Tag archieven: wonen

Vul ook de enquête Duurzaam Haagse Hout in

Duurzaam Bezuidenhout, DuurSaam Benoordenhout, Duurzaam Mariahoeve en Duurzaam Marlot voeren gezamenlijk een enquête uit over duurzaamheid in stadsdeel Haagse Hout. De initiatiefnemers stellen daarin enkele vragen over duurzaam wonen. Ook vragen zij naar jouw mening over het energieplan van de gemeente. Jouw antwoorden helpen de initiatiefnemers om een beeld te krijgen in hoeverre het onderwerp duurzaamheid leeft in ons stadsdeel.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 minuten van je tijd. Jouw antwoorden worden anoniem verwerkt en worden beveiligd opgeslagen.

Vul de enquête in.

D66 wil spoorzone overdekken om 10.000 Hagenaars woonruimte te bieden

D66 heeft een plan om meer ruimte te creëren middenin Den Haag voor woningbouw, groen en bedrijvigheid. “Het spooremplacement van Den Haag Centraal Station en Hollands Spoor kan die nieuwe ruimte bieden en tegelijkertijd de leefbaarheid van het gebied vergoten”, zegt lijsttrekker Robert van Asten. Hij denk dat de nieuwe wijk aan 10.000 Hagenaars woonruimte kan bieden.

Lees het hele artikel op Den Haag FM.

Denk en praat mee over de nieuwe woonvisie

Hoe woont Den Haag in 2030?
Wonen in Den Haag wordt steeds populairder, het aantal inwoners groeit. Deze groei vraagt om oplossingen. Daarom wordt er een nieuwe visie op het wonen gemaakt. Daar is de hulp van u als bewoner of professional hard bij nodig. Op maandag 10 oktober organiseert de gemeente een bijeenkomst over de nieuwe woonvisie.

In de nieuwe woonvisie komen ideeën voor de toekomst te staan, welke prioriteiten er zijn en hoe de gemeente en haar inwoners kunnen samenwerken om de woonkwaliteit nog hoger te krijgen.

Geef uw mening
Wethouder Joris Wijsmuller presenteert 10 oktober de eerste ideeën voor de nieuwe woonvisie. Verschillende thema’s over wonen komen aan de orde. Via een Ipad met een speciale app kunt u ter plekke uw mening geven over deze verschillende thema’s. Hoe denkt u bijvoorbeeld over nieuwe woningbouwprojecten in Den Haag? Waarover zou de gemeente afspraken met woningcorporaties moeten maken? En hoe energiezuinig moeten woningen in Den Haag worden?

Programma bijeenkomst Woonvisie

Tijd Activiteit
15.30 – 16.30 uur Inloop met koffie of thee. U kunt alvast een kijkje nemen op het Woonplein.
16.30 – 16.40 uur Start van het programma met de prijsuitreiking van de wedstrijd van Haagse basisscholen ‘Wie heeft het mooiste droomhuis getekend?’
16.40 uur Welkom door dagvoorzitter Anouschka LaHeij en introductie van de woonvisie door wethouder Joris Wijsmuller.
17.00 uur ‘Wonen in 2030’ door Prof. dr. Peter Boelhouwer (Hoogleraar Housing Systems aan de faculteit Bouwkunde, TU Delft) en Erna van Holland (Adviseur stedelijke vernieuwing, COB-WEB advies)
17.30 uur Diner op het Woonplein. Maak kennis met vernieuwende manieren van wonen
18.15 uur Woondebat – eerste ronde. Discussie in groepjes van maximaal 5 personen via een Ipad met speciale app over de onderwerpen van de Woonvisie 2030. De bevindingen worden direct gedeeld en besproken.
19.00 – 19.30 uur Pauze
19.30 – 20.15 uur Woondebat – tweede ronde.
20.15 – 20.30 uur Afsluiting door Joris Wijsmuller.
20.30 – 21.00 uur Borrel en napraten.

Locatie

  • Bazaar of Ideas (Student Hotel), Hoefkade 9
  • Telefoon (070) 762 10 00

Bereikbaarheid

  • Openbaar vervoer: vanaf station Holland Spoor is het 5 minuten lopen naar de locatie.
  • Parkeergarages in de omgeving: Q-Park Laakhaven, Rijswijkseweg 27 of Parking Megastores, Van der Kunstraat 123. Het is dan nog ongeveer 10 minuten lopen naar de locatie.

Meld u aan
U kunt zich aanmelden via www.denhaag-woonvisie.nl. U ontvangt dan een bevestiging van uw inschrijving en een toegangsbewijs. Heeft u vragen, dan kunt u die stellen door een e-mail te sturen naar woonvisie@denhaag.nl

Agenda Ruimte voor de Stad
De gemeente werkt samen met de stad aan de toekomstplannen voor Den Haag in 2040. In de nieuwe woonvisie worden de ideeën over wonen die in deze agenda staan, uitgewerkt. Zie voor meer informatie www.ruimtevoordestad.nl.

Gang naar rechter om vluchtelingen in SZW

Bron: Algemeen Dagblad
Niels Klaassen

Bewoners van het Bezuidenhout in Den Haag gooien alles in de strijd om de huisvesting van statushouders in het oude ministerie van Sociale Zaken tegen te gaan. Het pand is niet geschikt om in te wonen, meent het wijkberaad.

“Er ligt een benzinestation naast, een treinstation, er zijn geen speelplekken voor kinderen in de buurt” (Jacob Snijders, Wijkberaad Bezuidenhout)

,,We zijn niet tegen vluchtelingen met verblijfsstatus. Al zouden er honderden Benoordenhouters of Scheveningers komen: het pand is niet geschikt als woonlocatie. Dus we zijn er tegen dat er überhaupt mensen komen wonen,” zegt Jacob Snijders, voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout.

Met een team juristen zijn alle opties bekeken om de huisvesting van statushouders – gepland medio volgend jaar – tegen te houden. Een gang naar de rechter of zelfs de Raad van State ligt voor de hand, aldus Snijders: ,,We zien geen andere route.” Het kantoorpand is geen geschikte woonlocatie, vindt het wijkberaad. ,,Er ligt een benzinestation naast, een treinstation, er zijn geen speelplekken voor kinderen in de buurt. Bovendien is er te weinig parkeerplek in de wijk als er straks honderden mensen komen wonen. Wat parkeren betreft is het hier echt vol. Op al dat soort criteria gaan we de vergunning doorlopen.”

Snijders vindt dat de eventuele nieuwe bewoners niet de voorzieningen krijgen waarop ze recht hebben volgens de leefbaarheidscriteria. ,,En wij kijken naar de belangen van de huidige wijkbewoners en de toekomstige.”

Er verblijven nu bijna 600 vluchtelingen in het oude ministerie van SZW aan de Anna van Hannoverstraat. Deze noodopvang stopt per 1 januari, daarna wordt het pand omgebouwd zodat er vanaf volgend jaar zomer honderden vluchtelingen met verblijfspapiertje kunnen wonen. De gemeente werkt samen met het rijk de plannen verder uit. De mogelijkheid om er permanenter te wonen moet nog geregeld worden in het bestemmingsplan.

Afspraak
De woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (HSP) meldt dat de plannen voor statushouders volgens afspraak moeten passen binnen de nota van uitgangspunten voor het gebied rond het station Laan van NOI. Die werd dit voorjaar vastgesteld en voorziet wel in een woonoptie. ,,Als de plannen klaar zijn gaan we ook in gesprek met de buurt,” meldt de zegsman.