Veel vragen over onderzoek dodelijke schietpartij

Bron: Politie.nl

Den Haag – Sinds de dodelijke schietpartij aan de Jan van Riebeekstraat, woensdagavond 8 november, leven er in de (sociale) media, de wijk en bij de nabestaanden veel vragen over de omstandigheden rondom de dood van de 52-jarige Hagenaar. Hoewel het rechercheteam omwille van het onderzoek op dit moment niet inhoudelijk op alle geruchten in kan gaan, hecht de politie er waarde aan dit toe te lichten.

De 52-jarige Hagenaar kwam woensdagmiddag om het leven toen hij voor zijn woning werd neergeschoten. Direct werd een Team Grootschalige Opsporing opgericht dat, onder leiding van een officier van Justitie, sindsdien de zaak onderzoekt. Een 31-jarige Hagenaar die woensdagavond werd aangehouden, is inmiddels weer in vrijheid gesteld.

Op social media, in de wijk, in de media en onder de nabestaanden van het slachtoffer leven logischerwijs veel vragen rondom deze zaak en de omstandigheden die hebben geleid tot de dood van de Hagenaar. De TGO-teamleider legt uit: “We begrijpen heel goed dat er ontzettend veel vragen leven. Uiteraard horen wij ook alle geruchten die de ronde doen en zijn alert op informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn. Voor het slachtoffer, en voor zijn nabestaanden, zetten wij alles op alles om te achterhalen wat er is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. En juist in het belang van het onderzoek is het nu zaak om zorgvuldig alles te onderzoeken. Op dit moment ingaan op vragen en geruchten, zou het onderzoek in een later stadium kunnen dwarsbomen. Daarom kiezen wij er op dit moment voor niet inhoudelijk op de zaak in te gaan. Zodra het onderzoek die ruimte biedt of dat noodzakelijk is, komen wij met informatie naar buiten.”

Opsporingsprogramma’s
In de hoop meer informatie over de zaak binnen te krijgen, vraagt het rechercheteam dinsdagavond 14 november aandacht voor de zaak in de opsporingsprogramma’s Team West (TV West) en Opsporing Verzocht (NPO1).

Tips
Mensen die voor die tijd informatie hebben die voor het onderzoek relevant kan zijn, worden met klem verzocht contact op te nemen met het TGO-team via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.