Tag archieven: nieuwbouw

Wijkberaad gaat elk nieuwbouwproject in de wijk juridisch bestrijden zolang er geen bijbehorende voorzieningen zijn geregeld

Bron: Algemeen Dagblad
Auteur: Jan-Willem Navis

Het wijkberaad Bezuidenhout gaat voortaan elk nieuwbouwplan van wethouder Revis (Ruimtelijke Ordening) bij de rechter aanvechten, tot de gemeente werk maakt van extra voorzieningen in de buurt. Aanleiding is dat de gemeente ondanks jaren van inspraaktrajecten met de buurt de burgers nagenoeg links laat liggen, terwijl volop plannen worden ontwikkeld voor ongeveer 11.000 woningen.

Lees verder op de site van het AD of lees verder op Twitter.

Start bouw van de Grotiustorens

Bron: Bouwformatie

DEN HAAG – In Den Haag is gestart met de bouw van de twee Grotiustorens in Den Haag. Op de nu nog braakliggende Grotiusplaats komen twee woontorens ontworpen door MVRDV: Grotius I en Grotius II. Ze worden ontwikkeld door Provast. De nog onderbenutte plek is een belangrijke schakel tussen het stationsgebied, het achterliggende Bezuidenhout en het Beatrixkwartier.

In het ontwerp van MVRDV wordt de lagergelegen snelweg naast de Grotiusplaats overdekt en getransformeerd tot een mooi park. De komst van de twee woontorens is een eerste stap naar een grootschalige transformatie van het stationsgebied tot een levendige stadswijk.

Lees verder op de site van Bouwformatie.

Inloopbijeenkomst over 'Anna', de nieuwbouwplannen voor SOZA

Ruim twee jaar zijn MRP Development en VORM Ontwikkeling nu eigenaar van het kantoorpand aan de Anna van Hannoverstraat 4. Hier huisde vroeger het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De gemeente Den Haag wil het stationsgebied Laan van NOI fors laten groeien met woningen en werkplekken. Wij zijn daarom voornemens in overleg met de gemeente een plan te ontwikkelen dat voorziet in de grote behoefte aan wonen en werken. Wij hebben hiervoor een eerste schetsontwerp gemaakt.

Omdat u in de omgeving woont, werkt of een belang heeft, willen wij u graag informeren over en betrekken bij het ontwerp en de visie op dit gebied. Wij gaan graag met u in gesprek over het effect op de leefomgeving, woonwensen, voorzieningen en groen. Wij vinden het belangrijk dat het plan bijdraagt aan de groeiambities van Den Haag, maar ook aan voorzieningen en betere verbindingen met de wijken aan weerszijden van het spoor. Daarom organiseren wij een informatieavond op 16 april, waarvoor wij u graag uitnodigen.

We realiseren ons dat de eerste bijeenkomst op 16 april kort dag is. Voor wie dan niet kan, houden we daarom nog een inloopgesprek op 6 mei van 19.30 tot 21.00 uur, ook in SOZA aan de Hannoverstraat 4. Met deze brief informeren wij u ook hoe wij het overleg na de eerste informatieronde willen voortzetten.

Wat is ‘AnnA’?
Het stationsgebied Laan van NOI is één van de drie plekken waar Den Haag fors wil groeien in woningen en werkplekken. Aan de Anna van Hannoverstraat maakt het oude gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom plaats voor een levendig woon- en werkgebied. Hier kunnen straks zo’n 4.500 mensen wonen en werken. Er komt een internationale IT-Security Campus. De meeste gebouwen reiken tot 75 meter, met twee torens van circa 125 meter. Onder de werknaam ‘Anna’ wordt dit een levendige stadsentree met ruimte voor ontmoetingen, voorzieningen, een volwaardig stationsplein, betere verbindingen naar de wijken en veel groen. In het gebied komt 3.500 m2 extra openbare ruimte die groen wordt ingericht.

We staan aan het begin
Anna is een initiatief van de ontwikkelaars MRP Development en VORM Ontwikkeling. Op dit moment bevindt het plan zich nog in de schetsfase. In het eerste ontwerp zijn uitkomsten verwerkt van een informatiebijeenkomst en workshop van juni 2018 over de toekomst van het SOZA-gebied. Nu willen wij met alle belanghebbenden en geïnteresseerden verder kijken naar een zo goed mogelijke inpassing.

Tijdens de inloopavond zijn onze mensen, de stedenbouwkundigen en architecten van Rijnboutt, onze adviseurs op verschillende terreinen en mensen van de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg aanwezig. Er is uitgebreid de gelegenheid om uw vragen te stellen en uw suggesties mee te geven.

Overleg met belangstellenden en belanghebbenden
We nodigen iedereen uit om met ons na te denken hoe we de groei van Den Haag en de grote vraag naar woningen op deze plek het beste kunnen inpassen. Onze plannen maken het mogelijk zo’n 2.000 nieuwe woningen te realiseren. Er is ruimte voor kantoren, voorzieningen en groen. We richten ons op doelgroepen die
gebruik maken van deelauto’s, openbaar vervoer en fiets. De capaciteit van de parkeergarage onder de nieuwbouw kan door gelijk blijven aan die van het oude gebouw. Op 16 april nemen we deze en andere onderwerpen graag met u door. Daarna starten we een plangroep om de ideeën nader uit te werken.

