Tag archieven: ondernemers

Burendag 2019 bij Anna en Co

Graag nodigen we je uit om aankomende zaterdag langs te komen bij ANNA&Co tijdens Nationale Burendag. Het thema van dit jaar: Ondernemers als buren.

Naast dat je een Oudhollands spel kan spelen, een Ethiopische
koffieceremonie bijwoont of aan een muziekworkshop mee doet, zijn er ook interviews te zien die een aantal statushouders met de lokale ondernemers hebben gehouden. Het wordt een gezellige dag die in het teken staat van ontmoeting en verbinding met elkaar, want hoe mooi zou het zijn om nog beter in contact met elkaar te komen.

Kijk voor meer informatie op onze website annaenco.nl of
facebookpagina.

Ondernemers als Buren; mogen wij jou interviewen?

Zoals u weet is het voormalig ministerie van Soza tegenwoordig het domein van studenten, statushouders en ondernemers. Ieder jaar doen we mee aan Burendag, dit keer op zaterdag 28 september, om op een prettige manier verbinding te krijgen en te houden met de buurt. Dit jaar voegen we er een dimensie aan toe, nl. “ondernemers als buren”, daar voor richten we ons op u!

Voor nieuwkomers is het vaak lastig om te solliciteren en zich de Nederlandse gewoontes daarin eigen te maken. Ook is het lastig om banen te vinden in plaats van baantjes.

Maar samen met de nieuwkomers hebben we vastgesteld dat het prettig is om eerst eens wat meer te weten te komen over Nederlandse ondernemers, en met name de lokale ondernemers van Bezuidenhout! Wat voor mensen zijn het? Wat drijft hen? Wat doen ze? Hoe zoeken en vinden ze nieuwe medewerkers? Etc.

Graag zouden enkele nieuwkomers en studenten een aantal ondernemers interviewen en opnemen. De filmpjes worden tentoongesteld tijdens Burendag bij ANNA & Co.

Nog mooier zou het zijn als dezelfde buurtondernemers op Burendag ook daadwerkelijk aanwezig zijn, voor boeiende vragen en gesprekken met ons, die er naar aanleiding van de filmpjes zeker zullen komen.

Graag horen we van u of u deze uitdaging met ons aan wilt gaan.

VRAGEN OF AANMELDEN?
Bel of mail Stefan Hovelynck: 06 523 18180 – stefan.hovelynck@pitztop.eu
Wilhelmina van Pruisenweg 55, Den Haag

Ondernemers Theresiastraat verrassen ov-reizigers met zilveren ‘Xmas Trees’

OV-reizigers van en naar het Bezuidenhout werden gistermorgen bij het instappen in tram en bus verrast met zilveren ‘X-Mas Trees’. Het bleek te gaan om een ludieke actie van de ondernemers van de Theresiastraat ter promotie van het kerstevenement ‘X-Mas Trees’, dat op zaterdag 16 december plaatsvindt. Aanstaande zaterdag 9 december zet de Theresiastraat tussen 16:00 en 17:00 uur al een eerste stap richting kerst: dan wordt de grote kerstboom op feestelijke wijze ontstoken en kunnen bezoekers deze decoreren met gepersonaliseerde kerstwensen.

Ga voor meer informatie naar www.theresiastraat.nl.

Gevarieerd kerstprogramma in de Theresiastraat
De lokale ondernemers van ‘de Trees’, zoals de Theresiastraat in de volksmond genoemd wordt, hebben de handen ineen geslagen om het winkelgebied deze kerstperiode op de kaart te zetten. Zo zijn er tijdens de ‘X-Mas Trees’ liveoptredens van Het Dans Atelier Den Haag en vocaal trio Les Noëlles, kunnen bezoekers aan boord stappen van de kersttrein en is de Kerstman aanwezig voor eenieder die met hem op de foto wil. De ov-reizigers die een zilveren ‘X-Mas Trees’ in ontvangst mochten nemen, krijgen zaterdag 16 december tijdens het kerstfeest een kerstpakket boordevol lokale producten overhandigd. 

De Theresiastraat is een perfect alternatief voor wie de drukke stad wil vermijden, dankzij de bereikbaarheid en de gunstige ligging op vijf minuten lopen van Den Haag Centraal.

Ondernemers bundelen hun krachten in Bezuidenhout!

Speciale uitnodiging 13 september as. “Ondernemers bundelen hun krachten in Bezuidenhout!” Ben jij erbij?

