Tag archieven: werkzaamheden

Bezuidenhout-Oost: werkzaamheden

Bron: gemeente Den Haag

Maandag 6 mei 2019 beginnen de werkzaamheden op het Stuyvesantplein en in de Loudonstraat en op 13 mei 2019 in de Van Heutszstraat. Het werk duurt tot 5 juli 2019.

Auto- en vrachtverkeer kan gebruikmaken van een omleidingsroute.

Werkzaamheden: Stuyvesantplein/Loudonstraat
De werkzaamheden beginnen 6 mei 2019 om 7.00 uur aan de oostzijde van het Stuyvesantplein richting de Loudonstraat.

Werkzaamheden:

 • frezen van het asfalt
 • verwijderen van het riool
 • aanleggen van het nieuwe riool
 • aanvullen van de grond
 • asfalteren en het inrichten van de straat

Afgesloten voor verkeer
De Loudonstraat is de hele periode tot aan de Van Heutszstraat afgesloten voor auto- en vrachtverkeer.

Bestemmingsverkeer moet omrijden via:

 • IJsclubweg
 • Boekweitkamp
 • Reigersbergenweg
 • Het Kleine Loo

Fietsers

 • Fietsverkeer vanuit Mariahoeve blijft mogelijk.
 • Fietsverkeer vanaf de Juliana van Stolberglaan wordt omgeleid via de Sibergstraat, Van Reesstraat, Van Heutszstraat en Rooseboomstraat.

De tram blijft in 2 richtingen rijden en ook hulpdiensten kunnen de woningen bereiken.

Werkzaamheden: Van Heutszstraat
De werkzaamheden beginnen maandag 13 mei 2019 om 7.00 uur in de Van Heutszstraat ten noorden van de Loudonstraat, tussen de parkeergarage en de kruising met de Loudonstraat. Tegelijkertijd beginnen ook de werkzaamheden aan de overzijde van de Van Heutszstraat tussen de Rooseboomstraat en Loudonstraat.

Het riool wordt vervangen en onder de weg en trambaan door geperst. Hiervoor moet onder meer een damwand in de grond worden getrild. Het plaatsen van deze damwand kan trillingen veroorzaken. De trillingen worden nauwlettend in de gaten met trillingsmeters. Wanneer de trillingen de norm overschrijden wordt het werk stilgelegd en gezocht naar een passende oplossing.

Afgesloten voor verkeer

 • De Van Heutszstraat tussen de parkeergarage en de kruising met de Loudonstraat, ten noorden van de Loudonstraat is van maandag 13 mei 7.00 uur tot en met vrijdag 21 juni 2019 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer.
 • De parkeergarage en Feray’s Hairfashion blijven bereikbaar via de De Sillestraat.
 • De Van Heutszstraat tussen de kruising met de Loudonstraat en de kruising met de Rooseboomstraat is van maandag 13 mei 7.00 uur tot en met vrijdag 5 juli 2019 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer.

Bewoners kunnen hun woningen via loopplanken bereiken. Fietsers kunnen met de fiets aan de hand over de loopplanken.

Meer informatie
Neem bij vragen over de werkzaamheden op werkdagen contact op met Renske Heijker van BAM Infra Regionaal via het telefoonnummer 06 – 22 96 04 31.

12-23 september: Werkzaamheden Bezuidenhoutseweg ter hoogte van Prinses Irenestraat

De voetgangersoversteek over de Bezuidenhoutseweg ter hoogte van de Prinses Irenestraat wordt veiliger gemaakt. Het werk start maandag 12 september en duurt tot vrijdag 23 september. Een deel van de werkzaamheden valt samen met onderhoud aan de Koningstunnel.

Om de oversteek veiliger te maken, wordt de Bezuidenhoutseweg smaller gemaakt aan de kant van de Prinses Irenestraat. De rechtsafstrook verdwijnt. Naar rechts afslaan is na de werkzaamheden nog steeds mogelijk. Hiervoor is dan geen speciale strook meer.

