Tag archieven: zonnepanelen

Informatiebijeenkomst voor Zonne-coöperatie op VvE-dak

Op maandag 15 oktober 2018 organiseert de VVE-balie een informatieavond bedoeld voor VvE’s met daken groter dan 150 vierkante meter en die niet de wens of het geld hebben om een zonnestroominstallatie voor de eigen VvE te realiseren.

Een alternatief is dat deze VvE’s hun dak in gebruik geven aan een wijk-zonnecoöperatie. Deze coöperatie kan de met de zonnepanelen opgewekte stroom gebruiken voor huishoudens of het opladen van elektrische auto’s.

Tijdens de bijeenkomst worden antwoorden gegeven op vragen als: onder welke voorwaarden kan de VvE haar dak voor zonnepanelen in gebruik geven aan derden, en wat betekent dit voor de VvE en de VvE-leden?

Wanneer
Maandag 15 oktober van 21.00 tot 22.00 uur.

Voor wie
Deze bijeenkomst is bedoeld voor VvE’s en VvE-beheerders die zich oriënteren op de aanschaf van zonnepanelen.

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 10 oktober per e-mail: vvvebalie@denhaag.nl met vermelding van uw naam, de naam van uw VvE en het aantal mensen waarmee u komt.

Waar
Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag.

Informatieavond over zonnepanelen voor VvE’s

Op maandag 15 oktober organiseert de VVE-balie een informatieavond voor woningeigenaren over het plaatsen van zonnepanelen. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Kom dan naar de informatieavond.

In Den Haag zie je steeds meer zonnepanelen op de daken. Ook als u in een appartementencomplex woont, beheerd door een Vereniging van Eigenaren (VvE), kunt u zonnepanelen plaatsen.

Tijdens deze bijeenkomst worden antwoorden gegeven op vragen als:

  • zijn zonnepanelen een zinvolle investering voor onze VvE
  • is uw dak er geschikt voor
  • wat leveren zonnepanelen financieel op
  • hoe kunt u het financieren en waarop moeten we letten bij de besluitvorming.

Wanneer
Maandag 15 oktober van 19.30 tot 20.45 uur.

Voor wie
Deze bijeenkomst is bedoeld voor VvE’s en VvE-beheerders die zich oriënteren op de aanschaf van zonnepanelen.

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 10 oktober per e-mail: vvebalie@denhaag.nl met vermelding van uw naam, de naam van uw VvE en het aantal mensen waarmee u komt.

Waar
Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag.

Informatie-avond Zonnepark 't Oor in Bezuidenhout

Er komen 13.680 zonnepanelen op het braakliggende terrein ‘t Oor tussen de treinsporen in Bezuidenhout (Loolaan).

Donderdagavond 6 oktober is er een informatiebijeenkomst in het Buurcentrum Bezuidenhout. Jij bent van harte welkom want je kunt meedoen aan dit project! We beantwoorden dan graag jouw vragen en vertellen jou meer over het toekomstige zonnepark ‘t Oor.

Hoe gaan jullie het inrichten, wie mogen er mee doen, hoe zit het met de terugverdientijd, moet ik overstappen van energieleverancier? Mogelijk allemaal vragen, waar we graag antwoord op willen geven. Daarnaast vinden we het belangrijk dat jij ons ziet, en weet wie wij zijn. En neem gerust je buurtgenoten mee 😉

Locatie: Buurtcentrum Bezuidenhout
Johannes Camphuijsstraat 25
Inloop met koffie en thee vanaf: 19.30 uur. Start presentatie: 20.00 uur.

Voor meer informatie: https://www.evhb.nl.

zonnepark t oor

Website zonnepanelenproject Groen Hofzicht live

Als alles volgens planning verloopt, liggen er in het voorjaar van 2017 400 zonnepanelen op het dak van het hoofdkantoor van Aegon in Mariahoeve. De belangstelling van bewoners uit Bezuidenhout, Marlot, Mariahoeve en Essesteijn voor deelname aan het project, is zo groot dat een aantal bewoners uit deze wijken heeft besloten onder de naam Groen Hofzicht een coöperatie op te richten. Het doel van deze coöperatie is de realisatie, installatie en exploitatie van het zonnepanelenpark op het dak van het Aegon-kantoor. Voor dit project kan iedereen zich inschrijven die woont (koop en huur) of werkt (mkb en zzp’ers met een kleinverbruikersaansluiting tot 10.000 kWh per jaar) binnen het gebied van de postcodes 2591, 2592, 2593, 2594,
2272 of 2273.

