Tag archieven: verkiezingen

Het Coalitie-akkoord en wat er in staat over Bezuidenhout

De nieuwe Haagse coalitie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks presenteerde op dinsdag 29 mei het coalitieakkoord Den Haag, Stad van Kansen en Ambities.

De 4 partijen die de stad gaan besturen hebben samen gewerkt aan plannen voor de komende 4 jaar. Hun belangrijkste thema’s voor de toekomst van Den Haag zijn: Mobiliteit, Duurzaamheid, Iedereen Doet Mee en De Groei van de Stad. Veiligheid is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde.

Kandidaat-wethouders
De 4 partijen hebben hun kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Dit zijn Richard de Mos en Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos), Boudewijn Revis en Kavita Parbhudayal (VVD), Saskia Bruines en Robert van Asten (D66) en Liesbeth van Tongeren en Bert van Alphen (GroenLinks).

Vervolg
Op woensdag 6 juni bespreekt de gemeenteraad de inhoud van het coalitieakkoord. Daarna is het akkoord definitief. De kandidaat-wethouders en nieuwe raadsleden worden op donderdag 7 juni geïnstalleerd. De gemeenteraad neemt dan ook afscheid van het huidige college.

Coalitieakkoord
Lees alle plannen in het coalitieakkoord 2018-2022 of bekijk het pdf-bestand.

Bezuidenhout
Specifiek over het Bezuidenhout zegt het coalitie-akkoord het volgende (pagina 16):

Het Central Innovation District
Dit is het gebied tussen en rondom de stations HS, CS en Laan van NOI. Dit gebied ontwikkelt zich tot een internationaal competitief economisch district. Een groot deel van de stedelijke groei krijgt hier gestalte. Wij zien dit als (een) economisch hart van de stad waar iedereen aan mee kan doen en waar heel Den Haag van profiteert. Een duurzaam, leefbaar en inclusief hart met een uitstekende bereikbaarheid en internationale aantrekkingskracht. Zo ontstaat een integrale investeringsagenda gericht op economische, fysiek-ruimtelijke en sociale ontwikkeling van dit gebied.

In het Central Innovation District investeren we in de volgende gebiedsontwikkelingen:

 • Campusboulevard Schedeldoekshaven & Prins Bernardviaduct
  We ontwikkelen de Schedeldoekshaven en het Prins Bernhardviaduct tot een stedelijke boulevard. Deze boulevard vormt de verbinding tussen de Grotiusplaats, Den Haag Centraal en het Spuikwartier. We bieden er ruimte voor woningbouw, de uitbreiding van de Universiteit Leiden en de herhuisvesting van de Koninklijke Bibliotheek aan de campusboulevard.
 • Knooppunt Laan van Nieuw Oost Indië
  Station Laan van NOI moet zich ontwikkelen tot een volwaardige stadsentree voor zowel Den Haag als Voorburg, inclusief een hoogwaardig Stationsplein en een nieuwe spooronderdoorgang

  naar de Van Alphenstraat; Samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg, NS en ProRail verbeteren we het fietsparkeren, versterken en en verbeteren we de verlichting van de fiets- en looproutes in het gebied en de ecologische verbindingszone. We maken een nieuw planologisch kader, ook voor het voormalig Ministerie van SZW. Ook in dit gebied is ruimte voor meer woningbouw.
 • Overkluizing Utrechtsebaan (A12)/ CS Oost
  De Utrechtsebaan vormt letterlijk een barrière tussen de binnenstad en het Bezuidenhout/ het Beatrixkwartier. Met het overkluizen van de Utrechtsebaan wordt deze barrière geslecht en ontstaat ruimte voor zowel de bouw van woningen als de mogelijkheid om de openbare ruimte tussen de Malietoren en de Grotiusplaats aantrekkelijker en groener te maken. Met het Rijk werken we de plannen voor het gebied CS-Oost uit tot concrete initiatieven voor rijkshuisvesting en/of woningbouw. We blijven met het Rijk en ProRail in gesprek over de kansen om de renovatie van het spooremplacement te combineren met de gebiedsontwikkeling.

Buurtbewoners Bezuidenhout zetten politiek op scherp met eigen campagne

Bron: Den Haag FM
Door Theresia Schouten

Buurtbewoners uit Bezuidenhout voeren “campagne” om hun eigen eisen en wensen voor de gemeenteraadsverkiezingen aan politici voor te leggen. Politieke partijen mogen op zaterdag 3 maart bij de bewoners langs komen bij verschillende stands in de Theresiastraat. “We willen het gewoon omdraaien hier. Normaal krijgen we allerlei beloftes die we lezen in de verkiezingsprogramma’s. Het Spui moet helder krijgen wat de bewoners in Bezuidenhout willen”, zei voorzitter Jacob Snijders (foto) van het Wijkberaad Bezuidenhout in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM.

