Tag archieven: weesfietsen

Opruimen achtergelaten fietsen in Bezuidenhout

Achtergelaten fietsen zijn een grote ergernis voor bewoners. Er blijft te weinig stallingsruimte over voor fietsen die wel worden gebruikt. Bovendien zijn achtergelaten, soms ook kapotte, fietsen op straat een rommelig gezicht. De gemeente gaat in 2019 in alle wijken achtergelaten fietsen opsporen en opruimen.

Tussen april en september 2018 hebben toezichthouders al 7.000 achtergelaten fietsen opgeruimd. Een fiets mag niet langer dan 28 dagen ongebruikt op straat blijven staan anders wordt de fiets opgeruimd. U kunt zelf ook iets doen om uw buurt schoon te houden zoals een achtergelaten fiets melden bij de gemeente.

Achtergelaten fietsen opruimen per buurt

Toezichthouders gaan per buurt op zoek naar achtergelaten fietsen.

  • De fietsen krijgen een label en worden gefotografeerd.
  • Als de fiets er na 28 dagen nog ongebruikt staat, verwijdert het Fietsdepot Haaglanden (zie www.fietsdepothaaglanden.nl) de fiets en slaat deze 2 weken op.
  • Fietseigenaren kunnen met het tonen van een eigendomsbewijs of een passende fietssleutel en tegen betaling van € 25 hun fiets weer meenemen.
  • Fietsen worden op het fietsdepot maximaal 2 weken bewaard.
  • Niet opgehaalde fietsen worden verkocht of vernietigd.

In de ene buurt staan meer achtergelaten fietsen dan in de andere. Daarom zijn sommige buurten 1 keer per jaar aan de beurt en andere buurten 2 keer per jaar. Ook gaan de toezichthouders om de 5 weken in alle buurten fietsen controleren waarover bewoners een melding hebben gedaan. Bezuidenhout is in week 28 aan de beurt

Hoe herkent u een achtergelaten fiets?

U herkent een achtergelaten fiets aan:

  • stof en viezigheid op het zadel
  • een kapot zadel
  • een verroeste ketting of onkruid dat door het frame of een wiel groeit
  • verroeste wielen
  • ontbrekende onderdelen

U kunt helpen

Het verwijderen van fietsen is niet zo gemakkelijk als het lijkt, elke fiets is iemands eigendom. De toezichthouders zijn getraind om goed op details van verwaarlozing te letten en gaan zorgvuldig te werk. U kunt de toezichthouders helpen. Meld een achtergelaten fiets via:

Op sommige plekken in de binnenstad geldt een andere regeling. Hier krijgen fietsen die langer dan 7 dagen in een vak of rek staan een label. Kijk voor meer informatie bij Handhaving weesfietsen in de binnenstad.

Uw oude fiets wegbrengen

Rijdt uw fiets nog prima maar wilt u ervan af? Breng uw fiets dan naar een kringloopwinkel. Op de website www.allekringloopwinkels.nl vindt u een overzicht van kringloopwinkels in Den Haag. Is uw oude fiets geen opknapbeurt meer waard? Breng de fiets dan naar een afvalbrengstation. Of maak een afspraak om uw fiets als grofvuil te laten ophalen.

Uw fiets stallen

Meer informatie

4-8 juni: Gemeente ruimt ongebruikte fietsen in Bezuidenhout op

Van 4 tot en met 8 juni krijgen fietsen die lange tijd ongebruikt langs de openbare weg staan in stadsdeel Haagse Hout, een waarschuwingslabel. Lees hier waar de gemeente dat doet en wat er met de fietsen gebeurt.

Hier krijgen fietsen een waarschuwingslabel
Bezuidenhoutseweg en omgeving
Bezuidenhoutseweg tot Carel Reinierszkade, Carel Reinierszkade tot De Eerensplein, Theresiastraat tot Laan van Nieuw Oost-Indië, Laan van Nieuw Oost-Indië van Theresiastraat tot Bezuidenhoutseweg.

Theresiastraat en omgeving
Theresiastraat van Prins Clauslaan tot Laan van Nieuw Oost-Indië, Laan van Nieuw Oost-Indië tot Juliana van Stolberglaan, Juliana van Stolberglaan, Prins Clauslaan van Juliana van Stolberglaan tot Theresiastraat.

Stadsdeelkantoor Haagse Hout en omgeving
Loudonstraat, Carel Reinierszkade, IJsclubweg, Schenkkade tot Laan van Nieuw Oost-Indië, Stuyvesantstraat van Laan van Nieuw Oost-Indië tot en met Stuyvesantplein.

Wat gebeurt er met de fietsen?
Fietsen met een waarschuwingslabel die na 28 dagen nog steeds niet gebruikt zijn worden tussen 9 en 13 juli naar Fietsdepot Haaglanden gebracht.

Zie ook: Weesfietsen: wat doet de gemeente eraan?

Vanaf 22 januari: Handhaving weesfietsen station Laan van NOI

Op de fiets naar station Laan van NOI en overstappen op de trein. Ideaal toch? Niet als alle rekken vol staan met weesfietsen! Vanaf 22 januari gaan de handhavers van de gemeente weer weesfietsen opruimen bij station Laan van NOI. Helpt u mee het station bereikbaar te houden?

