Tag archieven: woningen

Hofstad gaat mogelijk de hoogte in: zo ziet Den Haag er in 2040 uit (als de projectontwikkelaars toehappen)

Bron: Volkskrant
Auteur: Bart Dirks

Den Haag is op zoek naar projectontwikkelaars die rond de drie grote treinstations van de stad nieuwe woontorens willen bouwen – in totaal tienduizend (huur)appartementen. ‘We hebben dringend woningen nodig voor de politieman, de leerkacht, de fietsenmaker’, aldus wethouder Revis.

Lees het hele artikel in de Volkskrant.

Impressie van het gebied rond station Laan van NOI, met rechts het station en links nieuwbouw op de plek waar nu het oude ministerie van Sociale Zaken staat.
Impressie van het gebied rond station Laan van NOI, met rechts het station en links nieuwbouw op de plek waar nu het oude ministerie van Sociale Zaken staat.

D66 wil spoorzone overdekken om 10.000 Hagenaars woonruimte te bieden

D66 heeft een plan om meer ruimte te creëren middenin Den Haag voor woningbouw, groen en bedrijvigheid. “Het spooremplacement van Den Haag Centraal Station en Hollands Spoor kan die nieuwe ruimte bieden en tegelijkertijd de leefbaarheid van het gebied vergoten”, zegt lijsttrekker Robert van Asten. Hij denk dat de nieuwe wijk aan 10.000 Hagenaars woonruimte kan bieden.

Lees het hele artikel op Den Haag FM.

Metropoolregio wil van Schenkviaduct een tunnel maken

Den Haag FM
Door Gerard van den IJssel

Het Schenkviaduct in Den Haag moet worden vervangen door een tunnel. Die zou dan rechtstreeks moeten aansluiten op de centrumring.

Het voorstel is een van de praktische voorstellen die staan in een onderzoek naar de bereikbaarheid van de Metropoolregio Den Haag Rotterdam. Ook leven er gedachten om een treinlijn door te trekken naar Scheveningen en om een ov-tunnel onder Den Haag Centraal aan te leggen.

Uit het rapport blijkt dat er tot 2028 nog fors wordt geïnvesteerd in onder meer bereikbaarheid. Daarna kunnen problemen optreden. Als de economie flink blijft groeien en er verder niets wordt gedaan, ontstaan “structurele files, grote capaciteitsproblemen in het stedelijk openbaar vervoer en toename van de knelpunten op het spoor”, staat in het rapport.

Nieuwe woningen
In het rapport wordt nog eens bevestigd dat Den Haag de komende jaren voor een enorme opgave staat. De groei van de stad gaat door, met 4.000 nieuwe inwoners per jaar. Daarom wordt rekening gehouden met de bouw van 50.000 woningen tot 2040. Daarbij wordt vooral gekeken naar het gebied tussen de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. Hier moeten 18.500 nieuwe woningen komen.

Start bouwrijp maken Monarch III in het Beatrixkwartier

Binnenkort starten de werkzaamheden voor het nieuwbouwproject. ‘Monarch III’.  Het bouwproject bevindt zich tussen de Prinses Beatrixlaan en de Utrechtse Baan op de hoek van de J.P. Coenstraat, naast de reeds gerealiseerde torens Monarch I & II, op het huidige parkeerterrein.

Smit’s Bouwbedrijf realiseert dit project in opdracht van Provast. Het plan heeft een totaalvolume van ruim 32.000 m² BVO. Het omvat twee woontorens met in totaal 248 vrije sector huurappartementen. Op de begane grond is 350 m² voor een nader te bepalen invulling beschikbaar en er worden 146 parkeerplaatsen gerealiseerd in een tweelaagse stallingsgarage. Het project bevindt zich naast de gebouwen Monarch I & II en sluit aan op de
bestaande stallingsgarage.

Het bouwrijp maken start op 12 juni. In week 38 zullen de damwanden worden aangebracht.

Meer informatie vindt u in de informatiebrief aan de omwonenden (pdf).

Sloop van ministerie is omstreden: ‘Idioot plan’

Bron: Algemeen Dagblad

De geplande sloop van het voormalige ministerie van Sociale Zaken is nog geen gelopen race. De gemeente ziet het markante pand in Bezuidenhout het liefst behouden blijven, architect Herman Hertzberger vindt sloop ‘idioot’ en een concurrent van de beoogde koper maakt bezwaar.

Er ligt een bod van 23 miljoen euro voor het oude ministerie aan de Anna van Hannoverstraat. Een investeringsmaatschappij wil uiteindelijk de boel neerhalen en een nieuw gebouw op het terrein neerzetten, zo werd eind juni duidelijk. De komende vijf jaar worden in een deel van de kantoorkolos eerst nog 350 statushouders gehuisvest.

Architect van het gebouw Herman Hertzberger is ‘ontzet en teleurgesteld’ over de sloopplannen. Volgens de ontwerper van het ministerie (opgeleverd in 1990) is het pand prima om te bouwen voor woningen: ,,We hebben allemaal de mond vol van hergebruik , staten duurzaamheid, alleen al daarom is dit een heel idioot plan.”

