Tag archieven: wethouder revis

Wijkberaad gaat elk nieuwbouwproject in de wijk juridisch bestrijden zolang er geen bijbehorende voorzieningen zijn geregeld

Bron: Algemeen Dagblad
Auteur: Jan-Willem Navis

Het wijkberaad Bezuidenhout gaat voortaan elk nieuwbouwplan van wethouder Revis (Ruimtelijke Ordening) bij de rechter aanvechten, tot de gemeente werk maakt van extra voorzieningen in de buurt. Aanleiding is dat de gemeente ondanks jaren van inspraaktrajecten met de buurt de burgers nagenoeg links laat liggen, terwijl volop plannen worden ontwikkeld voor ongeveer 11.000 woningen.

Lees verder op de site van het AD of lees verder op Twitter.

Groenstrook in Bezuidenhout West gedoopt tot ‘Van Gogh Park’

*De naam van een illustere landgenoot is in Bezuidenhout vereeuwigd. De bewoners van Bezuidenhout West hebben er zelf voor gekozen om de groenstrook langs het Haagse Startstation Erasmuslijn (HSE) een naam te geven: ‘Van Gogh Park’.

Bewoners mochten in september vorig jaar namen opgeven voor de groenstrook. Daaruit zijn door de gemeente drie namen gekozen. Vervolgens mochten de bewoners van Bezuidenhout West zelf stemmen op hun favoriete naam. Naast het groen kun je nu bankjes, een voetbaldoel en een basketbalveldje vinden.

Wethouder Boudewijn Revis vindt het mooi dat op deze manier de Haagse geschiedenis levend wordt gehouden. “Vincent van Gogh noemde Den Haag zijn tweede huis. Dan is het fraai als die naam in het Bezuidenhout ook tastbaar wordt, zeker als het van de bewoners zelf is. Zij hebben veel bijgedragen aan de inrichting van deze groenstrook. Hierdoor ontstaat er een mooie begroeide wand langs de HSE. Op deze manier wordt dit ook een aantrekkelijke plek om te verblijven en elkaar te ontmoeten.”

De groenstrook is bepalend voor de stadsentree via het spoor vooral richting het Beatrixkwartier. Daarnaast eindigt de groenstrook op het Anna van Buerenplein dat onderdeel uitmaakt van de Haagse Loper. De Haagse Loper is voor forensen, inwoners van Den Haag, recreanten en toeristen een belangrijke looproute richting de Haagse binnenstad, maar ook een bestemming voor duizenden werknemers.

De gekozen naam voor de groenstrook vindt zijn oorsprong in 1881-1883 toen Vincent van Gogh in Bezuidenhout West woonde. Aan de Hendrick Hamelstraat 8-22 is ter nagedachtenis een plaquette te vinden. In die tijd woonde Vincent aan de Derde straat van de Schenkweg. Achtereenvolgens op de nummers 138 en 136. Deze zijstraat had nog geen naam, maar zou in 1884 Schenkstraat genoemd worden, met respectievelijk de huisnummers 9 en 13.
Beide woningen waren eerste etages, die Vincent in onderhuur kreeg. Nog altijd speelt Van Gogh een rol in de wijk. Kunstvoorwerpen in de openbare ruimte en een historisch bord bij de entree van de wijk verwijzen naar zijn leven en werk.

Vanuit de Haagse geschiedenis gezien is het werk van Vincent van Gogh belangrijk, omdat hij stukjes Den Haag heeft vastgelegd, die door geen enkele andere schilder of fotograaf tot onderwerp zijn gekozen. Hij voegt dus iets toe aan het beeld van het negentiende-eeuwse Den Haag.

Onthulling naambord groenstrook Bezuidenhout West na komst van de HSE

Wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte) zal de naam onthullen van de nieuwe groenstrook in de wijk Bezuidenhout-West. Deze naam is zelf gekozen door de bewoners van deze wijk en zal een bijzondere naam dragen. Nadat de HSE (Haags Startstation Erasmuslijn) was aangelegd is er direct begonnen met de aanleg van deze nieuwe groenstrook die op verzoek van de bewoners een naam heeft gekregen.

De onthulling vindt plaats op woensdag 22 februari 2017 om 16 uur.
De locatie is Hoek Laurens Reaelstraat/Jan van Riebeekstraat.

Stadsdeel-directeur Lilianne Blankwaard: Wijkpark Bezuidenhout West wordt 22 februari geopend

Bron: Den Haag FM
Door Tess Fluit

Rondje Den Haag

Stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard

Deze week sprak Justin Verkijk in Haagse Ochtendradio met Lilianne Blankwaard (kleine foto) over Haagse Hout. “De Groenstrook is aangepakt, die ligt in Bezuidenhout West, langs het spoor van de Erasmusweg. Dat is nu een mooi recreatieveld. Volgende week woensdag onthult wethouder Boudewijn Revis de bijnaam van het nieuwe terrein.” Wat dat wordt, wil Lilianne nog niet zeggen. “Wel kun je denken aan een persoon, iemand die er een lange tijd geleden heeft gewoond.”