“Ga eerst beter luisteren naar wat de bewoners in de wijk willen.” Aan de hand van stellingen probeert Jacob alvast inzicht te krijgen in wat zijn buurtgenoten anders of beter willen. “De stellingen zetten we op social media zodat mensen kunnen reageren. We hebben ook een enquête die bewoners kunnen invullen op de website gezet. Op 3 maart kunnen de politieke partijen van 14 tot 16 uur langs de verschillende stands lopen en met bewoners in gesprek gaan.”

Ook organiseert het Wijkberaad Bezuidenhout op die dag een lijsttrekkersdebat om over de stellingen van de buurtbewoners in gesprek te gaan. “Alles wordt op film opgenomen en naderhand op de website geplaatst zodat de beloftes er voor de komende vier jaar opstaan”, aldus Jacob Snijders.

Luister hier naar het interview met Jacob Snijders op Den Haag FM.

 

Uitslag parlementsverkiezingen 2018 Bezuidenhout: VVD en D66 op één en twee

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen
1. VVD 1.794 23,7%
2. D66 1.568 20,7%
3. GROENLINKS 1.015 13,4%
4. PVV 765 10,1%
5. PvdA 498 6,6%
6. CDA 463 6,1%
7. Partij voor de Dieren 403 5,3%
8. SP 359 4,7%
9. Forum voor Democratie 171 2,3%
10. 50PLUS 169 2,2%
11. Christen Unie 130 1,7%
12. DENK 92 1,2%
13. Piratenpartij 35 0,5%
14. Artikel 1 32 0,4%
15. VNL 30 0,4%
16. SGP 18 0,2%
17. OndernemersPartij 8 0,1%
18. GeenPeil 7 0,1%
19. Vrijzinnige Partij 6 0,1%
20. Lokaal in de Kamer 6 0,1%
21. Niet Stemmers 5 0,1%
22. Libertarische Partij 4 0,1%
23. NIEUWE WEGEN 3 0%
24. De Burger Beweging 2 0%
25. Vrije Democratische Partij 1 0%

Column Sjaak Bral: Stemstamper

Bron: Algemeen Dagblad

Nú al mijn woord van het jaar 2017: stemstamper. In Enschede waren ze d’r blij mee. Een instrument om stemformulieren te pletten omdat de bus propvol zit. Op sommige plaatsen was de opkomst meer dan honderd procent. In Enschede waren ze daarop toeberust.

Niet in Den Haag. De wijk Bezuidenhout zat zonder stembiljetten. Segbroek ook. Hoe kan dat? Omdat er mensen zijn die graag juist daar hun stem uitbrengen. Begrijpelijk, het zijn twee prachtige wijken. Dan heb je meer stembiljetten nodig.

Lees de hele column in het AD.

Boze kiezers door tekort aan biljetten in Bezuidenhout

Door de onverwacht hoge opkomst zaten veel stembureaus in Nederland gisteravond zonder stembiljetten. In onder meer Den Haag, Utrecht, Dordrecht, Amersfoort, Gouda, Nijmegen, Arnhem, Haarlem en Leiden zaten stembureaus vanaf 20.00 uur zonder formulieren. Ook kleinere plaatsen als Ilpendam, Haren en Volendam hadden een tekort aan biljetten.

De gemeente Den Haag besloot één stembureau open te houden tot alle wachtenden hun stem hadden uitgebracht. 23 ambtenaren reden door de stad om nog snel biljetten op te halen op plaatsen waar ze over waren, en die naar bureaus met een tekort te brengen.

Verrast
In de Haagse wijken Segbroek en Bezuidenhout zaten rond half negen bijna alle lokalen zonder formulieren. In Nijmegen reden vrijwilligers van D66 teleurgestelde kiezers naar bureaus waar nog wel gestemd kon worden. Ook hield die gemeente het stembureau in het stadhuis open tot 21.30 uur.

Opvallend genoeg waren er geen problemen in de twee grootste steden, Amsterdam en Rotterdam. In de hoofdstad werd ‘s middags al besloten 25.000 extra formulieren te laten drukken. De Kiesraad reageerde gisteravond verrast op de signalen. ,,Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de inkoop van voldoende stemformulieren”, aldus een woordvoerder. ,,Blijkbaar is dat niet overal goed gegaan.” Stembureaus mogen formeel niet langer openblijven dan 21.00 uur, maar ze mogen wel besluiten om mensen die om 21.00 uur nog staan te wachten, toch nog te laten stemmen.

