Tag archieven: SoZa

Burendag 2019 bij Anna en Co

Graag nodigen we je uit om aankomende zaterdag langs te komen bij ANNA&Co tijdens Nationale Burendag. Het thema van dit jaar: Ondernemers als buren.

Naast dat je een Oudhollands spel kan spelen, een Ethiopische
koffieceremonie bijwoont of aan een muziekworkshop mee doet, zijn er ook interviews te zien die een aantal statushouders met de lokale ondernemers hebben gehouden. Het wordt een gezellige dag die in het teken staat van ontmoeting en verbinding met elkaar, want hoe mooi zou het zijn om nog beter in contact met elkaar te komen.

Kijk voor meer informatie op onze website annaenco.nl of
facebookpagina.

Ondernemers als Buren; mogen wij jou interviewen?

Zoals u weet is het voormalig ministerie van Soza tegenwoordig het domein van studenten, statushouders en ondernemers. Ieder jaar doen we mee aan Burendag, dit keer op zaterdag 28 september, om op een prettige manier verbinding te krijgen en te houden met de buurt. Dit jaar voegen we er een dimensie aan toe, nl. “ondernemers als buren”, daar voor richten we ons op u!

Voor nieuwkomers is het vaak lastig om te solliciteren en zich de Nederlandse gewoontes daarin eigen te maken. Ook is het lastig om banen te vinden in plaats van baantjes.

Maar samen met de nieuwkomers hebben we vastgesteld dat het prettig is om eerst eens wat meer te weten te komen over Nederlandse ondernemers, en met name de lokale ondernemers van Bezuidenhout! Wat voor mensen zijn het? Wat drijft hen? Wat doen ze? Hoe zoeken en vinden ze nieuwe medewerkers? Etc.

Graag zouden enkele nieuwkomers en studenten een aantal ondernemers interviewen en opnemen. De filmpjes worden tentoongesteld tijdens Burendag bij ANNA & Co.

Nog mooier zou het zijn als dezelfde buurtondernemers op Burendag ook daadwerkelijk aanwezig zijn, voor boeiende vragen en gesprekken met ons, die er naar aanleiding van de filmpjes zeker zullen komen.

Graag horen we van u of u deze uitdaging met ons aan wilt gaan.

VRAGEN OF AANMELDEN?
Bel of mail Stefan Hovelynck: 06 523 18180 – stefan.hovelynck@pitztop.eu
Wilhelmina van Pruisenweg 55, Den Haag

Hoogbouw SOZA een verrijking of bedreiging?

Leidschendam-Voorburg/Den Haag – Het wijkberaad Bezuidenhout heeft de wethouders Revis van Den Haag en Rouwendaal van Leidschendam-Voorburg op 10 juli uitgenodigd om naar de bewoners, te komen luisteren. Zij roepen belanghebbenden op om hun mening te geven over de nieuwbouwplannen bij Station Laan van Nieuw Oost Indië. “Is het een verrijking of een bedreiging?”

De bijeenkomst is op woensdagavond 10 juli in het SOZA, het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De inloop is vanaf 19.00, start om 19.30 uur. Men krijgt alle ruimte om de wethouders te bevragen over de plannen en hun mening te geven. 

Meer weten over Soza plannen: https://bezuidenhout.nl/soza-herontwikkeling/

Informatiebijeenkomst pand SoZa

Het stationsgebied Laan van NOI is één van de 3 plekken waar Den Haag fors wil groeien in woningen en werkplekken. Aan de Anna van Hannoverstraat maakt het oude gebouw van het Ministerie van SoZaWe plaats voor een levendig gebied. Hier kunnen straks zo’n 4.500 mensen wonen en werken met ruimte voor ontmoetingen, voorzieningen, een echt stationsplein, betere verbindingen naar de wijken en veel groen.

Informatiebijeenkomst
Datum; 12 juni 2019
Tijd: 19:30 – 22:00 uur
Locatie: SOZA, Anna van Hannoverstraat 4, rechts naast ingang restaurant Southwood
Waarom deze informatiebijeenkomst?
Na 2 informatieavonden op 16 april en 6 mei hebben zich ruim 50 mensen aangemeld voor een plangroep. Zij hebben samen met de projectontwikkelaars, ontwerpers en de gemeenten in 3 bijeenkomsten op een aantal onderwerpen informatie opgehaald en studies besproken. Alle bijeenkomsten bij elkaar geven inhoud aan het participatieproces. De informatie daaruit wordt gedeeld op 12 juni.

Dit gebeurt in werkgroepen:

  • Wonen, werken en voorzieningen
  • Verkeer, parkeren en mobiliteit
  • Stedenbouw en landschap

Elke werkgroep wordt 3 keer gehouden. Daarnaast is er algemene projectinformatie en info over de procedures voor plan- en besluitvorming.

Programma
19:30 uur: ontvangst
19:45 uur: 1e ronde werkgroepen
20:30 uur: 2e ronde werkgroepen
21:15 uur: 3e ronde werkgroepen

Wat gebeurt er na 12 juni?
Het verslag van de informatiebijeenkomsten en de aantekeningen van de plangroep worden gevoegd bij het Planuitwerkingskader waarover het college van burgemeester en wethouders van Den Haag een besluit neemt. Na dit besluit wordt het ontwerp uitgewerkt en komen de uitkomsten van het participatieproces aan bod bij een definitief stedenbouwkundig ontwerp. Daarna wordt er een bestemmingsplan gemaakt.

Dutch Language Café en Iftar bij Soza

Het zal u niet ontgaan zijn dat de ramadan een aantal weken geleden is begonnen. Wij organiseren in dat kader komende woensdag een Iftar, de eerste maaltijd na zonsondergang om het vasten te onderbreken, en willen u van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze dis.

Pitztop heeft tegenwoordig een kantoor in het oude ministerie van Sociale Zaken, waar ook andere sociale ondernemingen zitten en huisvesting is voor studenten en statushouders. Gezamenlijk met een aantal ondernemingen en bewoners van het gebouw organiseren we sinds een aantal maanden activiteiten waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen eten en elkaar kunnen leren kennen. De Iftar van komende woensdag past daar precies tussen. De maaltijd zal voorbereid worden door een aantal jongeren die in of rond het gebouw wonen.

De Iftar is op 29 mei en begint rond 21:30. Vooraf is er, vanaf 19:30, de mogelijkheid om aan te sluiten bij het Dutch Language Cafe, waar mensen de Nederlandse taal kunnen leren aan de hand van (bord)spelletjes.

Om rekening te kunnen houden met het aantal eters en aangezien er beperkt plek is, vragen we u om zich aan te melden door een mail terug te sturen met uw naam.

Meer informatie op bit.ly/Estafette10

Hopelijk tot woensdag!

Met vriendelijke groet,
Stefan Hovelynck
Team Estafette