Werkgroep Bezuidenhout Leeft

 • 2022 Naar aanleiding van het nieuwe coalitieakkoord (2022) is er een gezamenlijk brief vanuit zowel de 8 wijk- en bewonersorga’s CID, SOS Den Haag als Vrienden van Den Haag naar de gemeente gestuurd om haar zorgen uit te spreken over participatie, vertrouwen en samenwerking bij ruimtelijke ontwikkelingen in Den Haag.
  2022 Urgentiebrief bewoners mbt participatie en samenwerking
 • 2020  13 Juni    De gemeente vraagt om zienswijzen op de Structuurvisie CID.  De acht wijkorganisaties in het CID hebben aan een gezamenlijke reactie gewerkt. Bij deze de reactie van het wijkberaad welke ook te gebruiken is als format voor alle bewoners. 2020 0613 Zienswijze Structuurvisie  planMER CID  format
 • 2020  13 Juni  Vragen en opmerkingen bij de Structuurvisie CID voor gebruik door allen. Een open format lijst welk een ieder kan gebruiken of meesturen bij een zienswijze aan de gemeente Den Haag. Opgesteld door een stedenbouwkundige van het wijkberaad. 2020 juni vragen en opmerkingen bij Structuurvisie-MER
 • 2019 september  Interview over LER en bouwplannen Bezuidenhout bij RTVDiscus

CID procedure route
 • 2018 mei 5 Artikel in DenHaagCentraal
 • 2018 Mei Leefbaarheidsmonitor online
 • 2018 Mei  Nieuw Coalitie in Den Haag neemt LER op in akkoord
 • 2018 Mei  Wijkberaad geeft presentatie aan Vereniging Nederlandse Gemeenten.
 • 2018 April Wijkberaad geeft presentatie aan medewerkers Raad voor de Leefomgeving
 • 2018 April  Wijkberaad geeft presentatie aan grote groep gemeente ambtenaren.
 • 2018 Maart  Wijkberaad laat LER zien aan wethouder Wijsmuller
 • 2018  Maart  Strategis  heeft LER prototype klaar voor demonstratie
 • 2017 November  Wijkberaad geeft opdracht aan StrateGis voor bouw Leefbaarheids Monitor.
 • 2017 januari

Een nieuwe werkgroep gaat zich bezig houden met de effecten die alle nieuwe woningbouw projecten in de wijk met zich mee brengen.

Nu zijn er al 4721 huur/koop apartementen/studios in voorbereiding of bouw.

Huidige Projecten (1521 woningen / 3042 bewoners zijn bv :

 • Batavia/Meeuws Laan van NOI   200 appartementen-400 bewoners
 • De Gouverneur  Johannnes Camphuijsstraat    16 appartementen-32 bewoners
 • De Monarch 3  Beatrixlaan   248 huurappartementen-496 bewoners
 • CJG  Koningin Sophiestraat  69 huurappartementen-138 bewoners
 • Defensie   Marialaan  112 appartement/83 studentenstudios (gereed)-195 bewoners
 • TNO   Stolberglaan/Marialaan 130 huur/koopappartementen-260 bewoners
 • De Grotiusplaats  Prins Clauslaan  650 huur/koop appartementen- 1300 bewoners
 • Carolina van Nassaustraat 28 – 12 appartementen-24 bewoners
 • Toekomstige projecten ( 3350 / 6700 bewoners):
 • SOZA  Anna van Hannoverstraat    2000 appartementen – 4500 bewoners
 • Kavel Conservatorium   (100 meter hoog   wonen)   300? woningen-600 bewoners
 • Kavel KPN Beatrixlaan (70 meter hoog  wonen)  150? woningen
 • Kavel Buitenlandse zaken ( meerdere woontorens) 300? woningen
 • Vrijheidsplaats (bovenop UtrechtseBaan)  600? woningen

Zaken die worden beschouwd zijn oa alle gemeentenota’s die betrekking hebben op leefbaarheid zoals enkele hieronder

Een Bezuidenhout site