Tag archieven: carel reinierszkade

Het Kleine Loo krijgt nieuw asfalt

Bron: gemeente Den Haag

Het asfalt op Het Kleine Loo tussen de Carel Reinierszkade en de Reigersbergenweg wordt vernieuwd. De werkzaamheden beginnen maandag 1 juli en duren naar verwachting tot vrijdag 30 augustus 2019.

De rijbaan krijgt aan beide kanten van het tramspoor een nieuwe laag asfalt. Bij de fietsoversteek over de trambaan bij de rotonde aan de Reigersbergenweg worden de rode tegels vervangen door rood asfalt.

Om overlast voor de buurt en het verkeer te beperken voert de aannemer de asfalteringswerkzaamheden aan de rijbanen na elkaar uit.

Fasering

Fase 1: maandag 1 juli tot en met vrijdag 26 juli
Er wordt gewerkt aan de rijbaan in de richting van de Reigersbergenweg. De rijweg en de parkeervakken zijn afgesloten voor het verkeer.

Fase 2: maandag 5 augustus tot en met vrijdag 30 augustus
Er wordt gewerkt aan de rijbaan in de richting van de Carel Reinierszkade. De rijweg en de parkeervakken zijn afgesloten voor het verkeer.

Omleidingen
Tijdens de werkzaamheden wordt doorgaand autoverkeer omgeleid via de Reigersbergenweg – Boekweitkamp – IJsclubweg – Juliana van Stolberglaan.

Fietsers
De fietspaden blijven bereikbaar en begaanbaar. Wel wordt de fietsdoorsteek aan de rotonde met de Reigersbergenweg vernieuwd. Overstekende fietsers ter hoogte van de Reigersbergenweg worden omgeleid over de dichtstbijzijnde fietsdoorsteek ter hoogte van de Gerstkamp. Er staan omleidingsborden.

Huisvuil, gft, grofvuil en oud papier
Bewoners kunnen hun huisvuil kwijt in de ondergrondse restafvalcontainers. Tijdens de werkzaamheden wordt er geen gft, grofvuil en/of oud papier aan Het Kleine Loo opgehaald. De wagens kunnen er niet bij.

Bereikbaarheid en veiligheid
Tijdens de werkzaamheden zijn woningen en bedrijven voor voetgangers altijd bereikbaar. De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen.

Informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de projectleider, de heer M. Ilahi. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 06 – 55 84 41 44. Krijgt u het antwoordapparaat? Spreek dan uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Loudonstraat-Stuyvesantplein: werkzaamheden stilgelegd

Bron: Gemeente Den Haag

In Bezuidenhout-Oost wordt de riolering vervangen. Ook krijgt een aantal straten een nieuwe inrichting. Het werk in de Loudonstraat is vanwege veiligheid tijdelijk stilgelegd.

In de Loudonstraat is de ondergrond en de fundering onder en bij de trambaan anders dan de gemeente en de aannemer vooraf dachten. Er is onderzoek nodig om te weten te komen hoe er veilig gewerkt kan worden. Vanwege de veiligheid is het werk in de Loudonstraat daarom tijdelijk stilgelegd. Het deel van de straat dat open lag tussen de Loudonstraat en de Stuyvesantstraat wordt tijdelijk weer dichtgemaakt.

Werk in andere straten gaat door
De werkzaamheden in de Van Reesstraat en de Sibergstraat zijn bijna klaar. Er wordt nu gewerkt in de Van Heutszstraat en binnenkort beginnen de werkzaamheden in de Carel Reinierszkade.

Meer informatie
Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Dan kunt u een e-mail sturen naar Fréderique Huijgen via het e-mailadres parkereninwoonwijken@denhaag.nl.

4-8 maart: bomenkap aan de Carel Reinierszkade

Aan de Carel Reinierszkade, tussen De Eerensplein en Loudonstraat, worden populieren vervangen. De huidige bomen zijn in slechte staat en er is risico op takbreuk. In de week van 4 maart worden de bomen gekapt. De werkzaamheden duren ongeveer 1 week.

De gemeente heeft een vergunning voor de kap van deze bomen. De kap is nodig als voorbereiding op de herinrichting- en rioleringswerkzaamheden in Bezuidenhout-Oost. Door de bomen vervroegd te kappen, kan straks de stoep breed blijven zoals bewoners graag willen.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid via de Loudonstraat, Stuyvesantplein, Juliana van Stolberglaan, Laan van Nieuw Oost-Indië, Theresiastraat en via Vlaskamp, Reigersbergenweg en Het Kleine Loo.

