Voorlichtingsavond voor omwonenden inzake opvang vluchtelingen in Bezuidenhout

De gemeente Den Haag nodigt u uit voor een informatie-avond aanstaande vrijdag, 16 oktober. Zie onderstaand de brief die vandaag bij de buurtbewoners is bezorgd. (Nederlands en Engels).
De informatie-avond zal plaatsvinden in het voormalige ministerie van SZW, alwaar de vluchtelingen opgevangen zullen gaan worden.

Beste wijkbewoners,
Voor zover wij kunnen inschatten zal de informatie-bijeenkomst van de gemeente morgen in Sociale Zaken erg druk kunnen worden. Zo druk zelfs dat waarschijnlijk er niet voor iedereen plek zal zijn. Er is al overleg met de gemeente hierover. Wellicht komt er op een later tijdstip een tweede informatie-bijeenkomst.
Om teleurstelling te voorkomen waarschuwen we u alvast. Dus kom op tijd en reageer a.u.b. rustig in het geval er voor u geen plek meer is.

Het Wijkberaad

Het Wijkberaad Bezuidenhout heeft op 13 oktober de volgende reactie gestuurd naar het College van B&W en de Gemeenteraad.
Hieronder leest u de brief van het College van B&W aan de gemeenteraad: