Tag archieven: ministerie sozawe

Minder dan 100 statushouders in het voormalige ministerie SZW

Bron: Omroep West
Maarten Brakema

DEN HAAG – In het voormalig ministerie van sociale zaken aan de Anna van Hannoverstraat in Den Haag, komen geen 175 statushouders te wonen, maar zeer waarschijnlijk slechts de helft daarvan. Dat bleek zaterdag tijdens een open dag, waarbij buurtbewoners de woningen kunnen zien waar de asielzoekers met een verblijfsvergunning straks worden ondergebracht. De politiek is verrast.

De bedoeling is dat midden februari de eerste vrijgezelle mannen een plek krijgen in het voormalig departement. Het gaat om wat een ‘onzelfstandige groepslocatie’ heet. Hier komen verspreid over drie verdiepingen in het enorme pand 22 woongroepen voor telkens acht bewoners. De helft van de woningen in die groepen is voor statushouders, de andere helft is bestemd voor jongeren tot 35 jaar, kregen bezoekers aan de open dag van ambtenaren te horen.

Lees het hele artikel op Omroep West.

Hieronder enkele foto’s van de ruimtes.

Open huis statushouders voormalig ministerie SZW (Anna van Hannoverstraat)

Het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) wordt verbouwd om woonruimte te bieden aan in totaal 175 statushouders en Hagenaars.

,,In dit gebouw wordt ook ruimte gecreëerd voor ondernemers, kunstenaars, maatschappelijke organisaties en bijvoorbeeld ambachtslieden”, aldus de gemeente in een schrijven. ,, Samen met de nieuwe bewoners vormen zij vanaf februari 2018 een zogenaamde community. Deze gemeenschap is bedoeld om nieuwe Hagenaars een zo goed mogelijke start te geven in de stad”.

Op woensdag 24 januari vindt het eerste omgevingsoverleg plaats van 19.00 tot 21.00 uur. In dit periodieke overleg zijn onder andere de gemeente, stadsdeel Haagse Hout, omwonenden en ondernemingen in de omgeving, begeleiders en wijkagenten vertegenwoordigd. Op 27 januari is er een open huis van 10.00 tot 13.00 uur.

Aanmelden voor het Open Huis
Woont u ook in de omgeving van de Anna van Hannoverstraat? Dan kunt u zich tot 22 januari opgeven voor het Open Huis op 27 januari  via het e-mail adres: statushouders.hh@denhaag.nl. Vermeld in uw mail uw voor- en achternaam, adres en telefoonnummer. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

Aanmelden voor het omgevingsoverleg
Heeft u belangstelling om deel te nemen aan het omgevingsoverleg? Stuur dan voor 22 januari een mail met uw gegevens naar het e-mailadres: statushouders.hh@denhaag.nl. Vermeld hierbij dat het gaat om het omgevingsoverleg over de Anna van Hannoverstraat.

 

Omgevingsoverleg over komst statushouders in Bezuidenhout

Het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) wordt verbouwd om woonruimte te bieden aan in totaal 175 statushouders en Hagenaars.

,,In dit gebouw wordt ook ruimte gecreëerd voor ondernemers, kunstenaars, maatschappelijke organisaties en bijvoorbeeld ambachtslieden”, aldus de gemeente in een schrijven. ,, Samen met de nieuwe bewoners vormen zij vanaf februari 2018 een zogenaamde community. Deze gemeenschap is bedoeld om nieuwe Hagenaars een zo goed mogelijke start te geven in de stad”.

Op woensdag 24 januari vindt het eerste omgevingsoverleg plaats van 19.00 tot 21.00 uur. In dit periodieke overleg zijn onder andere de gemeente, stadsdeel Haagse Hout, omwonenden en ondernemingen in de omgeving, begeleiders en wijkagenten vertegenwoordigd.

Aanmelden voor het omgevingsoverleg
Heeft u belangstelling om deel te nemen aan het omgevingsoverleg? Stuur dan voor 22 januari een mail met uw gegevens naar het e-mailadres: statushouders.hh@denhaag.nl. Vermeld hierbij dat het gaat om het omgevingsoverleg over de Anna van Hannoverstraat.

Aanmelden voor het Open Huis
Woont u ook in de omgeving van de Anna van Hannoverstraat? Dan kunt u zich tot 22 januari opgeven voor het Open Huis via het e-mail adres: statushouders.hh@denhaag.nl. Vermeld in uw mail uw voor- en achternaam, adres en telefoonnummer. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

Omgevingsoverleg voor bewoners van Bezuidenhout inzake de statushouders in het voormalig ministerie SZW

Op 24 januari van 19.00 uur tot 21.00 uur vindt het eerste omgevingsoverleg plaats. In dit periodieke overleg zijn onder andere de gemeente stadsdeel Haagse Hout, omwonenden en ondernemingen in de omgeving, begeleiders en wijkagenten vertegenwoordigd. Heeft u belangstelling om deel te nemen aan dit omgevingsoverleg stuur dan vóór 22 januari een mail met uw gegevens naar statushouders.hh@denhaag.nl. Vermeld hierbij dat het gaat om het omgevingsoverleg over de Anna van Hannoverstraat.

