SoZa Herontwikkeling

2021 2 september  Brief van  het wijkberaad met overdenkingen betreffende PUK AnnA SoZa voor de behandeling PUK in Cie Ruimte op 8 september

Overdenkingen wijkberaad PUK SoZa 2 september 2021

2020 8 november  Bijgaande brief betreffende herhaald verzoek uitstel PUK is verzonden aan college en raadsleden

20201108 Verzoek PUK Anna II

2019 9 september  Bijgaande brief betreffende uitstel PUK is verzonden aan wethouders en raadsleden.

SOzaWe PUK-brief eindversie 9 sept 2019

U kan deze gebruiken als voorbeeld en deze ook sturen aan college en raadsleden (College@DenHaag.nl en Griffie@DenHaag.nl)

2019 10 juli   Wijkberaad haalt wethouders naar BZH om te luisteren naar bewoners.

Wilt u graag hoog en in nieuwbouw wonen of heeft u bedenkingen over hoogbouw en veel extra bewoners in uw omgeving??

Kortom, ziet u de nieuwbouwplannen bij Station Laan van Nieuw Oost Indië als een verrijking of een bedreiging.

Het wijkberaad Bezuidenhout heeft de wethouders Revis van Den Haag en Rouwendaal van Voorburg uitgenodigd om naar u, de bewoners, te komen luisteren.

Kom daarvoor op woensdagavond 10 juli naar SOZA, het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Inloop vanaf 19.00                            Start om 19.30

U krijgt alle ruimte om de wethouders te bevragen over de plannen en uw mening te geven.

Kom op tijd daar we veel bewoners uit Bezuidenhout en Voorburg verwachten.

2019 14 juni  Wijkberaad doet WOB verzoek aan gemeente

20190614 WOB verzoek MRP Vorm Soza

2019 7 Juni  De gemeente vraagt om zienswijzen op de NRD (notitie reikwijdte en detailniveau CID MER). Bij deze de reactie van het wijkberaad welke ook te gebruiken is als format voor alle bewoners.

Reactie cq zienswijze NRD Bzh Format

2019 16 mei PVDA en HSP stellen schriftelijke vragen over PUK en plannen.

RIS302564 Vragen pvda hsp Laan van NOI PUK

2019 April Onderstaand materiaal ontvangen van de projectontwikkelaar MRP/Vorm

Klik hier voor de aantekeningen van de plangroep avond(en)

Klik hier voor site met concept verslag informatiebijeenkomsten

Uitnodiging inloopbijeenkomst AnnA 16 april 2019