Tag archieven: renovatie

Start verbetering Koekamp: meer groen, meer bomen

De Koekamp wordt opgeknapt. De werkzaamheden starten donderdag 7 november en fietsers en voetgangers worden omgeleid.

Het stadspark met hertenweide blijft behouden en krijgt er nog eens extra 3.000 vierkante meter waardevolle natuur bij. Er komen 16 bomen méér bij dan er nu staan, minder asfalt en toch verbeteren de verbindingen met het Haagse Bos. Na de opknapbeurt is de Koekamp een waardige toegangspoort tot het Nationaal Park Hollandse Duinen. Dat is het brede Zuid-Hollandse kustgebied van Hoek van Holland tot Hillegom.

Betere verbinding met Haagse Bos
De werkzaamheden zijn onderdeel van de totale verbetering van de omgeving van station Den Haag Centraal. Gemeente Den Haag en grondeigenaar Staatsbosbeheer werken hiervoor samen. Door de bouw van een bredere overkapping over de A12 wordt de Koekamp beter verbonden met het Haagse Bos. Fietsers en wandelaars kunnen dan eenvoudiger en veiliger van het ene natuurgebied naar het andere. Staatsbosbeheer stelt het nu nog gesloten deel van haar werkterrein open voor publiek.

Herstel
Om het park in ere te herstellen worden 27 bomen verplant, maar helaas moeten er ook 36 worden gekapt. Er is zorgvuldig gekeken welke bomen dat moeten zijn. Door 52 bomen te planten, komen er uiteindelijk 16 bomen bij in de Koekamp. Er is met vele partijen en omwonenden lange tijd overleg geweest om tot het beste ontwerp te komen. Voor de verplanting en kap van bomen wacht de gemeente de uitspraak van de voorzieningenrechter af. Het park wordt verbeterd in de wintermaanden, zodat de flora en fauna zo min mogelijk last heeft van het werk.

https://youtu.be/gacpWrqHfz4

Bereikbaarheid
De Koekamp is niet open van november tot en met maart volgend jaar. Voetgangers en fietsers kunnen de omleidingen volgen. Het fietspad aan de Koekampzijde van de Bezuidenhoutseweg blijft zo lang mogelijk open. Vanaf februari 2020 worden hier werkzaamheden uitgevoerd en is het fietspad afgesloten. Het voetpad aan de waterkant van de Laan van Reagan & Gorbatsjov is afgesloten. Het voet- en fietspad aan de Koekampzijde van de Boslaan blijft zo lang mogelijk open. Vanaf februari 2020 worden hier werkzaamheden uitgevoerd en is het voet- en fietspad afgesloten.

Onveilige Haagse Schenktunnel krijgt verfbeurt maar grote ingrepen gaan niet door

Bron: Omroep West

De wat sombere Schenktunnel tussen Bezuidenhout-West en het centrum van Den Haag wordt opgeknapt. Maar daarbij gaat het om de meest sobere variant, die maximaal twee miljoen euro gaat kosten. Het stadsbestuur wil liever niet al te veel geld uitgeven aan het project omdat in de buurt ook een superfietspad, de Velostrada, wordt aangelegd. De verwachting is dat veel fietsers die nu nog door de tunnel moeten, hiervan gebruik gaan maken.

Lees het hele artikel op OmroepWest.nl.

Rijk stelt ruim 160 mille beschikbaar voor renovatie van de Christus Triumfatorkerk en de Nieuwe Veenmolen

Bron: Den Haag Centraal
Door Herman Rosenberg

Het rijk draagt ruim vijf ton bij aan restauratie en onderhoud van twaalf Haagse monumenten. Veel jongere gebouwen krijgen steun, zoals de Rode Olifant en De Volharding. Ook de Christus Triumfatorkerk (hoek van de Laan van NOI en de Juliana van Stolberglaan) en de Nieuwe Veenmolen (IJsclubweg) krijgen subsidie, respectievelijk €125.000 en €36.000.

Lees verder op de site van DHC.

De Christus Triumfatorkerk krijgt €125.000 subsidie van het Rijk.

Wegafsluiting deel Maystraat wegens vernieuwing riolering

Vanaf 27 september 2016 wordt de riolering, de rijbaan en het trottoir vernieuwd bij de woningen in de Maystraat. De rijbaan wordt dan afgesloten voor auto- en fietsverkeer.

Bewoners worden verzocht om voor 27 september 2016 07:00 uur de parkeervakken vrij te maken van auto’s, motoren, aanhangers of andere objecten. Ook als binnen het gebied objecten van bewoners op bijvoorbeeld het trottoir staan, dienen deze voor die tijd te zijn verwijderen.

Als het trottoir opgebroken wordt, zorgt de aannemer voor loopschotten, zodat elke woning of bedrijf altijd toegankelijk is. Er wordt gewerkt volgens de eisen van politie, brandweer en ambulancediensten, zodat zij bij een calamiteit altijd elke woning of bedrijf kunnen bereiken.

De informatie over de wegafsluiting is ook te vinden op de aankondigingsborden op straat en op de projectwebsite https://bezuidenhout.verheijprojecten.nl.

Huisvuilaanbiedplaats
De vuilniswagen kan het huisvuil niet ophalen in de Maystraat. Het huisvuil kunt u tijdelijk aanbieden op de hieronder weergegeven locaties.
Heeft u vragen of opmerkingen? De aannemers staan open voor vragen en opmerkingen. Hiervoor kunnen bewoners tijdens werkdagen de uitvoerder direct aanspreken. Ook is hij of de omgevingsmanager ook telefonisch of per e-mail benaderen. Wekelijks is er een spreekuur in de uitvoerderskeet (vrijdag tussen 10:00 en 11:00).

De contactgegevens van de betrokken personen zijn:
Uitvoerder : Frans Groenendijk
adres uitvoerderskeet : Stuyvesantstraat tegenover restaurant PO ON
telefoonnummer : 06-46050455 (ook bij calamiteiten)
e-mailadres : frans@verheijsliedrecht.nl

omgevingsmanager : Cornelis Breen
telefoonnummer : 06-46050430
e-mailadres : cornelis@verheijsliedrecht.nl

Indien buiten werktijden (tussen 16:00u en 07:00u) dringende situaties vragen om een direct optreden van de kant van Verheij, kan het telefoonnummer van de uitvoerder gebruikt worden.

Summary in English
The sewer system will be replaced and the Maystraat will be given a new design. The work near the houses will start at the 27th of September.
The Maytreet is inaccessible because of the roadworks. The waste must be put at a spot where the garbage truck can get it. These spots are indicated on the picture below.

Op internet hebben wij voor dit project een website ingericht, die we minimaal wekelijks actualiseren. Op deze website publiceren we onder andere de omleidingroutes. U vindt de website via https://bezuidenhout.verheijprojecten.nl.

Veiligheid voorop!
Werkzaamheden als deze brengen een veiligheidsrisico met zich mee. Er wordt immers gewerkt met machines, er is materiaal aanwezig en er vindt transport met vrachtwagens plaats. Verheij neemt op allerlei manieren de verantwoordelijkheid om de veiligheid  van de bewoners en die van de werknemers te waarborgen. Aanvullend verzoekt Verheij de bewoners om niet in de directe omgeving van de machines te komen en hier ook de huisgenoten op te wijzen.

Verheij kijkt uit naar een prettige en vlotte uitvoering van de werkzaamheden en wenst u een mooie, nieuw ingerichte leefomgeving!

Maystraat Tekening riolering