Wijkberaad Bezuidenhout

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH  Den Haag
E-mail: wijkberaad@bezuidenhout.nl
Website: www.bezuidenhout.nl

Wijk- en dienstencentrum Bezuidenhout
Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag
Telefoon: 347 72 97 

Een Bezuidenhout site