Beste ondernemer
Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar de vakantieperiode is voor mij meestal een periode van opladen en bezinning. Naast het aanschouwen van de gekte van onze massale uittocht naar exotische, historische en/of andere vakantieoorden (waar ik zelf ook aan meedoe) krijg ik er altijd weer zin in om na de vakantie met hernieuwde energie zaken (anders) aan te pakken.

Zo zijn er op dit moment in onze wijk Bezuidenhout gesprekken gaande over de veranderingen in onze samenleving en om ons heen. Over nieuwe economische en maatschappelijke uitdagingen, de kracht van de oneindige mogelijkheden van het digitale internet en wat dat voor ons als zzp’ers/ondernemers allemaal betekent en kan gaan opleveren.

In Nederland is op dit moment een enorme transitie gaande. Grote bedrijven die nu nog (éénzijdig) de macht in handen hebben zullen op termijn in de huidige vorm gaan verdwijnen (joepie…!).

En ….. we zijn nu al met bijna 1 miljoen (in Bezuidenhout zo’n 500) zelfstandige ondernemers die op de een of andere manier een weg vinden om hun brood te verdienen. Ook nieuwe burgerinitiatieven rijzen als paddestoelen uit de grond. Zelfredzaamheid, samenwerken en participatie zijn momenteel dé sleutelbegrippen. Het wordt dus tijd om onze krachten te bundelen!

Hoe denk jij hierover? Wat is jouw ervaring momenteel als zzp’er/ondernemer? Wat zie jij als mogelijke toekomstige oplossingen om het met elkaar beter te hebben?

Graag nodigen wij je uit om op dinsdag 13 september hierover vrijblijvend mee te denken.

Wil jij ook:

  • Op de hoogte zijn en meepraten over nieuwe ontwikkelingen in onze wijk en samenleving?
  • Jouw netwerk versterken door het ontmoeten van nieuwe mensen?
  • Jouw ‘business’ laten groeien door nieuwe samenwerkingsvormen?
  • Gewoon inspraak hebben op een fijne wijk om in te wonen en/of te werken?

Meld je dan aan via info@succesvollepraktijken.nl. Uiteraard neem je een introducée mee als je dat gezellig vindt! Vermeld wel zijn/haar (voor)naam en emailadres.

Je bent welkom vanaf 19.30. We starten om 20.00. De bijeenkomst is uiterlijk rond 22.00 afgelopen.
Locatie: Wijkcentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuijsstraat 25, 2593 CH Den Haag, Telefoon: (070) 347 72 97.

Wij stellen jouw aanwezigheid bijzonder op prijs. Meld je wel snel aan voordat de zaal vol is en je geen plaats meer hebt.

Hartelijke groet,

Elvira Heemskerk

Ps
Wil je alvast achtergrondinformatie over nieuwe samenwerkingsvormen, (zorg)coöperaties en burger initiatieven? Kijk en luister dan naar de video van het programma Radar van 9 juni 2016. Als speciale gast is hier Jan Rotmans. Professor transitiekunde aan de Erasmus universiteit. Grondlegger van onder andere ‘de Kanteling’ en de nieuwe samenleving 3.0. (Zelf word ik altijd erg blij van deze ‘down to earth” Rotterdamse man!)

https://www.youtube.com/watch?v=uQoN1o-DDMc

Bezuidenhoutfonds:  Ik houd van Bezuidenhout, een bewonersproject voor de wijk

Een wijkdroom, missie en visie
Het Bezuidenhoutfonds wil stadsdeel Bezuidenhout graag zien uitgroeien tot de mooiste, gezelligste en meest duurzame stadswijk van heel Den Haag. Hoe krijg je zoiets voor elkaar? Bezuidenhoutfonds meent haar steentje te kunnen bijdragen door ondernemende wijkbewoners de kans te geven Bezuidenhout door middel van spannende projecten te upgraden.

Achtergrond
Stichting Bezuidenhoutfonds is een door vrijwilligers geleide stichting, die zich ten doel stelt om de leefbaarheid in de wijk Bezuidenhout te bevorderen. Met betrokkenheid en financiële ondersteuning realiseert of initieert het Bezuidenhoutfonds uiteenlopende lokale projecten en initiatieven. Hiervoor werft het Bezuidenhoutfonds inkomsten, bouwt het fonds een reserve op ten behoeve van de continuïteit en werkt het fonds zoveel mogelijk samen met instellingen, ondernemers en betrokken particulieren. Bezuidenhoutfonds roept hiermee een nieuwe vorm van kleinschalige buurtfinanciering in leven: wijkfunding!