Opbrengsten en kosten
Eigenaar van de zonnepanelen is de coöperatie. Een deelnemer aan het project koopt met een paneel een aandeel in de coöperatie en wordt daarmee lid van Groen Hofzicht. De coöperatie verdeelt de opbrengsten van het park naar rato van het aantal afgenomen panelen. Wie bijvoorbeeld vier van de 400 panelen heeft gekocht, ontvangt aan het eind van het jaar 1 procent van de totale opbrengst van het zonnepark. Een paneel gaat ongeveer 335 euro, exclusief btw kosten en wekt dertig jaar lang ongeveer 250 kWh per jaar op. De eerste vijftien jaar ontvangt de koper hiervoor 42,50 per jaar, hoeveel daarna hangt af van de regelingen en energieprijzen die dan gelden. Na ongeveer acht jaar zijn de panelen terugverdiend en kan de opbrengst in de resterende zeven jaar als ‘winst’ worden gezien (cijfers ter indicatie). Aegon betaalt de aansluitkosten op het elektriciteitsnet en geeft de coöperatie gratis het recht op gebruik van het dak. De dakbedekking is in zijn geheel vernieuwd.

Inschrijven
Meer informatie over dit project is te vinden op de website van de coöperatie Groen Hofzicht www.groenhofzicht.nl. Hier kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Zodra de inschrijving voor dit project is geopend, ontvangt men daar via onder meer de nieuwsbrief, website en Bezuidenhout Nieuws bericht van. Groen Hofzicht is ook te volgen via Facebook en Twitter.

Zonnepanelenproject ‘Zon op Haagse Hout’ – interessepeiling

Afgelopen zaterdag, 23 april, hield de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout tijdens de Dag van de Aarde een eerste interessepeiling voor deelname aan een beoogd zonnepanelenpark op het dak van het Aegon-hoofdkantoor in Mariahoeve. De eerste serieus geïnteresseerden melden zich aan onze tafel voor meer informatie en lieten hun contactgegevens achter.

Kon u niet aanwezig zijn maar bent u ook serieus geïnteresseerd? Vul dan dit beknopte formulier in. Via e-mail, de website en FB Duurzaam Bezuidenhout houden wij u over het vervolgproces op de hoogte. Let op: er zijn maar 400 panelen beschikbaar op het dak van Aegon.

Een rekenvoorbeeld en achtergrondinformatie over dit project leest u op de website van Duurzaam Bezuidenhout:
https://bezuidenhout.nl/duurzaam/2016/04/24/zonnepanelenproject-zon-op-haagse-hout-interessepeiling

Aanleg veld met zonnepanelen in Bezuidenhout gestart + prijsvraag over de inrichting

De gemeente Den Haag moet in 2040 klimaatneutraal zijn. De ontwikkeling van een zonneveld aan de Loolaan draagt daaraan bij. De gemeente heeft partijen die een dergelijk zonneveld kunnen ontwikkelen, uitgenodigd om met een concreet voorstel te komen. Het beste plan wint. Begin 2017 moet het zonneveld klaar zijn.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente het braakliggende terrein aan de Loolaan (’t Oor) – tussen de sporen – gekocht van de NS. Het is de bedoeling om hier een groot zonneveld te realiseren. Het gaat om een terrein van ongeveer 2 hectaren waar zonnepanelen worden geplaatst die 1 MegaWatt duurzame energie opwekken.

De stad profiteert van deze energie doordat de gemeente wil stimuleren dat Haagse burgers hier direct hun stroom af kunnen nemen.

Prijsvraag Looland Noord
In maart 2016 opent de gemeente een prijsvraag voor de invulling van het noordelijk deel van het terrein. Voor Loolaan Noord gaat de gemeente op zoek naar een ondernemer of particulier initiatief dat hier een duurzame onderneming wil opzetten, bijvoorbeeld op het gebied van stadslandbouw. In maart is de selectieleidraad te vinden op de website van de gemeente.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over duurzaamheid in Den Haag op www.denhaag.nl/duurzaamheid.

