Tag archieven: maatjesproject

Eerste statushouders eind januari 2018 in het voormalige ministerie SZW

Eind januari 2018 zullen de eerste bewoners worden gehuisvest in het voormalige ministerie van SZW  (tegenover station Laan van NOI). Het gaat om 32 mensen, verdeeld in woongroepen. Er komen 4 x 8 woongroepen op een verdieping van het gebouw. In fases zullen er steeds meer woongroepen bijkomen, totdat het aantal van 175 statushouders is bereikt. Hoe snel dat gaat, is nog niet precies bekend.
Het gaat om alleenstaande mannen tussen de 18 en 35 jaar. De ervaring leert dat men grotendeels afkomstig zal zijn uit Eritrea, Syrië, Irak, Afghanistan en Libië.

Voor de traject begeleiding van deze mensen zijn er gesprekken gaande met verschillende partijen die kundig zijn in de begeleiding en ondersteuning van statushouders en potentiële vrijwilligers.

In de eerste weken zullen nieuwe bewoners druk zijn met het inrichten van hun woning, het doorlopen van alle administratieve en technische zaken.

Robin de Jong, Diaconaal opbouwwerker Stek Den Haag, is al langer voornemens om in Bezuidenhout en middels het netwerk van kerk en wijk vrijwilligers te werven en deze te koppelen aan een aantal statushouders. In Benoordenhout is het afgelopen jaar een maatjesproject gedraaid met zo’n 35 statushouders en 30 maatjes. Dit concept wil hij ook in Bezuidenhout oppakken, waar een mogelijke rol ligt voor de Christus Triumfatorkerk en partners.

Er zal een informatiebijeenkomst georganiseerd worden waar maatjes en statushouders uit Benoordenhout vertellen over hun ervaringen en werk, waar achtergrond informatie wordt gegeven over de cultuur en context waar mensen inzitten,  waar bezoekers zich kunnen aanmelden als vrijwilliger, en verhelderd wordt hoe zo’n maatjesproject werkt.

Voor dat dat gebeurt moet eerst afgestemd worden met andere partijen, zoals Vluchtelingenwerk, VoorWelzijn, de Gemeente Den Haag, Justice and Peace en andere kerken in de wijk.

U kunt Robin bereiken via RdeJong@stekdenhaag.nl.