Lees hier de brief die de gemeente in december naar de omwonenden heeft gestuurd.

 

Vanaf eind januari 175 statushouders en Hagenaars in het voormalige ministerie SZW (Anna van Hannoverstraat)

Het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt verbouwd om woonruimte te bieden aan in totaal 175 statushouders en Hagenaars. In dit gebouw wordt ook ruimte gecreëerd voor ondernemers, kunstenaars, maatschappelijke organisaties en bijvoorbeeld ambachtslieden. Samen met de nieuwe bewoners vormen zij vanaf februari 2018 een zogenaamde community. Deze gemeenschap is bedoeld om nieuwe Hagenaars een zo goed mogelijke start te geven in onze stad.

Begeleiding

Statushouders krijgen professionele begeleiding om hem op weg te helpen in Den Haag en daar waar nodig te ondersteunen in het integratieproces. Denk hierbij aan het leren van de taal, kennismaking met Nederlandse normen en waarden, dagbesteding, scholing, werk en hulp bij psychische en maatschappelijke problemen.
Vanaf eind januari 2018 start een gebouwbeheerder op de locatie, Hij is verantwoordelijk voor het technisch beheer maar is daarnaast ook eerste aanspreekpunt voor de nieuwe bewoners en omwonenden. De beheerder is bereikbaar op werkdagen tussen 9 uur en 17 uur op 088-6262 200. Buiten deze tijden kunt u een boodschap achterlaten.

Vrijwilligerswerk

Als u zich in wilt zetten voor de statushouders die op deze locatie komen wonen kunt u zich aanmelden op www.denhaagdoet.nl via de button vluchtelingen/statushouders. We zoeken ‘maatjes’ die de nieuwe bewoners één-op-één wegwijs willen maken in hun nieuwe stad en met wie ze de taal kunnen oefenen. Maar ook voor andere activiteiten is uw hulp welkom.

Meer informatie

Heeft u vragen dan kunt u terecht bij stadsdeel Haagse Hout: statushouders.hh@denhaag.nl. De informatie die op dit moment beschikbaar is staat ook op onze website www.denhaag.nl/statushouders.

Met vriendelijke groet
Namens het college van burgemeester en wethouders
Joris Wijsmuller
Wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur

Open huis Anna van Hannoverstraat 4 (huisvesting statushouders)

U bent uitgenodigd om op zaterdag 27 januari 2018 tussen 10.00 en 13.00 uur een bezoek te brengen aan de Anna van Hannoverstraat 4. U kunt een kijkje nemen in een aantal woningen voor statushouders. U krijgt een rondleiding en de activiteiten in community worden verder uitgelegd. Verder zijn er medewerkers van de gemeente, de beheerder, huismeester, de welzijnsorganisatie en begeleiders aanwezig voor toelichting en het beantwoorden van uw vragen.

Aanmelden open huis
U kunt zich tot 22 januari opgeven via het mailadres statushouders.hh@denhaag.nl. Vermeld in uw mail uw vóór- en achternaam, adres en telefoonnummer. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

Lees hier de brief van B&W aan de bewoners van december 2017 met uitleg over de situatie en plannen.

 

Eerste statushouders eind januari 2018 in het voormalige ministerie SZW

Eind januari 2018 zullen de eerste bewoners worden gehuisvest in het voormalige ministerie van SZW  (tegenover station Laan van NOI). Het gaat om 32 mensen, verdeeld in woongroepen. Er komen 4 x 8 woongroepen op een verdieping van het gebouw. In fases zullen er steeds meer woongroepen bijkomen, totdat het aantal van 175 statushouders is bereikt. Hoe snel dat gaat, is nog niet precies bekend.
Het gaat om alleenstaande mannen tussen de 18 en 35 jaar. De ervaring leert dat men grotendeels afkomstig zal zijn uit Eritrea, Syrië, Irak, Afghanistan en Libië.

Voor de traject begeleiding van deze mensen zijn er gesprekken gaande met verschillende partijen die kundig zijn in de begeleiding en ondersteuning van statushouders en potentiële vrijwilligers.

In de eerste weken zullen nieuwe bewoners druk zijn met het inrichten van hun woning, het doorlopen van alle administratieve en technische zaken.