Bezuidenhout
Hoeveel mensen door de problemen niet hebben kunnen stemmen, is nog niet duidelijk. Vooral in Den Haag, waar de problemen het grootst waren, zijn veel kiezers boos. Bij een stembureau in Bezuidenhout stonden om 19.30 uur al mensen meer dan een half uur te wachten op nieuwe formulieren. ,,Ik kan nog steeds niet stemmen”, zei Hagenaar Tom Verhoeff. ,,En verderop in de buurt ook niet. Ik ga nu naar huis en kom later wel weer terug. Maar er druipen meer mensen af, en je moet maar afwachten of die allemaal alsnog gaan.”

In diverse gemeentes eisen raadsleden opheldering van hun burgemeester, zoals in Utrecht. ,,De burgemeester had hier op moeten anticiperen”, vindt raadslid Cees Bos van Stadsbelang Utrecht.

Meld u aan als voorzitter, plaatsvervangend voorzitter of teller op een stembureau

Voor de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017 heeft de gemeente al veel aanmeldingen ontvangen. Het is daarom niet meer mogelijk om u aan te melden als stembureaulid. U kunt zich nog wel aanmelden voor de functie van voorzitter, plaatsvervangend voorzitter of teller. Lees de omschrijving van deze functies met de bijbehorende taken en competenties.

U kunt u aanmelden via het digitale aanmeldformulier onderaan de pagina. Half januari ontvangt u bericht over uw inschrijving. Alle vergoedingen die op deze pagina worden genoemd, zijn bruto bedragen.

(Plaatsvervangend) voorzitter
De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zijn aanwezig op het stembureau van 6.45 uur tot het einde van de werkzaamheden.

Taken:

 • Zorgt voor de planning, taakverdeling, pauzes en kwaliteit van de werkzaamheden op het stembureau zoals die staan in de Kieswet en de instructie van de gemeente Den Haag.
 • Handhaaft de orde op het stembureau en ziet toe op een correct verloop van het verkiezingsproces.
 • Is verantwoordelijk voor het werken met de stembureau-app.
 • Is verantwoordelijk voor een correcte telling van de stemmen en de invulling van het proces-verbaal.
 • Is verantwoordelijk voor het overdragen van het proces-verbaal aan de gemeente Den Haag (voorzitter).
 • Onderhoudt contact met de wijkambtenaar en Unit Verkiezingen.
 • Is verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van het stembureau (plaatsvervangend voorzitter).

Kennis en competenties:

 

 • Voorzitter: ervaring als plaatsvervangend voorzitter op een stembureau in de gemeente Den Haag
 • Plaatsvervangend voorzitter: ervaring als stembureaulid op een stembureau in de gemeente Den Haag
 • Minimaal mbo+ werk- en denkniveau
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Heeft de e-learning succesvol en tijdig afgerond
 • Representatief en vriendelijk
 • Stressbestendig
 • In het bezit van een mobiele telefoon (verplicht)
 • Leidinggevende capaciteiten
 • Cijfermatig inzicht
 • Is bereid pers te woord te staan
 • Organisatorisch vermogen
 • Besluitvaardig

De vergoeding voor de voorzitter is € 260. De vergoeding voor de plaatsvervangend voorzitter is € 220. Daarnaast ontvangt de (plaatsvervangend) voorzitter een vergoeding van € 25 voor het volgen van de instructie over de stembureau-app.

Teller
De tellers zijn aanwezig van 20.30 uur tot het einde van de werkzaamheden.

Taken:

 • Tellers van een stembureau tellen de stemmen op het bureau na 21.00 uur.

Kennis en competenties:

 • Mbo werk- en denkniveau
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Heeft de e-learning succesvol en tijdig afgerond
 • Representatief en vriendelijk
 • Teamspeler
 • Nauwkeurig

De vergoeding voor een teller is € 50.

Kenmerken functies
De functies van de leden van het stembureau worden toebedeeld op basis van (werk)ervaring, opleidingsniveau en overige kwaliteiten.

 • Stembureauleden moeten bovendien minimaal 18 jaar zijn.
 • Ter voorbereiding op de verkiezing is het voltooien van de online e-learningmodule verplicht.
 • Voorzitters moeten daarnaast verplicht een instructie bijwonen over het werken met de stembureau-app.
 • Alle stembureauleden ontvangen een uitgebreide schriftelijke instructiehandleiding over de werkzaamheden op het stembureau.

