Geheugen van Bezuidenhout

In de hoop een flinke hoeveelheid informatie over de geschiedenis van Bezuidenhout centraal te kunnen bewaren, is deze website opgezet. Het digitale erfgoed zo te zeggen. Of nog makkelijker: het digitale museum van Bezuidenhout.

Informatie die wellicht voor velen de herinneringen weer doen herleven. Of informatie die een verbale ruzie over welke slager of melkboer waar en wanneer heeft gezeten kan beslechten. Of informatie voor nieuwkomers in de wijk die wel eens willen weten wat de geschiedenis van Bezuidenhout is.
We hopen dat velen nog informatie op zolder kunnen vinden (fysiek of geestelijk) en het ter beschikking willen stellen aan het Geheugen. Heeft u nog foto’s van straatbeelden dan zien wij die graag.  E-mail naar geheugen@bezuidenhout.nl.

Veel plezier
Jacob Snijders

P.S.: voor die mensen die het leuk vinden om ook ervaringen uit te wisselen maar ook eventueel fotomateriaal : er is een Facebook bladzijde hier voor :  Oude foto’s van Bezuidenhout, Benoordenhout, Mariahoeve en Wassenaar..

Bronmateriaal

Veel dank gaat uit naar Ronald van Onselen, de schrijver van 3 boeken over Bezuidenhout. Met zijn toestemming mogen wij alle tekst en foto’s uit zijn boeken gebruiken.

Een veel gebruikte bron is het Haags Gemeentearchief via de website www.haagsebeeldbank.nl

De volgende fotografen hebben apart toestemming gegeven om hun foto’s te gebruiken:
Eric Renson, Roel Roozenburg,  Leo van der Kleij, Adriaan Sala, Rene van Harrewijn, J M (Hans) Nieuwenhuis, Hans de Bakker, Cees Verkerk, Paul Steunebrink.  En met toestemming van de rechthebbenden van de foto’s van J.W. van der Pool, P.  van Breukelen,  H.G.L.  Schimmelpenningh, Fotoburo Meyer, Rob Bosboom, Pevry Press, N J van Duin.

Foto’s van Bart Hofmeester zijn te bestellen via RoelDijkstra.nl

Met dank aan o.a. J G M van der Ploeg en Peter van Dam (archief stukken)

Ook zijn teksten en duiding gebruikt van www.anemaa.home.xs4all.nl/ges/geschiedenis_den_haag.htm

De tekst van de straatnamen is afkomstig uit het boekje “Toen Den Haag nog ’t Haegje was; Het Bezuidenhout” door E.M.CH.M.Janson.

Tevens zijn veel kranten zoals de Leydse Courant, De Telegraaf, NRC Handelsblad, ‘s Gravenhaagsche courant, Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage, Leidsch Dagblad, Rotterdamsch nieuwsblad, Haagsche Courant, Algemeen Handelsblad, Het nieuws van den dag, Het Vaderland, De Maasbode, Nieuwe Rotterdamsche Courant, Nieuwe Leidsche Courant, Nieuwsblad van het Noorden, Het Parool, Trouw, Nieuwe Haagsche courant, Het Vrije Volk, De Tijd, Nieuwsblad van Friesland, De Waarheid, Nieuw Guinea koerier, Gereformeerd gezinsblad, Nieuw Israelietisch weekblad, Ha’amoed de Vuurzuil blad voor de Haagse Joodse Gemeenschap, Delftsche courant, De Wassenaarsche Courant en Nederlands dagblad als bron gebruikt.

Helpt u mee?

Indien u wilt helpen om het geheugen verder op te bouwen stuur dan een e-mail naar geheugen@bezuidenhout.nl.

error:

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd

U kunt geen content kopiëren, downloaden of printen