Hoogstraten locatie

De gemeente werkt aan een plan voor de herontwikkeling van de Hoogstratenschool. Daarnaast onderzochten zij of op deze locatie ook betaalbare koop- en sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd. 

Op 6 september 2022 organiseerden zij een bijeenkomst om hun bevindingen, en de vervolgstappen, te delen met de bewoners. Begin 2023 zou een vervolgsessies plaatsvinden. Deze bijeenkomsten hebben niet plaatsgevonden. In onderstaande brief kunt u de laatste stand van zaken lezen over de ontwikkelingen. 

De stand van zaken Van Hoogstratenschool

Meer over de plannen valt te lezen op hun site.  

Vooruitlopend op deze bijeenkomst had het Wijkberaad op 20 juni een bewonersavond georganiseerd. Zie hieronder de samenvatting. Voor een vervolgbijeenkomst waren er geen onderwerpen. De locatie is volgens het bestemmingsplan maatschappelijke grond en er kunnen geen woningen worden.

 

Bestemmingsplan Hoogstraten

 

 

 

 

 

Een Bezuidenhout site