Wijkbudget

Als bewoner van Bezuidenhout kunt u tot eind oktober doorgeven hoe het wijkbudget (zie hieronder) volgens u het beste gebruikt kan worden.

Klik op de knop hieronder om het stemformulier te openen, of lees verder over het wijkbudget.

Stemformulier wijkbudget

Over het wijkbudget

De gemeente heeft het wijkbudget in het leven geroepen om de betrokkenheid van bewoners bij en de invloed op de sociale en fysieke leefbaarheid in de eigen wijk te vergroten. Bezuidenhout is één van de zes wijken in Den Haag die experimenteert met het wijkbudget.

Het gaat om een budget van 50.000 euro. Als bewoner van Bezuidenhout mag u kiezen waarvoor dit budget gebruikt gaat worden.

De initiatieven

U kunt via het stemformulier stemmen voor één van de volgende drie initiatieven:

Zorgcoöperatie Bezuidenhout
In gesprekken met oudere bewoners valt op dat het voor hen niet prettig is dat ze voor iedere specifieke hulpvraag een andere zorgverlener op bezoek krijgen. En op hun beurt vinden de verzorgenden soms dat ze de ruimte niet hebben om iets extra’s te doen vanwege de beperkte tijd die ze vanuit de organisatie krijgen.

Als de zorgvragers en de zorgaanbieders allebei hetzelfde willen, dan moet het toch lukken om dat te organiseren? Het antwoord op die vraag is de zorgcoöperatie Bezuidenhout! Het Wijkbudget kan worden gebruikt als startkapitaal.

Aanpak meeuwenoverlast
Om iets te doen aan de overlast die meeuwen in de wijk veroorzaken (vuil en kabaal), is een doordachte en gedegen aanpak nodig. Het Wijkbudget kan worden gebruikt voor de start van een werkgroep, die handen en voeten aan geeft aan een effectieve aanpak.

Project Groene Daken Bezuidenhout
Na het succesvolle zonnepanelenproject op het dak van AEGON start er vanuit de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout een project om bewoners te ondersteunen en te ontzorgen bij het vergroenen van de Bezuidenhoutse daken.

Advisering, subsidies, technisch onderzoek, aanleg en onderhoud in één pakket tegen een gunstige(re) prijs door gezamenlijke inkoop. Voordeel van de groene daken: langere levensduur dakbedekking, minder warme (boven)woningen en minder aantrekkelijk voor meeuwen om te broeden.

Stemmen

U kunt tot en met 31 oktober via het online stemformulier doorgeven welk initiatief u het liefst gerealiseerd wilt zien. U kunt ook het papieren stemformulier uit de oktober-editie van Bezuidenhout Nieuws uitknippen en insturen.

Online stemformulier

Een Bezuidenhout site