Meld u aan als voorzitter, plaatsvervangend voorzitter of teller

Meld u aan als stembureaulid

Voor de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017 is de gemeente op zoek naar enthousiaste stembureauleden. Hieronder vindt u de verschillende functies op het stembureau met de bijbehorende taken en competenties. U kunt u aanmelden via het digitale aanmeldformulier onderaan de pagina. Dat kan tot 16 december 2016.

Alle vergoedingen die op deze pagina worden genoemd, zijn bruto bedragen.

(Plaatsvervangend) voorzitter

De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zijn aanwezig op het stembureau van 7.00 uur tot het einde van de werkzaamheden.

Taken

 • Zorgt voor de planning, taakverdeling, pauzes en kwaliteit van de werkzaamheden op het stembureau zoals die staan in de Kieswet en de instructie van de gemeente Den Haag.
 • Handhaaft de orde op het stembureau en ziet toe op een correct verloop van het verkiezingsproces.
 • Is verantwoordelijk voor het werken met de stembureauapp.
 • Is verantwoordelijk voor een correcte telling van de stemmen en de invulling van het proces-verbaal.
 • Is verantwoordelijk voor het overdragen van het proces-verbaal aan de gemeente Den Haag (voorzitter).
 • Onderhoudt contact met de wijkambtenaar en unit Verkiezingen.
 • Is verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van het stembureau (plaatsvervangend voorzitter).

Kennis en competenties

 • Minimaal MBO+ werk- en denkniveau
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Heeft de e-learning succesvol en tijdig afgerond
 • Representatief en vriendelijk
 • Stressbestendig
 • In het bezit van een mobiele telefoon (verplicht)
 • Leidinggevende capaciteiten
 • Cijfermatig inzicht
 • Is bereid pers te woord te staan
 • Organisatorisch vermogen
 • Besluitvaardig

De vergoeding voor de voorzitter is € 260. Daarnaast ontvangt de voorzitter een vergoeding van € 25 voor het volgen van de instructie over de stembureau-app. De vergoeding voor de plaatsvervangend voorzitter is € 220.

Lid van een stembureau
De leden van een stembureau zijn aanwezig van 6.00 tot 16.00 uur of van 16.00 uur tot het einde van de werkzaamheden.

Taken

 • Zorgt met andere stembureauleden voor de administratieve taken op het stembureau.
 • Ziet met andere stembureauleden toe op een correct verloop van het stemproces op het stembureau.
 • Houdt toezicht op het stemproces in de stemhokjes.
 • Zorgt ’s ochtends voor de inrichting van het stemlokaal (tussen 6.00 en 7.00 uur).
 • Telt de stemmen op het bureau na 21.00 uur en zorgt voor correct verpakken en verzegelen van de stembescheiden na einde van de stemming op het stembureau, zoals dat staat in de Kieswet.
 • Ruimt ’s avonds het stembureau op.

Kennis en competenties

 • MBO werk- en denkniveau
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Heeft de e-learning succesvol en tijdig afgerond
 • Representatief en vriendelijk
 • Stressbestendig
 • Teamspeler
 • Communicatief vaardig
 • Nauwkeurig
 • In het bezit van een mobiele telefoon in verband met het openen en sluiten van het stembureau

De vergoeding voor een lid van een stembureau is € 140.

Teller
De tellers zijn aanwezig van 20.30 uur tot het einde van de werkzaamheden.

Taken

 • Tellers van een stembureau tellen de stemmen op het bureau na 21.00 uur.

Kennis en competenties

 • MBO werk- en denkniveau
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Heeft de e-learning succesvol en tijdig afgerond
 • Representatief en vriendelijk
 • Teamspeler
 • Nauwkeurig

De vergoeding voor een teller is € 50.

Kenmerken functies
De functies van de leden van het stembureau worden toebedeeld op basis van (werk)ervaring, opleidingsniveau en overige kwaliteiten.

 • Stembureauleden moeten bovendien minimaal 18 jaar zijn.
 • Ter voorbereiding op de verkiezing is het voltooien van de online e-learningmodule verplicht.
 • Voorzitters moeten daarnaast verplicht een instructie bijwonen over het werken met de stembureau-app.
 • Alle stembureauleden ontvangen een uitgebreide schriftelijke instructiehandleiding over de werkzaamheden op het stembureau.

Voorkeur stembureau
In het aanmeldformulier kunt u aangeven naar welke stembureaulocatie uw voorkeur uitgaat. Zoek voordat u het aanmeldformulier opent het nummer en de naam van het stembureau van uw voorkeur op in onderstaande lijst.