Veel klachten uit Haagse Hout en Leidschenveen over voorzieningen

Haagse jongerenraad presenteert rapport

door Robert Brunwin de Jong

Jongeren uit Leidschenveen en Haagse Hout hebben nogal wat klachten over hun voorzieningen. Zo heeft Leidschenveen helemaal geen jongerencentrum en krijgt de jeugd van Haagse Hout bij de gemeente naar haar mening weinig of geen gehoor. Maar misschien gaat dat nu veranderen.

Een en ander bleek op de gevarieerde informatiemiddag die de Haagse Jongerenraad vorige week woensdag hield. Jongeren uit de hele stad konden daarvoor tussen 16.00 en 20.00 uur terecht in het oude Theater Concordia, aan de Hoge Zand; nabij de Brouwersgracht. Rond 17.30 uur kwamen burgemeester Deetman en wethouder Klijnsma er bij. Zij kregen het rapport: ‘Haagse jongeren aan het woord’ gepresenteerd, het samenvattend eindverslag van de ontmoetingen die de Jongerenraad tussen januari en mei in de acht stadsdelen heeft georganiseerd.

Tussen de bezoeken aan de vele kraampjes door werd het podium van het kleine theater benut voor enkele optredens, zoals een formidabele dansuitvoering van ‘Pah de Duh’, gevormd door Janine en Andy. Dansimprovisatie van de bovenste plank! Onder de vele organisaties en groepen die informatie aanboden over activiteiten waar jongeren aan kunnen meedoen of die jongeren zelf voor en met elkaar hebben opgezet, bevond zich ook Fonds 1818. Een van de grootste ‘goede doelenorganisaties’ in Den Haag en omgeving, waar men met een goed idee voor een maatschappelijk, artistiek, educatief of cultureel project aan kan kloppen. Als het goed in elkaar steekt en voldoet aan bepaalde criteria hebben ook jongeren een kans om financiële ondersteuning van het fonds te krijgen.

Presentatie
Een belangrijk moment was rondhalf zes aangebroken, toen Nick Vogels, voorzitter van de Jongerenraad, zijn presentatie- met projectie van dia’s – starte van ‘Haagse jongeren aan hetwoord’. Terwijl burgemeester Deetman en wethouder Klijnsma voor in de zaal meekeken en -luisterden, noemde Vogels een aantal aanbevelingen uit het rapport die de Jongerenraad aan burgemeester en wethouders en de Haagse gemeenteraad doet. Met het verzoek die in de komende begrotingsbehandeling en in de stadsdeelplannen mee te nemen. De Jongerenraad pleit er voor méér uren jongerenwerk mogelijk te maken en onderzoek te doen naar het aantal jongerencentra. De raad heeft met voldoening gezien dat de Haagse Hout het wat dat betreft erg goed heeft, royaal vergeleken met andere stadsdelen zoals Escamp, dat een leuk jongerencentrum eenvoudig mist. Tweede aanbeveling is een onderzoek te doen naar het aantal speelplekken in de stad en meer speelplekken te creëren.

De ‘vermeende discriminatie’ bij uitgaansgelegeriheden in Den Haag zou moeten worden aangepakt. Als vierde aanbeveling noemt de Jongerenraad het opzetten van stadsdeel(jongeren)raden. Daarmee zouden jongeren, ook nu de recente inspraakronde door de acht stadsdelen is voltooid, in een later stadium mee kunnen blijven praten over hun ‘eigen wijk’. De raad denkt niet aan acht maar aan tien van die stadsdeelraden: daaronder twee afzonderlijke voor Ypenburg en Leidschenveen en twee afzonderlijke voor Escamp en Wateringseveld. Een en ander zou per 1 januari 2004 zijn beslag moeten krijgen.

Burgemeester Deetman maakte de Haagse Jongerenraad een compliment voor het vele werk dat hij de afgelopen maanden heeft verzet. “Jullie zijn er in geslaagd een positie te verkrijgen in Den Haag. En de opzet hier is fantastisch. De Jongerenraad is aan het wortelen -fijn!”
Een reactie kon de burgemeester zo niet geven. “De komende maanden komt de begroting voor volgend jaar in bespreking. Daarmee aan de slag gaan valt niet mee. Vooral omdat de regering ons heeft laten weten dat we veel minder geld krijgen. Toch moeten we niet bij de pakken neerzitten.
We verkopen natuurlijk veel liever ja dan nee. Zie het maar als een uitdaging: dingen realiseren met minder middelen”.

Wethouder Jetta Klijnsma probeerde een en ander ook positief te benaderen: “We hebben niet eens zoveel extra geld nodig om de dingen die er zijn extra stimulansen te geven”, riep zij de zaal toe. “Als jullie allemaal een beetje meehelpen…” Klijnsma benutte ook deze gelegenheid om de aanwezigen attent te maken op het gemeentelijk jeugdproject ‘Jouw idee, doe er wat mee’. Zij wees er op dat men in een van de kraampjes affiches, een flyer en aanvraagformulieren voor dit project kon halen. Vorig jaar heeft de stad 33 van dergelijke goede ideeën gehonoreerd: 700 euro om de opzet en uitvoering te helpen mogelijk te maken.

Speurtocht
De Jongerenraad zelf diende ter plekke zo’n goed idee bij de wethouder in: de raad gaat een speurtocht uitschrijven waarin deelnemers aan de hand van foto’s acht plekken moeten opzoeken. Wie het eerst terug is van zo’n tocht is de winnaar. Doel: jongeren de stad beter te laten kennen. “Wat een goed idee!”, vond Klijnsma.

Het rapport ‘Haagse jongeren aan het woord’ brengt systematisch, stadsdeel na stadsdeel, in beeld hoe jongeren dit voorjaar hun eigen mogelijkheden of onmogelijkheden onder woorden hebben gebracht. De Jongerenraad wijdt de problemen van Leidschenveen -achterlopende voorzieningen -vooral aan het vorige bestuur over dit gebied, Leidschendam. “Die gemeente heeft al het grondgebied verkocht aan derden. Met in het achterhoofd het idee veel winst te maken, is niet gedacht aan voorzieningen, zoals winkels, openbaar vervoer, speelvelden en dergelijke”.

Wensen uit Leidschenveen betreffen vooral de aankleding van de speelveldjes en skatevoorziening (voetbalgoaltjes, betere en hogere hekken, verlichting) en het niet beschikbaar zijn van een jongerencentrum, een uitgaansgelegenheid en een stop van de nachtbus.

In Haagse Hout is de enige uitgaansgelegenheid (voor mensen tussen de 14 en 22) in de buurt verdwenen. Jongeren missen er een ontmoetingsplek/hangplek, het speelveldje bij Isabellaland wordt niet goed onderhouden en is slecht toegankelijk, en de skatebaan is onvakkundig aangelegd. Overigens blijkt in dit stadsdeel al een soort stadsdeelraad te zijn opgestart. Maar grote grief is dat de gemeente niet naar de jongeren luistert. Op brieven wordt niet gereageerd en bij een klankbordvergaderingen over jongeren waren ze niet eens uitgenodigd.