Uitnodiging stadsgesprek opvang en huisvesting van nieuwkomers en kwetsbare Hagenaren in onze wijken (7 november)

De gemeente nodigt de bewoners van Bezuidenhout uit van harte uit om mee te praten over de opvang van kwetsbare inwoners. Het is mogelijk om van tevoren samen een hapje te eten, verzorgd door de participatiekeuken. Aanmelden kan tot 2 november!

Het stadsgesprek is op dinsdag 7 november van 18:00 uur tot 21:30 uur in de opvanglocatie voor nieuwkomers in het voormalig ministerie van Sociale Zaken (Anna van Hannoverstraat 4).

Den Haag staat voor de grote uitdaging om inwoners in kwetsbare situaties te helpen bij het vinden van een thuis. Dit zijn mensen op de vlucht voor oorlog en geweld, mensen die in een zorginstelling of daklozenopvang verblijven of zelfs op straat leven. Maar ook mensen met een verblijfsvergunning die nog altijd geen thuis hebben. Pittig, omdat veel jongeren en andere Hagenaren ook leefruimte zoeken.

Net voor de zomer heeft het college de “Haagse aanpak opvang nieuwkomers” goedgekeurd. Deze aanpak gaat vooral over opvang van (Oekraïense) vluchtelingen, maar voorziet ook in het samenkomen van woon- en huisvestingswensen van bovengenoemde groepen. Daarnaast werken we hard aan het realiseren van extra woonplekken voor zorgdoelgroepen en statushouders.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u vragen of ideeën heeft over wat er gaat gebeuren in onze stad. Wij nodigen u, ook namens het college, van harte uit om hierover met ons in gesprek te gaan. Wethouder Vavier neemt u vooral mee in de “Haagse aanpak nieuwkomers”, wethouder Balster gaat in op de woningschaarste in onze stad voor groepen die extra aandacht nodig hebben. De bijeenkomst wordt begeleid door een onafhankelijke voorzitter. Voorafgaand is er een heerlijke maaltijd, verzorgd door de Participatiekeuken.

 Programma

18:00 uur – 19:00 uur Samen eten
19:00 uur – 19:10 uur Welkom door directeur nieuwkomers Harm Benthem en dagvoorzitter Astrid Feiter
19:10 uur – 19:40 uur Vraaggesprek met wethouders Mariëlle Vavier en Martijn Balster
19:40 uur – 19:55 uur Inspiratievoorbeeld: opvanglocatie SoZa
19:55 uur – 20:05 uur Pauze

 

20:05 uur – 20:45 uur Aftrap voor tafelgesprekken in de stadsdelen

 

20:45 uur – 21:00 uur Afsluiting en vooruitblik stadsdeelgesprekken
21:00 uur – 21:30 uur Napraten met drankje

 

Extra informatieWilt u alvast meer weten over de “Haagse aanpak opvang nieuwkomers”? Lees het interview met Mariëlle Vavier in de Stadskrant (augustus-nummer). of Haagse aanpak opvang nieuwkomers. Informatie over de opgave huisvesting zorgdoelgroepen en statushouders vindt u in het Doorbraakplan. Een voortgangsrapportage is in aantocht.

Eet u mee?
Van 18.00 tot 19.00 uur eten we samen een hapje, verzorgd door de Participatiekeuken.
Sluit u aan? Wij horen dan nog graag of u kiest voor een maaltijd met kip (halal) of liever vegetarisch eet.

AanmeldenU kunt zich aanmelden door tot en met 27 oktober een e-mail te sturen naar nieuwkomers@denhaag.nl. Vermeld hierbij uw naam en welke (bewoners)organisatie u vertegenwoordigt. U mag maximaal twee andere mensen meenemen. Graag horen wij ook of u wilt aanschuiven bij de maaltijd tussen 18:00 uur en 19:00 uur.

Overzicht opvanglocaties Bezuidenhout zie  Den Haag – Vluchtelingen in Den Haag  onder kopje’Waar worden vluchtelingen opgevangen in Den Haag.