Keuze boomsoort

Bewoners van de Carel Reinierszkade mogen kiezen welke soort boom wordt teruggeplant. U kunt kiezen tussen de zilveresdoorn of de Fladderiep. U kunt uw voorkeur doorgeven door te mailen naar parkerenindewoonwijken@denhaag.nl. Ook uw vragen over de werkzaamheden kunt u sturen naar dit e-mailadres.

Beschermd stadsgezicht Nieuwe Haagse School: Glazen stolp of broodnodige bescherming?

Bron: NieuweHaagscheSchool.nl
De stoere en expressieve baksteenarchitectuur van de Nieuwe Haagse School bepaalt de identiteit van een groot deel van Den Haag. Marlot, Benoordenhout en Laakkwartier zijn beschermd stadsgezicht. Wijken als de Bomen- Bloemen- en Vruchtenbuurt en Bezuidenhout Oost verdienen vanwege vergelijkbare kwaliteiten ook bescherming. Of staat dat alle nodige nieuwe ontwikkelingen in de weg?
Lees het hele artikel.

Bezuidenhoutse ‘Florence Nightingale’ zorgde liever voor een ander

Bron: Algemeen Dagblad
Nicolette van der Werff

Haar diploma’s uit Batavia bleken niet geldig in haar nieuwe vaderland. Dus gaf Charlotte Gelink-Knaap les aan huis en ging ze als een Florence Nightingale door het Bezuidenhout.

Charlotte Gelink-Knaap (6 juli 1928 – 24 januari 2018) stamde uit een kleurrijke familie van schrijvers, journalisten en musici. Ze werd geboren in Parijs, omdat haar ouders op verlof waren uit Indië en in de Franse hoofdstad bij familie verbleven.

Ze werd drietalig opgevoed en sprak daardoor vloeiend Nederlands, Maleis en Frans. Dankzij de goede positie van haar vader bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij had ze een bevoorrechte jeugd waar de inval van de Japanners in 1941 abrupt een einde aan maakte.

Lees het hele artikel op de site van het AD.

Herinneringen aan het Bezuidenhout

Bron: De Oud-Hagenaar
Door Rob Stappers

Op mijn eerste stukje over het Bezuidenhout in de Oud-Hagenaar van 7 maart j.l. mocht ik een flink aantal waarderende reacties krijgen met veel herkenning. Ook een ‘corrigerend’ mailtje vol rode potloodstrepen, maar eerlijk is eerlijk: het monument op het Stuyvesantplein zat inderdaad anders in elkaar; het standbeeld van Juliana van Stolberg met haar vijf zonen heeft daar blijkbaar nooit gestaan. In ieder geval voldoe ik graag aan veler verzoek om hierbij deel twee te presenteren met mijn herinneringen. En om dhr. Carl Doeke Eisma aan te halen: mocht e.e.a. eens niet honderd procent kloppen, het boeiende van de herinneringen heeft de voorkeur.

Lees hier het hele artikel.

22 augustus t/m 18 november: Werkzaamheden Bezuidenhoutseweg tussen Carel Reinierszkade-Hofzichtlaan

Op maandag 22 augustus start de gemeente met het opknappen van de Bezuidenhoutseweg tussen Carel Reinierszkade en Hofzichtlaan. De werkzaamheden duren naar verwachting tot half november 2016.

Op de Bezuidenhoutseweg worden werkzaamheden verricht aan de stoepranden. De kruising met de Reigersbergenweg wordt veiliger gemaakt en er wordt een nieuwe laag asfalt aangebracht. Het werk is verdeeld in 5 fasen:

Fase 1a, maandag 22 augustus tot en met vrijdag 7 oktober

 • Tussen Hofzichtlaan en Reigersbergenweg wordt in beide richtingen gewerkt.
 • De weg wordt hier versmald tot 1 rijstrook
 • Parkeren langs de rijbaan is niet mogelijk
 • Verkeer kan met aangepaste snelheid langs de werkzaamheden rijden.

Fase 1b: maandag 22 augustus tot en met vrijdag 11 november

 • Tussen Reigersbergenweg en Hofzichtlaan wordt in beide richtingen gewerkt
 • Parkeren langs de rijbaan is niet mogelijk
 • Verkeer kan met aangepaste snelheid langs de werkzaamheden rijden.

Fase 2: maandag 12 september tot en met vrijdag 7 oktober

 • Tussen Carel Reinierszkade en Reigersbergenweg wordt gewerkt
 • De rijweg in de rijrichting naar Reigersbergenweg wordt afgesloten.

