Tag archieven: subsidie

Rijk stelt ruim 160 mille beschikbaar voor renovatie van de Christus Triumfatorkerk en de Nieuwe Veenmolen

Bron: Den Haag Centraal
Door Herman Rosenberg

Het rijk draagt ruim vijf ton bij aan restauratie en onderhoud van twaalf Haagse monumenten. Veel jongere gebouwen krijgen steun, zoals de Rode Olifant en De Volharding. Ook de Christus Triumfatorkerk (hoek van de Laan van NOI en de Juliana van Stolberglaan) en de Nieuwe Veenmolen (IJsclubweg) krijgen subsidie, respectievelijk €125.000 en €36.000.

Lees verder op de site van DHC.

De Christus Triumfatorkerk krijgt €125.000 subsidie van het Rijk.

Subsidie duurzaamheid aanvragen

Start u een duurzaam project in uw wijk? Dan kunt u vanaf 1 juni maximaal € 5.000 subsidie voor het opstarten van duurzame initiatieven in Haagse wijken aanvragen. Lees over de mogelijkheden die de subsidie u kan bieden. 

Community #TheVillage is op zoek naar goede ideeën voor Bezuidenhout Bezuidenhout gaat de komende jaren fors op de schop om vele duizenden nieuwe woningen bij te bouwen. Dat betekent dat er veel geld geïnvesteerd gaat worden in de wijk. Dat betekent dat er ook veel kansen liggen om het leuk en mooi te maken. Onder leiding van buurtbewoner en ondernemer Eelco Koolhaas (thecommunityfactory.nl) heeft een groepje ondernemers en bewoners van de wijk en omgeving zich verenigd in een community “#TheVillage, internationaal dorp Bezuidenhout”. Er wordt gericht op de kansen om Bezuidenhout een buitengewone fijne wijk te laten blijven om te wonen en te werken. Alle bewoners van Bezuidenhout die binnenkort op vakantie gaan worden gevraagd om foto’s te maken van inspirerende zaken waarvan u denkt: “dat zouden we ook in Bezuidenhout moeten hebben of meegenomen moeten worden bij de nieuwbouw”. Dat kunnen foto’s zijn van gebouwen, voorzieningen, kunst, parken, feesten, sport of wat dan ook. Stuur uw foto uiterlijk eind augustus in met een korte toelichting en uw naam via TheVillage@bezuidenhout.nl. Wij maken van de inzendingen een expositie en vragen de gemeente om de beste ideeën daadwerkelijk te realiseren.  

Steun voor initiatieven om Den Haag leefbaarder te maken

Gaat u samen met andere bewoners aan de slag met een goed idee? Bijvoorbeeld om uw buurt duurzamer, gezelliger, mooier en socialer te maken? Of bent u sociaal ondernemer met een goed plan? Meld uw maatschappelijk initiatief of plan aan op de website van MAEX. Zo brengt u uw initiatief onder de aandacht van bewoners en ondernemers die u kunnen helpen. Of vraag bij MAEX geld aan om uw organisatie beter te maken of uit te breiden.

De voordelen van MAEX

  • Laat uw initiatief opvallen bij bewoners, fondsen, vrijwilligers, gemeenten en bedrijven.
  • Kom in contact met andere initiatiefnemers.
  • Ontvang donaties.
  • Start een crowdfundingcampagne.
  • Zoek materialen, vrijwilligers of een geschikte locatie

Meld u aan op www.denhaag.maex.nl. Klik op MAEX voor sociale ondernemers en initiatieven.

MAEX Impuls: geld om uw organisatie te verbeteren
Bent u als initiatiefnemer al een tijdje actief maar heeft u moeite met het vinden van financiering voor het verbeteren van uw organisatie? Vraag de MAEX Impuls aan. Dit is een bedrag om bijvoorbeeld financieel advies in te kopen of vrijwilligers op te leiden. Of om iemand in te huren die helpt met de administratie of de communicatie.

U kunt de MAEX Impuls aanvragen van 20 juni tot 6 juli. Later volgen nog 2 rondes. Voorwaarde is dat u uw initiatief op MAEX heeft aangemeld. U vraagt vanuit uw persoonlijke pagina een donatie aan uit het MAEX Impuls fonds.

Zie ook
www.denhaag.maex.nl

Subsidieregeling elektrische voertuigen

Wilt u een 100% elektrische auto kopen? Tweedehands of nieuw? U kunt daarvoor tot 30 juni 2017 subsidie aanvragen bij de gemeente. Via de regeling kunnen 100% elektrische personenauto’s, bestelauto’s of taxi’s met subsidie worden aangeschaft.

Hoogte van de subsidie
Het subsidiebedrag is:

  • maximaal € 3.000 voor een gebruikte auto en maximaal € 5.000 voor een nieuwe auto.
  • nooit hoger dan 50% van de aanschafprijs.