Robin de Jong, Diaconaal opbouwwerker Stek Den Haag, is al langer voornemens om in Bezuidenhout en middels het netwerk van kerk en wijk vrijwilligers te werven en deze te koppelen aan een aantal statushouders. In Benoordenhout is het afgelopen jaar een maatjesproject gedraaid met zo’n 35 statushouders en 30 maatjes. Dit concept wil hij ook in Bezuidenhout oppakken, waar een mogelijke rol ligt voor de Christus Triumfatorkerk en partners.

Er zal een informatiebijeenkomst georganiseerd worden waar maatjes en statushouders uit Benoordenhout vertellen over hun ervaringen en werk, waar achtergrond informatie wordt gegeven over de cultuur en context waar mensen inzitten,  waar bezoekers zich kunnen aanmelden als vrijwilliger, en verhelderd wordt hoe zo’n maatjesproject werkt.

Voor dat dat gebeurt moet eerst afgestemd worden met andere partijen, zoals Vluchtelingenwerk, VoorWelzijn, de Gemeente Den Haag, Justice and Peace en andere kerken in de wijk.

U kunt Robin bereiken via RdeJong@stekdenhaag.nl.

Voormalig ministerie SZW wordt onderdeel van Haagse veiligheidscampus

Tijdens de internationale vastgoedbeurs Expo Real in München hebben de gemeente Den Haag en MRP SoZa B.V. een intentieovereenkomst getekend voor de huur van 4.000 m2 in het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in het stationsgebied Laan van Nieuw-Oost Indië in Den Haag. MRP SoZa B.V. is een samenwerking van VORM Ontwikkeling en MRP Development en bereidt op dit moment de plannen voor de herontwikkeling voor.

Met deze ondertekening heeft de gemeente, vertegenwoordigd door wethouder Boudewijn Revis (Binnenstad, Stadsontwikkeling, Kerngebieden en Buitenruimte), de intentie bekrachtigd om de ruimtelijke groei van het veiligheidscluster The Hague Security Delta (HSD) verder te faciliteren. Eerder legde het Haagse college die ambitie als stevig vast in de Nota van Uitgangspunten die bepalend is voor de ontwikkeling van het gehele stationsgebied.

Het HSD Campus Innovation Centre in het tegenovergelegen Headquarter-gebouw is het zwaartepunt van het veiligheidscluster in Den Haag. Hier werken kennisinstellingen, bedrijven en overheidsorganisaties samen aan innovaties en hebben sinds de opening in februari 2014 meer dan 50 organisaties zich gevestigd. Onder andere de Nationale Politie, de FIOD, TNO, de Cyber Security Academy, Hogeschool Leiden en verschillende bedrijven hebben een kantoor op de HSD Campus.

Met de huur van 4.000 m2 in het voormalige SZW-gebouw wil de gemeente het ecosysteem verder versterken door meer mogelijkheden te creëren voor cybersecurity startups. Het betreft een tijdelijk concept waarbij goedkope, laagdrempelige kantoorruimte beschikbaar komt voor snelgroeiende impact startups in het veiligheidsdomein. Deze startups zijn erg belangrijk voor innovatie op het gebied van veiligheid en werkgelegenheidsgroei in Den Haag.

Het pilot-project duurt maximaal 5 jaar en is mogelijk doordat gemeente en eigenaar samen werken aan de tijdelijke invulling van het gebouw voor de komende 5 jaar. Het voormalig ministerie vervult een belangrijke rol in het stationsgebied, dat onderdeel is van het ‘Central Innovation District’ dat het gebied tussen de 3 treinstations (CS, Holland Spoor en Laan van NOI) beslaat en het zwaartepunt is van de Haagse kenniseconomie.

The Hague Security Delta
The Hague Security Delta The Hague Security Delta (HSD) is the leading security cluster in Europe. In this Dutch cluster –with important regional hubs in The Hague, Twente, and Brabant– businesses, governments, and knowledge institutions work together on innovations and knowledge in the field of cyber security, national and urban security, protection of critical infrastructure, and forensics. They share a common goal: together we secure the future.

Voor meer informatie kunt u op de volgende websites kijken:
HSD: www.thehaguesecuritydelta.com
MRP: www.mrpdevelopment.nl

Ook startende veiligheidsbedrijven in voormalig ministerie van sociale zaken

Bron: Omroep West

DEN HAAG – Een deel van het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat in Den Haag wordt de komende vijf jaar de werkplek voor jonge startende bedrijven op het gebied van internetveiligheid. De gemeente Den Haag gaat daarvoor een stuk van het pand huren van de eigenaar, is vandaag bekend gemaakt.

De Haagse Boudewijn Revis (VVD) heeft op een vastgoedbeurs in het Duitse München een overeenkomst getekend met de eigenaren van het pand, MRP SoZa. Dat is weer een samenwerking van VORM Ontwikkeling en MRP Development die de herontwikkeling van het oude departement voorbereiden.