Lees verder in het Algemeen Dagblad.

 

Bieden op maat gefreesde cabines uitkomst voor 350 vluchtelingen?

Bron: De Volkskrant
Door Kirsten Hannema

Gaat een computergestuurde freesmachine de redding bieden voor het leegstaande ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en behuizing voor 350 toegelaten vluchtelingen? Architect Pieter Stoutjesdijk heeft binnen het lege kantoorgebouw een ‘geheim wapen’ ontwikkeld: de Comfort Cabin. Dat is een inbouwmeubel waarin een badkamer, keuken, kastruimte en een uitklapbaar bureau zijn opgenomen.

Lees het hele artikel op de site van de Volkskrant (abonnement verplicht).

Brief van de wethouder over het voormalig Ministerie SZW

Brief van wethouder Wijsmuller aan de Commissie Ruimte van 10 februari over de stand van zaken met betrekking tot het voormalige ministerie van SZW.

Geachte voorzitter,

Hierbij informeer ik u over de uitkomsten van het overleg betreffende het voormalige SZW-pand. Het Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB) en de gemeente hebben de afgelopen maanden constructief overleg gevoerd over de ontwikkeling van het voormalige SZW-pand (als eerste Rijkspilot) voor de huisvesting van statushouders en andere bewoners en gebruikers, die passen bij de beoogde ontwikkeling van het gebied.

Overeengekomen gekomen is dat het SZW-pand door het RVB op de markt wordt gebracht waarbij een potentiele koper privaatrechtelijk de verplichting krijgt opgelegd gedurende 5 jaar 350 statushouders te huisvesten. Volgens het RVB is er duidelijk interesse in de markt om deze ontwikkeling ter hand te nemen in combinatie met “co-housing” van andere bewonersgroepen die passen bij de beoogde ontwikkeling. De grote plint onder het gebouw (bg t/m 2de verdieping) is uitstekend geschikt voor commerciële campus gerelateerde functies. Deze week is hierover definitief overeenstemming bereikt tussen de gemeente Den Haag en het RVB.

Hierbij is afgesproken dat het voormalige SZW-pand op de site www.biedboek.nl komt om een marktpartij te selecteren. Middels een brief richting minister Blok zijn de gemaakte afspraken bekrachtigd.

Voor de herontwikkeling van het gebied streeft de gemeente naar een hoogwaardige kwaliteit van wonen en werken en een omgevingskwaliteit die hierbij aansluit. Dit is verwoord in de door het college van b&w in 2015 vastgestelde “Nota van Uitganspunten Station Laan van NOI en omgeving” (NVU). Deze geeft de kaders voor de beoogde integrale herontwikkeling van het gebied en van het SZW-pand: een hoogwaardige stadsentree voor het Beatrixkwartier.

Uitgangspunt is een knooppunt te ontwikkelen waar onderwijs, wonen, werken en verkeer samenkomen in een campusmilieu gericht op Safety en Security. Voorbeeld daarvan is het initiatief The Hague Security Delta dat reeds in het gebied gehuisvest is en voornemens is uit te breiden in het SZW-gebouw, dit als onderdeel van de gemeentelijke strategie. Door verschillende partijen zijn middelen gereserveerd om op korte termijn een kwaliteitsverbetering in het gebied te kunnen realiseren.

In de ambitie voor het gebied neemt de hoogwaardige ontwikkeling van het SZW-pand als aantrekkelijke woon- en werklocatie een cruciale plaats in. Om deze kwaliteitsambitie te realiseren zal de gemeente het RVB en de te selecteren marktpartij maximaal faciliteren. De gemeente spant zich maximaal in om in die periode het bestemmingsplan aan te passen aan de ambities voor het gebouw en de omgeving.

Binnen de kaders die de genoemde NvU voor het gebouw biedt, wordt het mogelijk gemaakt 70% voor wonen aan te wenden. De woningen die worden toegevoegd, zowel in de periode dat statushouders zijn gehuisvest als daarna, zijn behouden voor de particuliere markt waarbij de eigenaar de woningen in een door hem gewenst segment kan positioneren. Nadat de marktpartij is geselecteerd zal de gemeente direct met hen in overleg treden over de planning en vervolgstappen.

Ik zal u van de ontwikkeling op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet,
De wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur,
Joris Wijsmuller

Provast en Gemeente Den Haag tekenen ontwikkelovereenkomst voor Grotiusplaats

In de overeenkomst staan plannen voor een hotel van 6000m2 en 175 huurwoningen. De ontwikkeling komt op de Grotiusplaats, vlakbij Den Haag CS richting Beatrixkwartier.

De komende periode zal Provast een plan ontwikkelen voor het hotel en de woontoren met een volume van circa 30.000 m². Het betreft woningen in het veelgevraagde vrije sector huursegment. Onderdeel van de plannen behelst een onderzoek naar het overkluizen van de Utrechtsebaan, zodat een vriendelijk en groen stadsplein ontstaat.

