tijd graag meer handhaving op onveilig parkeren, ook ’s avonds.

THEMA – ZORG

In Bezuidenhout ontvangen hulpbehoevenden zorg van te veel verschillende zorgverleners. Iedere keer een andere persoon over de vloer of aan het bed is niet prettig. Zorgverleners herkennen dit beeld en vinden dit ook onwenselijk.

Stelling 1 Zorg: Bezuidenhout verwacht dat de gemeente betere zorgcoördinatie stimuleert of meer ruimte maakt voor organisaties en bewoners om dit zelf ter hand te nemen.

Het aanvragen van de juiste zorg, bijv. WMO, is voor de wijkbewoner en zorgprofessional onnodig ingewikkeld. Dit kan veel eenvoudiger. Daarnaast kan de communicatie tussen verschillende (zorg)partijen, zoals CJG, WMO, huisartsen en Sociaal Wijkzorg Team, veel beter. Terugkoppeling duurt te lang of komt helemaal niet bij een aanvraag of verwijzing. Dit kost onnodig veel tijd.

Stelling 2 Zorg: Bezuidenhout verwacht dat de administratie en bureaucratie eenvoudiger en eenduidiger wordt gemaakt voor bewoner en zorgprofessional.

THEMA – MILIEU

Bezuidenhouters zetten zich actief in voor duurzaamheid. Bewoners komen zelf met initiatieven, zoals de elektrische deelauto of laadpalen in ‘Hagenaartjes’. Bezuidenhout heeft duurzaamheid hoog in het vaandel, maar het moet wel betaalbaar zijn. De gemeente is nodig voor een echte doorbraak in duurzaamheid.

Stelling 1 Milieu: Bezuidenhout verwacht een duidelijk en helder plan voor een gasloze en “groenste” wijk.

Wateroverlast in Bezuidenhout begint een steeds groter probleem te worden o.a. door klimaatverandering. Steeds meer bewoners ondervinden flinke hinder van bijv. hoge grondwaterstanden. Het is een ingewikkeld probleem en inwoners beschikken niet over de juiste kennis om hun waterprobleem op te lossen.

Stelling 2 Milieu: Bezuidenhout verwacht van de gemeente (groene) maatregelen en een coördinerende rol voor een wijkaanpak tegen wateroverlast, bijvoorbeeld door het instellen van een Adviesorgaan Wateroverlast.

THEMA – PARTICIPATIE

Bezuidenhouters weten meer van hun wijk dan de politiek. Bezuidenhout beschikt over veel inwoners die begaan zijn met de wijk. Bezuidenhout wil actief betrokken worden bij gemeente-uitgaven bedoeld voor de wijk, zoals de huidige proef van € 50.000 wijkbudget die besteed zal worden aan de projecten ‘Meeuwenoverlast’ en ‘Groene daken’.

Stelling 1 Participatie: Bezuidenhout verwacht dat de proef rondom wijkbudget structureel wordt en dat de gemeente de begroting meer inzichtelijk maakt naar de wijk, en bewoners meer invloed laat hebben over de besteding ervan.

Bezuidenhout is een actieve wijk en is daar trots op. Bezuidenhout bruist van de bewonersinitiatieven. De gemeente kan deze Bezuidenhoutse kracht nog beter inzetten door bewoners vroegtijdig en actiever te betrekken bij plannen voor de wijk. Daarnaast kan de gemeente beter luisteren en sneller beslissen bij suggesties, initiatieven en bezwaren van omwonenden en bewonersorganisaties.

Stelling 2 Participatie: Bezuidenhout verwacht dat de gemeente bewoners vroegtijdig en actiever inzet bij plannen en beter luistert en sneller beslist bij verzoeken uit de wijk.

Een Bezuidenhout site