Het totale beschikbare subsidiebedrag voor personenauto’s is € 200.000. Voor bestelauto’s en taxi’s samen is er € 400.000 beschikbaar.

Aanvragen
Vraag de subsidie elektrische voertuigen aan met het aanvraagformulier. De aanvraag voor subsidieverlening moet voor aanschaf van het elektrische voertuig via het aanvraagformulier door de gemeente zijn ontvangen. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Aanvraagformulier subsidie elektrisch voertuig (PDF, 111 kB)
Vul het formulier in, print het en stuur het samen met alle gevraagde documenten per post naar:

Gemeente Den Haag
Centraal Subsidiebureau (CSb)
postbus 16106
2500 BC Den Haag

Nodig bij de aanvraag

  • een kopie van een recent bankafschrift op naam van de aanvrager
  • als de aanvrager ondernemer is, een kopie inschrijving van de Kamer van Koophandel
  • een offerte of voorstel voor de aanschaf van een elektrisch voertuig van een autobedrijf met een RDW-erkenning ‘bedrijfsvoorraad’. Bij een gebruikt elektrisch voertuig, moet in de offerte het kenteken genoemd worden.

Voorwaarden
Lees wat de voorwaarden zijn in de officiële tekst van de Subsidieregeling elektrische voertuigen Den Haag 2016 (RIS 294595).

Hoe lang duurt het?
Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u een reactie van de gemeente. Binnen 2 weken na dagtekening van het besluit tot subsidievaststelling wordt de subsidie uitbetaald.

Vragen?
Heeft u vragen, of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar denhaagelektrisch@denhaag.nl.

Bezuidenhoutfonds:  Ik houd van Bezuidenhout, een bewonersproject voor de wijk

Een wijkdroom, missie en visie
Het Bezuidenhoutfonds wil stadsdeel Bezuidenhout graag zien uitgroeien tot de mooiste, gezelligste en meest duurzame stadswijk van heel Den Haag. Hoe krijg je zoiets voor elkaar? Bezuidenhoutfonds meent haar steentje te kunnen bijdragen door ondernemende wijkbewoners de kans te geven Bezuidenhout door middel van spannende projecten te upgraden.

Achtergrond
Stichting Bezuidenhoutfonds is een door vrijwilligers geleide stichting, die zich ten doel stelt om de leefbaarheid in de wijk Bezuidenhout te bevorderen. Met betrokkenheid en financiële ondersteuning realiseert of initieert het Bezuidenhoutfonds uiteenlopende lokale projecten en initiatieven. Hiervoor werft het Bezuidenhoutfonds inkomsten, bouwt het fonds een reserve op ten behoeve van de continuïteit en werkt het fonds zoveel mogelijk samen met instellingen, ondernemers en betrokken particulieren. Bezuidenhoutfonds roept hiermee een nieuwe vorm van kleinschalige buurtfinanciering in leven: wijkfunding!

Welk idee komt in aanmerking voor ondersteuning uit het Bezuidenhoutfonds?
Bezuidenhoutfonds nodigt bewoners van de wijk uit om projecten aan te melden die men graag gerealiseerd zou willen zien in de wijk. Dit kan via de website van Bezuidenhoutfonds. Door het bestuur wordt bekeken of de aangemelde projecten voldoen aan de gestelde criteria waarna de goedgekeurde projecten op de site worden gepubliceerd. Bewoners kunnen na een donatie van minimaal 5 euro via de website hun stem uitbrengen op het project dat hen het meest aanspreekt. Het project met de meeste stemmen ontvangt de gevraagde financiële ondersteuning, wanneer er veel mensen gedoneerd hebben en er nog geld over is krijgt het project dat tweede is geworden financiële ondersteuning, daarna het derde en zo verder indien van toepassing. Als er niet meer projecten zijn wordt het gedoneerde geld bewaard tot de volgende ronde waarin projecten aangemeld kunnen worden en begint het proces opnieuw.

Criteria
De voorwaarden waaraan een project dient te voldoen, zijn te vinden op www.bezuidenhoutfonds.nl. Het winnende project wordt op 2 juli op feestelijke wijze bij Punt Zuid, Buurthuis van de Toekomst (Van Heutszstraat 12), bekend gemaakt. Tijdens het Bezuidenhoutfestival op 14 en 15 mei a.s. is er een kraam van waaruit iedere inzender zijn of haar project mag aanprijzen. Men kan de hele dag met folders, flyers en een persoonlijk verhaal mensen overhalen op zijn/haar idee te stemmen. Voor de meest actuele ontwikkelingen zie onze nieuwsbrief.

Bezuidenhoutfonds
Den Haag
www.bezuidenhoutfonds.nl
www.facebook.com/Bezuidenhoutfonds

Download de flyer van het Fond: Flyer-BFonds-web (pdf).