Bij station Laan van NOI staan de rekken vol met weesfietsen. Heel vervelend voor forenzen die hun (brom)fiets niet kwijt kunnen. Vanaf 22 januari 2018 is er weer een handhavingsactie. De handhavers hangen een label aan de fietsen bij het station. Fietsen die daarna langer dan 7 dagen in een rek, vak of daarbuiten staan, worden naar Fietsdepot Haaglanden gebracht. De eigenaar kan de fiets daar tegen betaling van € 25 ophalen. Brommers krijgen een bekeuring.

Fiets kwijt?

Staat uw fiets niet meer op zijn plek? Ga naar www.fietsdepothaaglanden.nl.

Rondje Den Haag: Weesfietsenproject Bezuidenhout

Bron: Den Haag FM
Door Jordi Kloos

Den Haag FM belt elke woensdagochtend met een van de acht Haagse stadsdeeldirecteuren, om met hen te praten over wat er de komende tijd in hun stadsdeel gebeurt.

Iedere stadsdeeldirecteur heeft een eigen team dat voor de leefbaarheid en het welzijn in de wijken zorgt. Niet alleen, maar juist samen met de bewoners. Hagenaars kunnen bij de stadsdeeldirecteuren terecht met alle ideeën op het gebied van welzijn en leefbaarheid. Er is budget voor plannen van bewoners die helpen om het in de buurt schoon, heel en veilig te houden.

Deze week sprak Justin in Haagse Ochtendradio met Lillian Blankwaard over stadsdeel Bezuidenhout, waar de gemeente is begonnen weesfietsen op te ruimen. “Er was in de wijk flink wat ergernis over fietsen die al heel lang op straat staan”, zegt Blankwaard. “Inmiddels zijn er al bijna 500 fietsen en fietswrakken door de gemeente gelabeld. Op 6 december worden ze verwijderd, in de hoop dat er wat meer ruimte komt om fietsen op een goede manier te stallen.”

Luister hier naar het interview met Lillian Blankwaard op Den Haag FM.

Opruimen weesfietsen in Bezuidenhout Oost, hulp gevraagd!

Vanaf 6 november 2017 begint de gemeente met het opruimen van weesfietsen in Bezuidenhout Oost. De wijk is aangewezen als gebied waar fietsen weggehaald mogen worden die langer dan 28 dagen ongebruikt en onbeheerd op de openbare weg staan.

In sommige wijken worden veel parkeerplekken voor fietsen in de openbare ruimte ingenomen door fietsen die al langere tijd niet gebruikt worden. Deze fietsen worden ook wel weesfietsen genoemd. Door deze weesfietsen blijft er minder plek over voor mensen die hun fiets wel regelmatig gebruiken en deze ook veilig willen stallen.

Medewerking gevraagd
Het verwijderen van fietsen is niet zo makkelijk als het lijkt. Elke fiets is iemands eigendom. De gemeente gaat daarom zorgvuldig te werk. Ze vraagt bewoners uit Bezuidenhout Oost om op maandag 6 november mee te lopen met de handhavers om weesfietsen aan te wijzen. Wie mee wil lopen, kan zich tot en met donderdag 2 november opgeven door een e-mail te sturen naar haagsehout@denhaag.nl, met als onderwerp ‘weesfietsen’. Kunt u niet meelopen, maar wilt u wel een plek doorgeven waar een weesfiets staat, dan kunt u dat ook voor 3 november doorgeven via hetzelfde e-mailadres.

Weesfietsenregeling
Nog niet in alle wijken en buurten geldt deze weesfietsenregeling. Buurten en wijken worden gekozen op basis van meldingen van bewoners over overlast van weesfietsen, de wijkprogramma’s van de stadsdelen en de leefbaarheidsscan.

Kijk op www.denhaag.nl/fietsen voor meer informatie.

Gemeente gaat weesfietsen uit Bezuidenhout verdwijnen

De gemeente gaat na de succesvolle aanpak van weesfietsen in het Zeeheldenkwartier de opruimactie uitbreiden in zes woonwijken. In onder meer de Stationsbuurt wordt vanaf volgend jaar strenger gehandhaafd op verwaarloosde fietsen.

Handhavers maken samen met de bewoners een selectie van fietsen die overlast geven. De tweewielers krijgen een label en als ze langer dan 28 dagen ongebruikt op dezelfde plek blijven staan, worden ze verwijderd. Naast Bezuidenhout wordt de aanpak vanaf 2017 ook toegepast in Duinoord, Strandweg/Boulevard, Leyenburg, Rustenburg en Oostbroek.

In het Zeeheldenkwartier kregen 676 fietsen een label. Na 28 dagen werden daarvan 428 weggehaald. “Door de samenwerking met de bewoners en de selectie vooraf hoeft er minder handhavingscapaciteit ingezet te worden”, zegt wethouder Boudewijn Revis. “Bovendien worden zo de echte overlast gevende weesfietsen verwijderd. Een win-win situatie voor iedereen.”