Werkgroep Bezuidenhout Leeft

2018 23 september  Website Follow the Money

2018 20 september   Website Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

2018  20 september    Website Publiek Denken

2018  19 september  Artikel in Volkskrant

2018 12 juni  Interview op DenHaagFM over LER

2018 mei 5 Artikel in DenHaagCentraal

2018 Mei Leefbaarheidsmonitor online

2018 Mei  Nieuw Coalitie in Den Haag neemt LER op in akkoord

2018 Mei  Wijkberaad geeft presentatie aan Vereniging Nederlandse Gemeenten.

2018 April Wijkberaad geeft presentatie aan medewerkers Raad voor de Leefomgeving

2018 April  Wijkberaad geeft presentatie aan grote groep gemeente ambtenaren.

2018 Maart  Wijkberaad laat LER zien aan wethouder Wijsmuller

2018  Maart  Strategis  heeft LER prototype klaar voor demonstratie

2017 November  Wijkberaad geeft opdracht aan StrateGis voor bouw Leefbaarheids Monitor.

 

2017 januari

Een nieuwe werkgroep gaat zich bezig houden met de effecten die alle nieuwe woningbouw projecten in de wijk met zich mee brengen.

Nu zijn er al 3121 huur/koop apartementen/studios in voorbereiding of bouw.

Huidige Projecten (1521) zijn bv :

Batavia/Meeuws Laan van NOI   200 appartementen

De gouverneur  Johannnes Camphuijsstraat    16 appartementen

De Monarch 3  Beatrixlaan   248 huurappartementen

CJG  Koningin Sophiestraat  69 huurappartementen

Defensie   Marialaan  112 appartement/83 studentenstudios (gereed)

TNO   Stolberglaan/Marialaan 130 huur/koopappartementen

De Grotiusplaats  Prins Clauslaan  650 huur/koop appartementen

Carolina van Nassaustraat 28 – 12 appartementen

 

Toekomstige projecten ( 1600):

SOZA  Anna van Hannoverstraat    minimaal 1000 appartementen

Kavel Conservatorium   (70 meter hoog   wonen)   150? woningen

Kavel KPN Beatrixlaan (70 meter hoog  wonen)  150? woningen

Kavel Buitenlandse zaken ( meerdere woontorens) 300? woningen

 

 

Zaken die worden beschouwd zijn oa alle gemeentenota’s die betrekking hebben op leefbaarheid zoals enkele hieronder

Haagse hoogbouwvisie, Eyeline en Skyline 2018

Vastgestelde nota Parkeernormen Den Haag

RIS291425_Wijzigingen-aanvullingen_op_de_nota_Parkeernormen_Den_Haag

Welstandsnota

 

Hoogbouwvisie 2001 dh

Hoogbouw bezonning en windhinder norm aanpassing 2009

Ontwikkelingskaders

hoogbouw haagse verdichting 2009

Nota Spelen in de stad 2009-2013

Haagse Nota Mobiliteit 22 september 2011

Haagse Nota Mobiliteit Samenvatting 22 september 2011

Nota Reikwijdte en Detailniveau[1]

Rapport Plan-MER[1]

NotaHaagseBomen

170323-RIS294386 Beleidsregels_Fietsparkeernormen_Den_Haag__

RIS_159450_bijlage_1_Nota_Ecologische_Verbindingszones

 

Een Bezuidenhout site