Luister hier naar het interview met Lilianne Blankwaard op Den Haag FM.

Commissie sprak over herinrichting Bezuidenhout-Oost

De commissie Leefomgeving sprak 2 februari over het Raadsvoorstel Voorlopig Ontwerp herinrichting openbare ruimte Bezuidenhout-Oost fase 2.

Er is besloten om de riolering in de wijk Bezuidenhout-Oost te vervangen en om het parkeren te verbeteren. Vanuit het programma Werk met Werk zijn er extra middelen om de vernieuwing van de buitenruimte te financieren. Omdat aanvankelijk onzekerheid bestond over de beschikbare middelen, is de fasering aangepast, zodat zeker was dat hiervoor voldoende middelen aanwezig waren.

De commissieleden hadden vragen en opmerkingen over onder andere het oplossen van het parkeerprobleem, het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s), bomenkap en mogelijkheid tot verplanten. Er waren vragen over het verduurzamen van woningen in relatie tot werk met werk maken, parkeren bij kantoorgebouwen en het op tempo houden van de aanpak van deze wijk.

Wethouder Revis ging in op de vragen en zegde toe wethouder De Bruijn te verzoeken met een evaluatie van het parkeerbeleid te komen naar aanleiding van de brief van 31 mei 2016 en daarin het volgende aan de orde te laten komen:

  • de maatregelen die in de brief van 31 mei 2016 stonden en de effecten daarvan;
  • de actuele parkeerdruk;
  • de effecten van het verstrekken van bedrijfsparkeervergunningen op de parkeer in de wijk;
  • de effecten van de tweede parkeervergunning;
  • het draagvlakonderzoek, inclusief de omgeving Laan van NOI.

De wethouder gaf verder aan het aantal verplante bomen terug te laten komen in een nog te verwachten voortgangsrapportage. Hij zal de commissie informeren over de mogelijkheden tot afstemming van de planning van de pilot afvalscheiding in relatie tot de planning van het plaatsen van ORAC’s in Bezuidenhout-Oost. Ook zal de wethouder Bezuidenhout-Oost opnemen in de planning van de plaatsing van nieuwe ORAC’s.

Bewoners Bezuidenhout Den Haag presenteren plannen voor de wijk

‘De bewoners kiezen liever voor groen’, haakt een betrokken bewoonster aan. Uit een enquête onder de bewoners blijkt dat zij voornamelijk ‘meer groen’ op de pleintjes willen. Daarnaast moet er meer sport- en speelruimte komen en meer ruimte voor horeca en evenementen. Opvallend genoeg staat parkeerruimte onderaan dit wensenlijstje – in een wijk waar de parkeerdruk als hoog wordt ervaren.

Niet genoeg geld
De bedoeling was eigenlijk dat het oostelijke deel van het Bezuidenhout al veel eerder zou worden opgeknapt. ‘In 2009 kregen bewoners een brief dat hun straten ‘volgend jaar worden opgeknapt’. Inmiddels is het 2016′, zegt wijkvoorzitter Snijders enigszins geërgerd. De herinrichting ging toen niet door, omdat er niet genoeg geld was. Inmiddels heeft wethouder Revis zeventien miljoen euro gevonden om zijn belofte na te komen. Eind volgend jaar wordt gestart met de opknapbeurt van Bezuidenhout-Oost. Tot die tijd worden de plannen nog verder uitgewerkt.

Buurtbewoners Haagse wijk Bezuidenhout openen eigen buurthuis (video)

Bron: RTV West

Bekijk de reportage van RTV West.

DEN HAAG – De ‘Bezuidenhut’. Dat is de naam van het nieuwe buurthuis aan de Spaarwaterstraat in de Haagse wijk Bezuidenhout. Het buurthuis werd woensdag feestelijk geopend door onder meer wethouder Boudewijn Revis. En het is een bijzonder buurthuis, want de gemeente Den Haag heeft er geen cent aan betaald.

Vol trots staat Jacob Snijders, voorzitter van het wijkberaad in Bezuidenhout, woensdag te kijken naar de Bezuidenhut. Ruim zes jaar lang is Snijders samen met andere buurtbewoners bezig geweest om het buurthuis te realiseren. Samen met geld uit het wijkberaad, sponsoren en andere particuliere geldschieters is het Snijders gelukt.

‘Hiervoor stonden er twee zeecontainers, die waren wel dertig jaar oud. Nu hebben we een high-tech gebouw met de modernste isolatie. We hebben zelfs zonnepanelen op het dak’, zegt Snijders enthousiast.

Geen cent
De gemeente Den Haag heeft niets bijgedragen aan de bouw van het nieuwe buurthuis. Er zouden immers al genoeg buurthuizen zijn in de stad. Maar dat betekent niet dat wethouder Boudewijn Revis, onder meer verantwoordelijk voor buitenruimte, niet betrokken is bij de Bezuidenhut. ‘Rondom het nieuwe buurthuis ligt een groot speelveld zoals je ziet. Dat grote houten kasteel daar in de verte en het sportgedeelte, dat is door de gemeente bekostigd’, zegt Revis, die ook de openingshandeling verrichtte. ‘Wij zijn als gemeente ontzettend trots op de inwoners van Bezuidenhout.’