Fase 3: maandag 10 tot en met vrijdag 14 oktober

 • Tussen de Carel Reinierszkade en de Hofzichtlaan zijn asfalteringswerkzaamheden.
 • De rijweg in de rijrichting naar de Hofzichtlaan is afgesloten.

Fase 4: maandag 17 oktober tot en met vrijdag 11 november

 • Tussen de Reigersbergenweg en de Carel Reinierszkade wordt gewerkt.
 • De rijweg in de rijrichting naar Laan van Oost-Indië wordt afgesloten.

Fase 5: maandag 14 tot en met vrijdag 18 november

 • Tussen de Hofzichtlaan en Carel Reinierszkade zijn asfalteringswerkzaamheden.
 • De rijweg in de rijrichting naar Laan van Oost-Indië is afgesloten.
 • De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Bereikbaarheid
Tijdens de afsluitingen wordt doorgaan verkeer omgeleid via Theresiastraat-Vlaskamp-Diamanthorst-Hofzichtlaan.
Veolia lijnbussen 43 en 44 kunnen tijdens fases 3 en 5 niet over de Bezuidenhoutseweg rijden. Kijk voor meer informatie op www.veolia-transport.nl.

Hulpdiensten
Het gebied moet goed bereikbaar blijven voor de ambulance, politie en brandweer. Parkeer uw auto daarom alleen in de parkeervakken.

Bewonersbrief
Omwonenden hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen. Bij de brief vindt u ook de kaart waarop de fasering van het werk is aangegeven. Deze brief kunt u hier lezen.

Bewonersbrief Werkzaamheden Bezuidenhoutseweg (PDF, 2722 kB)

Meer informatie
Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact op de heer M. Ilahi, via telefoonnummer 06 – 55 84 41 44.

Bezuidenhout-Oost Fase 2 wordt opnieuw ingericht

De openbare ruimte in een groot deel van de wijk Bezuidenhout-Oost wordt aangepast. Dit is nodig omdat de wegen in slechte staat zijn. Ook wordt het riool vervangen en komen er extra parkeerplaatsen.

Op 12 mei 2016 is een informatiebijeenkomst gehouden over de ontwerpen voor de 2e fase. Tijdens de bijeenkomst hebben bewoners een 1e reactie kunnen geven op de ontwerpen. In het voorlopig ontwerp staat onder andere:

 • de nieuwe afmetingen van de stoep en straat
 • waar bomen blijven staan, worden gekapt en worden geplant
 • waar straks geparkeerd kan worden

Het opnieuw inrichten van de openbare ruimte geldt voor:

 • Van Reesstraat
 • Sibergstraat (noord)
 • Van Heutszstraat
 • Rooseboomstraat
 • Pijnacker Hordijkstraat
 • De Sillestraat(noord)
 • Van Lansbergestraat
 • Altingstraat
 • Merkusstraat (noord)
 • Cornelis van der Lijnstraat (oost)
 • Carel Reinierszkade (oost)
 • Stuyvesantstraat (noord)

Meedenken over ontwerpen
De wijkvereniging organiseert  voor 1 juni 2016 een aantal straatgesprekken. Bewoners kunnen tijdens deze straatgesprekken meedenken over de ontwerpen. Er zijn verschillende tekeningen gemaakt voor een aantal straten. Naast de straatgesprekken kunt u een reactie op de ontwerpen mailen naar bezuidenhout-oost@denhaag.nl.

Er worden ook inrichtingsontwerpen gemaakt voor de pleinen in fase 1 en 2. Dit geldt voor de pleinen:

 • Stuyvesantplein
 • plein Loudonstraat/Van Heutszstraat
 • grote plein in de De Sillestraat
 • plein Van Lansbergestraat/Cornelis van der Lijnstraat
 • plein Stuyvesantstraat/Hendrik Zwaardecroonstraat

Deze ontwerpen worden in overleg met de direct omwonenden gemaakt. Wilt u hierbij betrokken worden, laat het ons dan weten via bezuidenhout-oost@denhaag.nl.

Planning en besluitvorming
Begin juli 2016 wordt er een inloopavond georganiseerd. De inloopavond staat in het teken van:

 • Inzien afgeronde ontwerpen herinrichting straten
 • Presentatie ontwerpen pleinen fase 1 en 2

Na de inloopavond krijgen bewoners 2 weken de tijd om een reactie te geven. In september 2016 gaat het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen over fase 2. De uitvoering start naar verwachting rond de zomer van 2017.

De plannen
Bekijk de voorlopige ontwerpen:

Meer informatie
De werkzaamheden in de straten van de eerste fase zijn inmiddels gestart, alle informatie hierover vindt u op denhaag.nl/BezuidenhoutOost-herinrichting.