Tag archieven: scouting Haagse Hout

Nationale tuinvogeltelling 2018, ook op stadsboerderij De Reigershof

Dit jaar wordt op initiatief van de Vogelbescherming voor de 15e keer de Tuinvogeltelling gehouden op 27 en 28 januari. Iedereen kan zelf thuis meedoen (meld je aan bij tuinvogeltelling.nl), maar de Haagse stadsboerderijen organiseren ook een telmoment op de boerderijlocaties. Soms wordt dit gecombineerd met het maken van vogelvoer.
Collega`s van de afdeling Milieueducatie bieden scholen en kinderopvang ondersteunende materialen (bv. verrekijkers en zoekkaarten) om het spotten van vogels makkelijker te maken.

Waarom de Tuinvogeltelling?
De Tuinvogeltelling levert een momentopname van de aantallen vogels die in Nederlandse tuinen aanwezig zijn: landelijk, per provincie en per gemeente. In combinatie met de resultaten van andere jaren en andere tellingen levert dit een beeld van de ontwikkelingen in tuingebruik door vogels. Met deze gegevens bepaalt Vogelbescherming hoe tuinvogels het beste geholpen kunnen worden.

Het is goed om u te realiseren dat het er niet om gaat dat de Tuinvogeltelling een compleet beeld oplevert. De momentopname wordt ieder jaar op vergelijkbare wijze genomen, waardoor dat op lange termijn een goed beeld oplevert.

Reigershof, Reigersbergenweg (Haagse Hout), zat 27 jan samen met Scoutingclub