Het overleg met omgeving en geïnteresseerden kent de volgende stappen.

  • Op 16 april starten we met een inloopbijeenkomst. Vanaf 19.30 uur maken we u wegwijs in de plannen. We willen graag van u horen waar u aandacht voor vraagt. U kunt doorlopend met de initiatiefnemers van gedachten wisselen over o.a. wonen, verkeer, parkeren, stedenbouw, openbare ruimte, groen, duurzaamheid en proces. Ook uw woon- of werkidee is welkom! Voor wie op 16 april verhinderd is, is er nog een inloopgesprek op 6 mei, tussen 19.30 en 21 uur uur in het SOZA-pand.
  • Vervolgens gaat een plangroep van bewoners, belanghebbenden, ontwikkelaars, adviseurs en gemeente aan de slag met de reacties en op zoek naar de best haalbare  inpassing. Dit doen we in een tweewekelijkse plangroep waarvoor u zich op kunt geven. De plangroep komt bijeen op 13 mei vanaf 18 uur en op 22 mei en 4 juni vanaf 19.30 uur. U kunt zich voor de plangroep opgeven op 16 april en op 6 mei of bij Bas Schoemaker op info@irisadvies.nl.
  • Op 12 juni presenteren we opnieuw in SOZA vanaf 19.30 uur de uitkomsten van de plangroep. Wat zijn aanpassingen? Waar zijn we het over eens? Waar verschillen de meningen? En welke punten vragen aandacht bij de uitwerking van het schetsontwerp?
  • De uitkomsten van het overleg worden aan het College van B&W van Den Haag meegegeven, zodat het de belangen kan afwegen in zijn besluit over het Planuitwerkingskader. Dit ‘PUK’ bevat het kader en de voorwaarden van de gemeente voor de uitwerking van het schetsontwerp.
  • Na het besluit van het College van B&W zetten we het overleg met de omgeving voort om te komen tot een ontwerp voor het gebied en de gebouwen. Dan besteden we ook aandacht aan architectuur en tal van details. Er volgt een bestemmingsplanprocedure met de gebruikelijke inspraakmogelijkheden.

Vragen?
Indien u vragen hebt, maar niet aanwezig kunt zijn bij de informatiebijeenkomst, kunt u ons uw vragen laten weten via het e-mailadres: info@SOZADenHaag.nl. Op de website www.SOZA-DenHaag.nl vindt u na vandaag onder ‘Herontwikkeling’ informatie over de plannen en de bijeenkomsten.

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op 16 april aanstaande.

Download hier de uitnodigingsbrief inloopbijeenkomst AnnA 16 april 2019 met meer achtergrondinformatie.

Hofstad gaat mogelijk de hoogte in: zo ziet Den Haag er in 2040 uit (als de projectontwikkelaars toehappen)

Bron: Volkskrant
Auteur: Bart Dirks

Den Haag is op zoek naar projectontwikkelaars die rond de drie grote treinstations van de stad nieuwe woontorens willen bouwen – in totaal tienduizend (huur)appartementen. ‘We hebben dringend woningen nodig voor de politieman, de leerkacht, de fietsenmaker’, aldus wethouder Revis.

Lees het hele artikel in de Volkskrant.

Impressie van het gebied rond station Laan van NOI, met rechts het station en links nieuwbouw op de plek waar nu het oude ministerie van Sociale Zaken staat.
Impressie van het gebied rond station Laan van NOI, met rechts het station en links nieuwbouw op de plek waar nu het oude ministerie van Sociale Zaken staat.

Alticom bezorgd om hoge nieuwbouw bij zendmast in het Beatrixkwartier

Bron: Mediamagazine.nl

Alticom is bezorgd over het bouwplan in Den Haag om twee hoge woontorens te bouwen bij de zendmast in het Bezuidenhout in Den Haag. De eigenaar van de zendmast waarschuwt dat calamiteitenzenders in problemen komen doordat straalverbindingen niet meer gaan werken door de hoge bebouwing.

Lees het hele artikel op mediamagazine.nl.

D66 wil spoorzone overdekken om 10.000 Hagenaars woonruimte te bieden

D66 heeft een plan om meer ruimte te creëren middenin Den Haag voor woningbouw, groen en bedrijvigheid. “Het spooremplacement van Den Haag Centraal Station en Hollands Spoor kan die nieuwe ruimte bieden en tegelijkertijd de leefbaarheid van het gebied vergoten”, zegt lijsttrekker Robert van Asten. Hij denk dat de nieuwe wijk aan 10.000 Hagenaars woonruimte kan bieden.

Lees het hele artikel op Den Haag FM.

De verkoop van “de tuinen van Wils” is gestart

Bron: WoneninDenHaag.nl

In het geweldige project ‘De Tuinen van Wils’, op de rand van de gewilde wijk Bezuidenhout en Mariahoeve, wordt een grote variëteit aan woningen gepresenteerd, bestaande uit twee-onder-een-kapwoningen, tussenwoningen, vrijstaande woningen, hoekwoningen en patiowoningen. In totaal 70 stuks worden op deze locatie ontwikkeld.

