Hoogstraten locatie

De gemeente werkt aan een plan voor de herontwikkeling van de Hoogstratenschool. Daarnaast onderzoeken zij of op deze locatie ook betaalbare koop- en sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd. Op 6 september 2022 organiseren zij een bijeenkomst om hun bevindingen, en de vervolgstappen, te delen met de bewoners.

Vooruitlopend op deze bijeenkomst heeft het Wijkberaad op 20 juni een bewonersavond georganiseerd. Zie hieronder de samenvatting. Voor een vervolgbijeenkomst waren er geen onderwerpen. De locatie is volgens het bestemmingsplan maatschappelijke grond en er kunnen geen woningen worden.

Bestemmingsplan Hoogstraten