Ook werkzaamheden aan Koningstunnel
In de avonden en nachten van 12 op 13 en 13 op 14 september is de Koningstunnel in de richting van de Bezuidenhoutseweg afgesloten voor onderhoud. Veel van de werkzaamheden aan de voetgangersoversteek worden daarom dan uitgevoerd.

Dit betekent dat de Bezuidenhoutseweg ‘bovenlangs’ in de richting van de Prins Clauslaan op deze avonden en nachten is afgesloten. Het blijft mogelijk om via de Bezuidenhoutseweg de Prinses Irenestraat in te rijden.

Afrondende werkzaamheden tot en met 23 september
Tot 23 september zijn er daarna nog afrondende werkzaamheden aan de verharding. Verkeer kan dan met aangepaste snelheid langs het werkterrein rijden.

Fietsers richting Centraal Station (aan de kant van de Prinses Irenestraat) worden ter hoogte van de Prins Clauslaan omgeleid via de overkant van de Prins Clauslaan.

Hulpdiensten
Het gebied moet goed bereikbaar blijven voor de ambulance, politie en brandweer. Parkeer uw auto daarom alleen in de parkeervakken.
Bewonersbrief
Omwonenden hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen. Deze brief kunt u hier lezen.

Bewonersbrief Werkzaamheden voetgangersoversteek Bezuidenhoutseweg (PDF, 764 kB)
Meer informatie
Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact op de heer M. Ilahi, via telefoonnummer (06) – 55 84 41 44.

Vanaf 15 augustus t/m 16 december: Aanleg Spoorpark fase 2

Vanaf 15 augustus tot eind december 2016 legt de gemeente een plantsoen, parkeerplaatsen en een fietspad aan bij het Spoorpark bij de Witte Anna. De werkzaamheden zijn het vervolg van eerdere werkzaamheden.

Het werk wordt in 4 gedeelten gedaan. Steeds pakt de gemeente een ander gedeelte aan. Op de kaart ziet u wanneer welk deel aan de beurt is:

 1. van maandag 15 augustus tot en met vrijdag 30 september 2016
 2. van maandag 26 september tot en met vrijdag 28 oktober 2016
 3. van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 2 december 2016
 4. van maandag 23 november tot en met vrijdag 16 december 2016

Bereikbaarheid
Voor het doorgaande verkeer en het fietsverkeer geven borden omleidingsroutes aan. Er worden geen straten afgesloten. Wel is de rijbaan smaller dan normaal. Een tijdelijk parkeerverbod is nodig om de rijbaan voldoende breed te laten zijn zodat het verkeer veilig door kan. Verkeersregelaars zorgen voor de begeleiding van het verkeer.
Het trottoir in een deel van de Laurens Reaelstraat en de Jan van Riebeekstraat wordt tijdelijk opgebroken. Een looppad met kunststofplaten houdt het bewonerscomplex bereikbaar.
Met deze maatregelen blijft het gebied goed bereikbaar voor de ambulance, politie en brandweer.

Veiligheid
De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijk. Wijs kinderen hierop.

Route bouwverkeer
Het aan- en afvoeren van de materialen verloopt via de bestaande bouwweg vanaf de Schenkweg.

Bereikbaarheid speelvelden
De beide speelvoorzieningen (voetbalveld Jan van Riebeekstraat en het basketbalveld Hendrick Hamelstraat) zijn steeds bespeelbaar. Behalve van 24 tot en met 28 oktober 2016: dan wordt de coating aangebracht.

Bereikbaarheid afvalcontainers
Bovengrondse containers worden per fase (1-4) steeds maximaal 100 meter verplaatst. Wanneer een ondergrondse container onbereikbaar is, plaatst de aannemer een mobiele gesloten restafvalcontainer.

Wilt u grofvuil laten ophalen door de HMS? Meld dit dat aan de verkeersregelaars herkenbaar aan de fluorescerende hesjes met de tekst ‘Verkeersregelaar’.