Volgens Revis zijn de buurtbewoners zelfs een voorbeeld voor de hele stad. ‘Of dat zo is weet ik niet’, zegt Snijders lachend. ‘Er was in ieder geval veel behoefte aan zo’n plek en die is er nu.’

Groot waterballonnengevecht op het Spaarwaterveld op 5 oktober

Bron: Den Haag FM
Door: Gerard van den IJssel

Bij de opening van het nieuwe bewonerspaviljoen Bezuidenhout op 5 oktober doen 200 schoolkinderen mee aan het grootste Haagse waterballonnengevecht ooit.

Boudewijn RevisWethouder Boudewijn Revis opent het nieuwe buurthuis aan het Spaarwaterveld in Bezuidenhout. Buurtbewoner en architect Ewoud Blom ontwierp het duurzame gebouw. De financiering kwam voor een aanzienlijk deel tot stand door eigen inkomsten van de buurt. Ook werkten veel omwonenden mee als vrijwilliger, bijvoorbeeld bij het schilderwerk. Organisaties als Energie van Hollandse Bodem en keukenleverancier Wim van der Ham leverden goederen en diensten voor een zacht prijsje. Daarnaast betaalden de gemeente en Fonds 1818 mee.

Om het paviljoen een naam te geven, werd een wedstrijd onder de buurtbewoners georganiseerd. Tijdens de opening op 5 oktober zal de nieuwe naam bekend gemaakt worden.

Opening nieuw wijkpaviljoen op Spaarwaterveld

Op 5 oktober wordt het paviljoen op het Spaarwaterveld officieel geopend door wethouder Revis. Ook zal dan de naam van het pand worden onthuld. Heeft u een idee voor een leuke naam? Dien deze dan in voor 26 september en win een heerlijke taart van Boheemen.

Het paviljoen is bijna klaar. Binnenkort kunnen hier activiteiten voor de wijk plaatsvinden of kleine vergaderingen van bewoners worden georganiseerd. En op het terras kunnen ouders onder het genot van een kopje koffie of een glaasje fris hun kinderen in de gaten houden.

Het Wijkberaad Bezuidenhout vindt dat zo’n mooi project een mooie naam verdient, en dus schrijven we een prijsvraag uit: Wie verzint de meest originele naam voor het paviljoen? Enige beperking: de naam moet sprekend zijn maar mag geen eigen naam zijn of de naam van een persoon bevatten.

Een jury zal de inzendingen beoordelen. De winnaar krijgt om te beginnen een heerlijke taart van Boheemen en natuurlijk een uitnodiging voor de feestelijke opening van het pand.

Meedoen aan de prijsvraag? E mail uw inzending uiterlijk 26 september 2016 naar paviljoen@bezuidenhout.nl. Let op: naamsuggesties die via andere kanalen worden gedaan, worden niet beoordeeld door de jury.

Op het zelfde e mailadres kunt u zich ook opgeven om als vrijwilliger mee te helpen in het paviljoen. Daarbij gaat het bij wijze van spreken om het inschenken van een kopje koffie of thee. Dit kan op afroepbasis of op schema.

Meer foto’s kunt u vinden op de facebook-pagina van Bezuidenhout.

Gulden Klinker voor Stichting 3 maart '45

Stichting 3 maart ’45 krijgt op donderdag 11 februari een Gulden Klinker voor de historische wandelroute. Wethouder Boudewijn Revis reikt de Gulden Klinker uit.

De stichting vertelt het historische verhaal van het bombardement op de wijk Bezuidenhout op 3 maart 1945 met een wandelroute langs 13 fotoborden. De borden en de bijbehorende website www.bb45.nl geven een beeld van hoe de wijk door deze tragische gebeurtenis aan het eind van de Tweede Wereldoorlog veranderde. Ook vertellen zij de verhalen van mensen die het bombardement meemaakten. Met deze wandelroute draagt Stichting 3 maart ’45 bij aan de omgeving.

Bij de klinker hoort een bedrag van € 1.000 euro. Dit geld kan de stichting gebruiken om de activiteiten in de wijk voort te zetten.

Instrating
Wanneer: donderdag 11 februari 2016 om 16.00 uur
Waar: bij het 1e informatiebord van de wandelroute (schuin tegenover het Zandvlietcollege, Bezuidenhoutseweg 40).

Ook een Gulden Klinker?
Veel Hagenaars houden zelf hun buurt schoon, leefbaar en gezellig. Alle mensen die samen iets doen om hun omgeving leefbaarder te maken, of dat nu buurtbewoners, ondernemers of scholieren zijn, kunnen worden genomineerd voor de Gulden Klinker.

Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/guldenklinker.