Bijeenkomst: Samen voordeel van de zon!

In Haagse Hout wordt steeds meer voordeel uit de zon gehaald! En Aegon helpt u een handje en stelt haar dak beschikbaar voor zonnepanelen. Door de gemeente wordt een deel van ‘t Oor (Loolaan) omgedoopt tot Zonneveld.

Daarnaast zijn meer bewoners die (samen) zonnepanelen plaatsen. Maar … wat is de stand van zaken van deze projecten? Wat heb ik hier als bewoner aan? En hoe kan ik met mijn buren zonnepanelen plaatsen?

Wij informeren u graag over deze projecten en laten een bewonersgroep aan het woord die al zonnepanelen heeft geplaatst. Daarom nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst “Samen voordeel van de zon!” op dinsdag 1 maart bij Aegon, Aegonplein 50 in Den Haag (naast N.S. station Mariahoeve).

Programma Samen voordeel van de zon 1 maart 2016:
17.30 – 18.00 uur Inloop
18.00 – 18.45 uur Kleine maaltijd
18.45 – 19.00 uur Opening dagvoorzitter en welkomstwoord door stadsdeeldirecteur Haagse Hout, Lilianne Blankwaard
19.00 – 20.00 uur Initiatiefnemers aan het woord:

Aegon informeert u over het beschikbaar stellen van hun dak voor zonnepanelen voor de aangrenzende bewoners.

Om voordeel te hebben van deze zonnepanelen dient u te wonen in een van de volgende postcodegebieden: 2591, 2592, 2593, 2594, 2272 of 2273

Een bewonersgroep uit de Jacob Mosselstraat vertelt over hun ervaringen om samen zonnepanelen op het dak te plaatsen.

Gemeente Den Haag informeert u over de ontwikkelingen rondom
’t Oor. Een deel van het gebied wordt een Zonneveld en een deel komt ter beschikking van een duurzaam initiatief van bewoners waar zij in de loop van 2016 op kunnen inschrijven.

20.00 – 20.30 uur Gelegenheid tot napraten en informatie uitwisseling . Informatie over initiatieven van de gemeente en bewoners is aanwezig.

Samen voordeel van de zon. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis maar u wordt verzocht u wel vooraf aan te melden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar haagsehout@denhaag.nl.

Groot aantal zonnepanelen voor de Jacob Mosselstraat

Bron: Duurzaam Bezuidenhout

‘Ik wil ook meedoen!’ zegt een van bewoners enthousiast als zij op 14 september 2015 een grote hijskraan zonnepanelen op daken in de Jacob Mosselstraat ziet plaatsen. Even later volgen nog twee andere straatbewoners en vragen ook zij ter plekke een offerte aan. Goed voorbeeld doet volgen, inmiddels hebben 12 huiseigenaren in totaal 171 panelen van 250Wp inclusief omvormers en toebehoren besteld. Die zullen samen meer dan 38.000 Kwh per jaar gaan opleveren!

In de loop van deze en de komende week zal leverancier Zonne Energie Op Maat de installatie van de zonnepanelen verzorgen. Voor de meeste bewoners is dit de eerste keer dat zij zonnepanelen bestellen – een van de bewoners 20 stuks – maar er is ook een bewoner die extra panelen laat plaatsen om daarmee zijn elektriciteitsbehoefte geheel te dekken.

Groen dak
Twee bewoners zullen de installatie van de panelen combineren met de aanleg van een groen dak. De gemeente Den Haag stelt daarvoor dit jaar subsidie beschikbaar. U kunt uw subsidieaanvraag indienen in de periode van 1 maart tot 1 november 2015. Voor deze subsidie is totaal € 200.000 budget beschikbaar. Als het subsidiebudget op is, sluit de regeling en kunt u geen aanvraag meer indienen.

Inspiratie
Deze zonnepanelen- en groene dakenactie is een concrete uitkomst van de ‘EnergyParty‘ die bewoners van de Jacob Mosselstraat organiseerden in juni dit jaar. Wandel of fiets gerust een keer door de Jacob Mosselstraat en laat u ook inspireren.

En houd de website van Duurzaam Bezuidenhout in de gaten voor foto’s van de installatie.