Welk idee komt in aanmerking voor ondersteuning uit het Bezuidenhoutfonds?
Bezuidenhoutfonds nodigt bewoners van de wijk uit om projecten aan te melden die men graag gerealiseerd zou willen zien in de wijk. Dit kan via de website van Bezuidenhoutfonds. Door het bestuur wordt bekeken of de aangemelde projecten voldoen aan de gestelde criteria waarna de goedgekeurde projecten op de site worden gepubliceerd. Bewoners kunnen na een donatie van minimaal 5 euro via de website hun stem uitbrengen op het project dat hen het meest aanspreekt. Het project met de meeste stemmen ontvangt de gevraagde financiële ondersteuning, wanneer er veel mensen gedoneerd hebben en er nog geld over is krijgt het project dat tweede is geworden financiële ondersteuning, daarna het derde en zo verder indien van toepassing. Als er niet meer projecten zijn wordt het gedoneerde geld bewaard tot de volgende ronde waarin projecten aangemeld kunnen worden en begint het proces opnieuw.

Criteria
De voorwaarden waaraan een project dient te voldoen, zijn te vinden op www.bezuidenhoutfonds.nl. Het winnende project wordt op 2 juli op feestelijke wijze bij Punt Zuid, Buurthuis van de Toekomst (Van Heutszstraat 12), bekend gemaakt. Tijdens het Bezuidenhoutfestival op 14 en 15 mei a.s. is er een kraam van waaruit iedere inzender zijn of haar project mag aanprijzen. Men kan de hele dag met folders, flyers en een persoonlijk verhaal mensen overhalen op zijn/haar idee te stemmen. Voor de meest actuele ontwikkelingen zie onze nieuwsbrief.

Bezuidenhoutfonds
Den Haag
www.bezuidenhoutfonds.nl
www.facebook.com/Bezuidenhoutfonds

Download de flyer van het Fond: Flyer-BFonds-web (pdf).

Bezuidenhoutse ondernemer: Help jij mee om het Bezuidenhoutfonds meer glans te geven?

DENK EN DOE MEE OP ZATERDAG 12 DECEMBER VAN 15.00 UUR TOT 17.00 UUR BIJ MIJS

 

Klik hier om je op te geven

Het bestuur van Bezuidenhoutfonds nodigt je uit om samen creatieve plannen te smeden. Zodat nog meer bewoners van Bezuidenhout een beroep doen op het fonds en ideeën voor de wijk uitvoering zullen hebben.

Anderhalf jaar geleden had de Bezuidenhoutse ondernemer Rob Velders een ‘glansrijk’ en simpel idee:

“In Bezuidenhout hebben we veel (kleine) ondernemers. Als al deze ondernemers nu een klein bedrag betalen (20 euro) dan hebben we een pot van 3000 euro waarmee we leuke projecten voor, en in de buurt Bezuidenhout uit kunnen voeren”.

Een prachtig plan, wat opgepakt is door een aantal betrokken ondernemers.

En toen?
Er is een bestuur en een groepje vrijwilligers actief geworden. Er is een Stichting opgericht, en een mooie website gemaakt www.bezuidenhoutfonds.nl. Er kwamen donaties binnen, van zowel ondernemers als vanuit Fonds1818. Er zijn richtlijnen opgesteld voor het toekennen van geld. Er kwamen aanvragen binnen voor steun van het Bezuidenhoutfonds. En er zijn projecten toegekend aan aanvragers.

En nu?
Nu nodigen wij jou, als betrokken Bezuidenhoutse ondernemer, uit om creatief mee te denken hoe ook in 2016 het Bezuidenhoutfonds een mooie bijdrage kan leveren aan onze leuke wijk.

Hoe zorgen we ervoor dat élke bewoner van de wijk weet wat het Fonds is? Hoe krijgen we nog meer leuke aanvragen? Hoe halen we nog meer donaties binnen, zodat we die projecten ook daadwerkelijk geldelijk kunnen ondersteunen? En wie wil daar een actieve rol bij spelen? Want hoe meer handen en hoofden, hoe meer resultaten.

Waar en wanneer?
Je wordt bij deze van harte uitgenodigd om mee te denken op zaterdagmiddag 12 december van 15.00 uur tot 17.00 uur in BIJ MIJS op de Laan van Nieuw Oostindie 100.
(Creatieve conceptstore Bij Mijs sponsert het Bezuidenhout Fonds door de workshopruimte gratis ter beschikking te stellen)

Denk mee en meld je aan via: contact@bezuidenhoutfonds.nl.

Graag tot ziens,

Namens bestuur en werkgroep Bezuidenhoutfonds,

Bernadette Vrijling (betrokken ondernemer, donateur en aanvrager van een ‘hondenspeeltuin’)