Website Bezuidenhout.nl

Welkom op de site van het Bezuidenhout

Het Bezuidenhout is een wijk in Den Haag. Het doel is om met deze website (inmiddels ruim 800 pagina’s), de betrokkenheid van de bewoners bij de wijk te vergroten door middel van het verstrekken van kennis en informatie die de bewoners betreft. De site heeft geen commercieel doel en is opgezet door bewoners in samenwerking met de Stichting Wijkberaad Bezuidenhout.

Bedoeling van de site

Deze site is bedoeld voor de bewoners van de Haagse wijk Bezuidenhout. Beoogd wordt ermee de betrokkenheid bij de buurt te vergroten en de afstand tussen de bewoners te verkleinen. Dat wordt gedaan door zo veel mogelijk informatie op een geordende en begrijpelijke manier aan te bieden en uiteraard met zo hoog mogelijke actualiteit.
We werken uiteraard zo zorgvuldig mogelijk, maar dat is geen absolute garantie dat er onjuistheden in de informatie sluipt. We vragen daarvoor uw begrip.

Waar gaat de site over?

De site bevat informatie die nuttig is of kan zijn voor de bewoners van Bezuidenhout. De wijk Bezuidenhout ligt ten noorden van het centrum van Den Haag en betreft het gebied tussen het Haagse Bos, de Carel Reinierszkade, de spoorlijnen tussen Amsterdam en Den Haag CS.

In de wijk wonen bijna 15.000 mensen. Het is een wijk met vele gezichten. Aan de rand ligt Huis ten Bosch. Er zijn grote moderne kantorenpanden van onder andere KPN, Nationale Nederlanden en Siemens alsmede van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dan zijn er de prachtige vooroorlogse 19de en 20ste eeuwse woningen, maar ook naoorlogse woningen die na het zware bombardement van Stichting 3 maart ’45 gebouwd moesten worden. Dudok heeft een deel van de wijk ontworpen. De wijk heeft een heel bijzondere en lange historie. Tot slot is er een stuk nieuwbouwwijk, gelegen met name in Bezuidenhout-West. Elders op deze site treft u een uitgebreidere schets van de wijk.

Hoe werkt de site?

Links op de pagina’s van Bezuidenhout.nl staat een navigatiebar met de subpagina’s die u kunt aanklikken. Onder de subpagina’s kunnen weer andere sub-subpagina’s zitten (etc).

Initiatiefnemers en beheerders van de site

De site wordt gefinancierd door de Stichting Wijkberaad Bezuidenhout en is gebouwd en wordt onderhouden door bewoners van de wijk.
De site is gestart en opgebouwd door Rob Velders (Amalia van Solmsstraat).
Voor vragen en opmerkingen over de website kunt u ons mailen via info@bezuidenhout.nl. Wilt u een incidentele of structurele bijdrage aan de site leveren? Neem dan contact met ons op, we zijn altijd op zoek naar aanvullingen voor de website en extra beheerders!

Algemene Contactgegevens

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout
Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag
Telefoon nummer : 070 – 347 7297
Wijkberaad@Bezuidenhout.nl

Een Bezuidenhout site