Wegafsluiting deel Maystraat wegens vernieuwing riolering

Vanaf 27 september 2016 wordt de riolering, de rijbaan en het trottoir vernieuwd bij de woningen in de Maystraat. De rijbaan wordt dan afgesloten voor auto- en fietsverkeer.

Bewoners worden verzocht om voor 27 september 2016 07:00 uur de parkeervakken vrij te maken van auto’s, motoren, aanhangers of andere objecten. Ook als binnen het gebied objecten van bewoners op bijvoorbeeld het trottoir staan, dienen deze voor die tijd te zijn verwijderen.

Als het trottoir opgebroken wordt, zorgt de aannemer voor loopschotten, zodat elke woning of bedrijf altijd toegankelijk is. Er wordt gewerkt volgens de eisen van politie, brandweer en ambulancediensten, zodat zij bij een calamiteit altijd elke woning of bedrijf kunnen bereiken.

De informatie over de wegafsluiting is ook te vinden op de aankondigingsborden op straat en op de projectwebsite https://bezuidenhout.verheijprojecten.nl.

Huisvuilaanbiedplaats
De vuilniswagen kan het huisvuil niet ophalen in de Maystraat. Het huisvuil kunt u tijdelijk aanbieden op de hieronder weergegeven locaties.
Heeft u vragen of opmerkingen? De aannemers staan open voor vragen en opmerkingen. Hiervoor kunnen bewoners tijdens werkdagen de uitvoerder direct aanspreken. Ook is hij of de omgevingsmanager ook telefonisch of per e-mail benaderen. Wekelijks is er een spreekuur in de uitvoerderskeet (vrijdag tussen 10:00 en 11:00).

De contactgegevens van de betrokken personen zijn:
Uitvoerder : Frans Groenendijk
adres uitvoerderskeet : Stuyvesantstraat tegenover restaurant PO ON
telefoonnummer : 06-46050455 (ook bij calamiteiten)
e-mailadres : frans@verheijsliedrecht.nl

omgevingsmanager : Cornelis Breen
telefoonnummer : 06-46050430
e-mailadres : cornelis@verheijsliedrecht.nl

Indien buiten werktijden (tussen 16:00u en 07:00u) dringende situaties vragen om een direct optreden van de kant van Verheij, kan het telefoonnummer van de uitvoerder gebruikt worden.

Summary in English
The sewer system will be replaced and the Maystraat will be given a new design. The work near the houses will start at the 27th of September.
The Maytreet is inaccessible because of the roadworks. The waste must be put at a spot where the garbage truck can get it. These spots are indicated on the picture below.

Op internet hebben wij voor dit project een website ingericht, die we minimaal wekelijks actualiseren. Op deze website publiceren we onder andere de omleidingroutes. U vindt de website via https://bezuidenhout.verheijprojecten.nl.

Veiligheid voorop!
Werkzaamheden als deze brengen een veiligheidsrisico met zich mee. Er wordt immers gewerkt met machines, er is materiaal aanwezig en er vindt transport met vrachtwagens plaats. Verheij neemt op allerlei manieren de verantwoordelijkheid om de veiligheid  van de bewoners en die van de werknemers te waarborgen. Aanvullend verzoekt Verheij de bewoners om niet in de directe omgeving van de machines te komen en hier ook de huisgenoten op te wijzen.

Verheij kijkt uit naar een prettige en vlotte uitvoering van de werkzaamheden en wenst u een mooie, nieuw ingerichte leefomgeving!

Maystraat Tekening riolering