Martijn Dirks, partner bij Provast: “Wij zijn erg verheugd over dit nieuwe project. Het stationsgebied van Den Haag is een aantrekkelijke plek om te wonen en te verblijven. De functies hotel en wonen sluiten goed aan bij het bestaande milieu. Ook past het project goed binnen onze visie van binnenstedelijke ontwikkeling en functiemenging. Door een groot aantal middeldure huurwoningen toe te voegen, sluiten we ook aan op de wens van de woonconsument in Den Haag en de ambitie van de van de gemeente om meer mensen in het centrum te huisvesten. We voeren op dit moment al diverse verkennende gesprekken met hotelexploitanten en investeerders.”

Joris Wijsmuller, wethouder stadsontwikkeling: “Den Haag groeit. Onze visie is om die groei in de stad op te vangen in plaats van er bijvoorbeeld groen voor op te offeren. Daar sluit het initiatief van Provast prima bij aan. Het gebouw komt op een prachtige centrale plek. Omdat er niet alleen woningen komen maar ook een hotel, wordt het levendig in het gebied. Daarom willen we ook graag meewerken aan het onderzoek naar de overkapping van de Utrechtsebaan, zodat Den Haag er een aangenaam plein bijkrijgt.”

De Grotiusplaats ligt op een markante binnenstedelijke locatie, en vormt een belangrijke schakel tussen het station Den Haag Centraal en Bezuidenhout. De nieuwe toren is belangrijk voor de stadsentree van Den Haag en wordt een toevoeging aan de imposante skyline die de afgelopen jaren is ontstaan in het centrum van de stad.

De overeenkomst met Provast past binnen een ambitieus stedelijk programma waarbij de verbinding met en de bereikbaarheid van Bezuidenhout wordt verbeterd. Een eventuele overkapping van de Utrechtsebaan zou daar aan bijdragen. Hiermee komt een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsklimaat in het gebied tussen Den Haag Centraal, Bezuidenhout en het Beatrixkwartier dichterbij.

Provast voldoet met dit hoogwaardige project aan de grote behoefte vanuit de markt aan multifunctionele gebouwen op binnenstedelijke locaties.

Competitie voor groot woongebouw voor Den Haag CS

Provast, TBI/Synchroon en VolkerWessels Vastgoed mogen een plan uitwerken voor het Koningin Julianaplein bij Den Haag Centraal. Den Haag wil een u-vormig gebouwencomplex met woningen en winkels in de plint. Dat schrijft het Haagse stadsbestuur in een brief aan de Commissie Ruimte van de gemeenteraad.

Het voorkeursmodel van Den Haag waarmee de marktpartijen aan de slag mogen gaan, heeft bebouwing langs de randen van het plein en voor stationsgebouw Stigthage. Het concept-vastgoedprogramma varieert van 35.800 m2 tot 37.400 m2, met woningen en 4.500 m2 winkelruimte in de plint. Onder het gebouw komt een fietsenstalling met 10.000 plaatsen, op die van Utrecht na de grootste fietsenstalling ter wereld.

De laagste bebouwing is voorzien aan de kant van New Babylon, zodat het multifunctionele complex niet teveel aan het zicht wordt onttrokken. De hoogste bebouwing moet aan de Rijnstraatkant komen. Marktconsultatie leverde een overgrote voorkeur voor een woningprogramma op. De eerdere suggestie van Den Haag voor een hotel heeft wethouder Joris Wijsmuller laten varen, hoewel enkele hotelketens kans zagen om een luxe hotel met 200 kamers te realiseren. Reden zijn concurrerende hotelplannen elders (Grotiusplaats) en verwachte lange procedures (hotelfunctie past niet in huidige bestemmingsplan).

U-gebouw CS 3

In 2010 schrapte voormalig wethouder Marnix Norder het roemruchte M-gebouw van 70.000 m2 naar ontwerp van Rem Koolhaas. Zijn opvolger Joris Wijsmuller legde eind vorig jaar een nieuw, afgeslankt plan op tafel. Om de realisatie mogelijk te maken, heeft hij 20 miljoen euro op de verwachte grondopbrengsten afgeschreven, zei Wijsmuller eerder dit jaar in een interview met Vastgoedmarkt.

Dit najaar kan de competitie daadwerkelijk starten. Vanwege de omvang is Den Haag verplicht de bouw van de fietsenstalling Europees aan te besteden. Den Haag, NS en het Rijk delen de bouwkosten en exploitatie van de stalling. Een openbare aanbesteding is niet verplicht voor de bovengrondse bebouwing. De drie geselecteerde partijen moeten binnen de gestelde kaders komen tot een plan en een financiële bieding. In maart 2016 worden de fietsenstalling en het woningcomplex gegund. Als er geen bezwaar wordt gemaakt, kan de bouw in maart 2017 beginnen. De fietsenstalling wordt naar verwachting maart 2017 al opgeleverd.