De eerste fase bestaat uit 28 woningen: 2 villla’s, 14 tweekappers en 12 vierkappers. De 2 villa’s hebben een woonoppervlakte van ca. 173 m2 en 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. De 14 tweekappers hebben een oppervlakte van maar liefst ca. 156 m2, de ligging en dus ook de zonoriëntatie en het uitzicht verschilt per woning. De 12 vierkappers liggen aan een prachtige groenzone en hebben veel leefruimte.

De locatie wordt geheel begrensd door groen met o.a. de groenstrook langs de Schenk en is daarnaast voorzien van veel watergangen. Het wordt een rustige omgeving vanwege het besloten karakter van het hele project. De architectuur is gebaseerd op die van de oud-architect Jan Wils.

Inschrijven kan tot 9 oktober a.s. 12.00 uur; voor meer informatie neemt u contact op met:
Frisia Makelaars
Javastraat 1a, Den Haag
nieuwbouw@frisiamakelaars.nl
070-3420112

Provast verkoopt woontorens Grotius in Den Haag aan CBRE Global Investors

Bron: Provast

In het centrum van Den Haag ontwikkelt Provast, in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag, twee woontorens met 650 huurappartementen. CBRE Global Investors verwerft namens CBRE Dutch Residential Fund en één van haar separate account klanten de huurappartementen, commerciële ruimten en 240 parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarage.

De woontorens worden in Haagse stijl ontworpen door Winy Maas van architectenbureau MVRDV. De duurzame gebouwen van respectievelijk 100 en 120 meter hoog, krijgen een transparante commerciële plint met onder meer horeca en dienstverlening. Kenmerkend voor de gebouwen is de spectaculaire bekroning met prachtige buitenruimtes met zicht over de stad en zee.

Het plan omvat zowel middeldure huurappartementen als huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. Door dit programma toe te voegen op deze centrumlocatie wordt aangesloten op de grote vraag van de woonconsument in Den Haag en de ambitie van de gemeente om meer mensen in het centrum te huisvesten.

De twee woontorens vormen het startpunt van de complete make-over van het gebied ten oosten van het Centraal Station, inclusief het deels overkappen van de Utrechtsebaan, zodat er een levendig en groen stadsplein ontstaat. De nieuwe torens zijn belangrijk voor de stadsentree van Den Haag en zullen zichtbaar bijdragen aan de imposante Haagse skyline. De Grotiusplaats ligt in het dynamische stationskwartier en vormt een belangrijke schakel tussen het station Den Haag Centraal, Bezuidenhout en het Beatrixkwartier.

Kolossale woontorens bij Centraal Station

Bron: Algemeen Dagblad

De Skyline van Den Haag krijgt er twee gigantische blikvangers bij. Naast het Centraal Station komen twee woontorens van meer dan 100 meter hoog.
De twee torens worden gebouwd aan de Grotiusplaats – een al 25 jaar braakliggend stuk binnenstad. In de twee woontorens komen ruim 500 appartementen, variërend van woningen met sociale huurprijzen, via middeldure huurwoningen tot mogelijk ook koopwoningen. Het gebied rondom krijgt een complete make-over, inclusief het deels overkappen van de Utrechtsebaan en het doortrekken van voetgangersroute richting Bezuidenhout.

Lees het hele artikel in het AD.

Start nieuwbouwproject “De Tuinen van Wils”

Plaats: ‘s-Gravenhage
Prijs: € 335.000,- tot € 650.000,-
Woonoppervlakte: 115 m² tot 190 m²
Omschrijving: TUINEN VAN WILS

Geweldig nieuws, lang en goed geheim gehouden !!!

In 2017, eind 1e kwartaal / begin 2e kwartaal start de verkoop van het geweldige project “Tuinen van Wils” op de rand met de gewilde wijk Bezuidenhout. In het project wordt een grote variëteit aan woningen gepresenteerd, bestaande uit twee-onder-een-kapwoningen, tussenwoningen, vrijstaande woningen, hoekwoningen en patiowoningen. In totaal 70 stuks worden op deze locatie ontwikkeld. Op de “vogelvlucht” krijgt u alvast een impressie van de gehele locatie.

De locatie wordt geheel begrensd door groen met o.a. de groenstrook langs de Schenk en is daarnaast voorzien van veel watergangen. Het wordt een rustige omgeving vanwege het besloten karakter van het hele project. De architectuur is gebaseerd op die van de oud-architect Jan Wils.

Momenteel is er nog geen internetsite beschikbaar, maar wij wilden u dit unieke project thans niet meer onthouden. U kunt uw interesse kenbaar maken via Funda of rechtstreeks middels een e-mail bericht aan ons kantoor. U wordt dan automatisch op de hoogte gehouden van de voortgang ten aanzien van dit zeer fraaie project.

https://frisiamakelaars.nl/Project/15911/De-Tuinen-van-Wils.html