De gemeente gaat voor de komende vijf jaar 4000 vierkante meter van het in totaal 60.000 vierkante meter grote gebouw huren. De bedoeling is dat The Hague Security Delta hier kan uitbreiden.

Werkplekken
Veel van de bedrijven die onder deel zijn van dit zogenoemde veiligheidscluster zijn gevestigd in het Headquarter-gebouw, aan de overkant van het voormalig ministerie. Sociale Zaken zelf moet goedkope laagdrempelige werkplekken gaan bieden voor beginnen bedrijven op het gebied van veiligheid.

Over het ministerie is de afgelopen jaren veel te doen geweest. Het gebouw was eigendom van het Rijk, maar werd overbodig omdat veel ambtenaren naar panden in het centrum van Den Haag verhuisden. Daarop werd het verkocht aan een ontwikkelingsmaatschappij. Die wilde het slopen. Maar dat mocht niet van de gemeente. Vervolgens werd het pand weer doorverkocht aan MRP. Die zou volgens de gemeente het pand waarschijnlijk wel willen laten staan.

Gehalveerd
De bedoeling was ook dat in het gebouw 350 vluchtelingen met een verblijfsvergunning zouden worden gehuisvest. Afgelopen zomer maakte wethouder Joris Wijsmuller (HSP) echter bekend dat dit aantal wordt gehalveerd. De reden om er nu nog maar 175 statushouders onder te brengen is dat ervaringen op andere plekken hebben geleerd dat het te druk zou worden.

Horeca Academie biedt studiebeurs koksopleiding  voor vluchtelingen

De Horeca Academie wil een blijvende positieve bijdrage leveren aan de succesvolle integratie van nieuwkomers in Nederland. Daarom  biedt zij  per september 2017 opnieuw een statushouder de kans om een studiebeurs te krijgen voor een opleiding aan de particuliere Horeca Academie in Den Haag.

Volgens VluchtelingenWerk Nederland is het voor vluchtelingen moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen en om zich thuis te voelen in Nederland. Het risico is groot dat de talenten van vluchtelingen onbenut blijven, terwijl zij juist erg gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving.

Eerder heeft de Horeca Academie ervaring op gedaan met het opleiden van statushouders. Tijdens een samenwerkingsproject van de Horeca Academie en ZonMW om voor en mét de vluchtelingen (die tijdelijk huisvesting kregen in het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) te koken, sprong het enthousiasme en talent van Tarek Karim uit Syrië in het oog bij Antoine Defesche, de directeur van de Horeca Academie. Antoine Defesche heeft Tarek direct hierna een studiebeurs aangeboden op de Horeca Academie, zodat hij zijn passie ook in Nederland kon voortzetten. Tarek heeft inmiddels zijn koksdiploma op zak en kan in Nederland aan het werk als kok. Ook in de beheersing van de Nederlandse taal heeft Tarek door het contact met collega’s, docenten en medestudenten hele grote springen gemaakt.

Met het oog op maatschappelijk verantwoord ondernemen én opleidingen als middel voor succesvolle integratie, heeft de Horeca Academie nog twee Syriërs een opleiding aangeboden. Zij heeft hiervoor sponsoring aangevraagd bij ZONMW, NWO en AT&T. Daarnaast kon de Horeca Academie organiseren dat de twee Syrische broers aan de slag konden in restaurant Rebelz aan de Rotte in Rotterdam. Ook zij gaan binnenkort examen doen en beheersen inmiddels de Nederlandse taal erg goed.

Wegens het succes van dit initiatief, wil de Horeca Academie aankomend jaar weer een studiebeurs aanbieden aan een gemotiveerde  statushouder. Er is een aantal spelregels verbonden aan het winnen van deze beurs. De Horeca Academie zoekt naar een:

Enthousiaste nieuwkomer die:

  • Gek is op koken of zelfs al ervaring heeft als kok.
  • Een geldige verblijfstatus heeft.
  • De mogelijkheid heeft om één keer in de week te reizen naar Den Haag voor de lesdag.
  • Bij voorkeur al ergens aan de slag kan in een restaurant kan. (zo niet, dan kan de Horeca Academie hier altijd in meedenken)
  • Een redelijke beheersing van de Nederlandse taal heeft.

    Het is de bedoeling dat hij of zij op een creatieve manier het enthousiasme voor koken duidelijk maakt. Bijvoorbeeld door middel van  een filmpje, fotoserie of op een andere wijze. Door deze te sturen naar info@horecaacademie vóór 20 augustus 2017, maakt hij of zij kans op de studiebeurs voor de éénjarige koksopleiding ter waarde van € 3.350..