Bewonersbrief
Omwonenden hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen. Bij de brief vindt u ook de kaart waarop de fasering van het werk is aangegeven. Deze brief kunt u hier lezen.

Bewonersbrief Aanleg Spoorpark fase 2 (PDF, 830 kB)

Meer informatie
Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact op de directievoerder, de heer W.Groenendijk, via telefoonnummer (070) 353 65 66.

11-21 juli: Werkzaamheden fietspad IJsclubpad

Op maandag 11 juli 2016 starten herstelwerkzaamheden aan het fietspad IJsclubpad. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden een omleidingsroute volgen.

De constructie onder het fietspad die de twee sloten met elkaar verbindt (de duiker) is te laag aangelegd. Om die op de juiste hoogte te brengen, moet het fietspad over de hele breedte worden afgesloten.

Omleiding
Fietsers kunnen een omleiding volgen via de Laan van Nieuw Oost-Indië/Laan van Nieuw Oosteinde en via de Hofzichtlaan (station Mariahoeve). De omleiding staat met borden aangegeven. De werkzaamheden duren tot ongeveer 21 juli 2016.

Aan- en afvoer van materiaal
De aannemer (BAM Wegen) maakt tijdens de werkzaamheden gebruik van de tunnel aan de kant van de Nicolaas Beetslaan/Spinozalaan.

Bewonersbrief
Bewoners hebben een brief van de gemeente gehad over de werkzaamheden. U kunt de brief hier lezen.

Bewonersbrief Werkzaamheden fietspad IJsclubpad (PDF, 360 kB)

HSE: Nachtelijke werkzaamheden november en december

Komende periode wordt het spoorviaduct voor de HSE verder afgemaakt, en vinden al de eerste werkzaamheden voor de overkapping van het uiteindelijke start- en eindstation plaats. Deze werkzaamheden voeren we grotendeels overdag uit tijdens reguliere werktijden. Enkele werkzaamheden – zoals het hijsen van de viaductdelen en het verwijderen van de tijdelijke hulpconstructies – moeten in verband met de veiligheid ‘s nachts uitgevoerd worden.

In de fabriek in Belgie wordt de overkapping tussen HSE en stationshal al voorbereid
In de fabriek in Belgie wordt de overkapping tussen HSE en stationshal al voorbereid

 

Nachtelijke werkzaamheden
In de volgende nachten voeren we werkzaamheden uit:

Week 47: Opbouwen van een tijdelijke ondersteuningsconstructie ter hoogte van de stationsgevel op het busplatform en aanvoeren en inhijsen van vier viaductdelen

 • Woensdag 18 op donderdag 19 november
 • Donderdag 19 op vrijdag 20 november

Week 48: Verwijderen van hulpconstructies en steigers in de Anna van Buerenstraat tussen 01.00 en 05.00 uur. Direct omwonenden ervaren mogelijk enige geluidhinder.

 • Maandag 23 op dinsdag 24 november
 • Dinderdag 24 op woensdag 25 november
 • Woensdag 25 op donderdag 26 november
 • Donderdag 26 op vrijdag 27 november

Week 51: Aanvoeren van enkele delen voor de overkapping tussen het spoorviaduct en de stationshal + het allerlaatste viaductdeel

 • Maandag 14 op dinsdag 15 december
 • Woensdag 16 op donderdag 17 december

Week 1 en 2 – 2016: Aanvoeren van enkele delen voor de overkapping tussen het spoorviaduct en de stationshal

 • Maandag 4 op dinsdag 5 januari
 • Woensdag 6 op donderdag 7 januari
 • Maandag 11 op dinsdag 12 januari
 • Woensdag 13 op donderdag 14 januari

Contact
Wilt u meer weten over de bouw van de HSE en de werkzaamheden die daar bij komen kijken? Neem dan contact op met ProRail Publiekscontacten via 0800-77 67 245 (gratis) of www.prorail.nl/contact.

Lees meer over het station van de HSE op de site van Prorail.