Tag archieven: lezing

Uitgaansgroep Haagse Hout: lezing over

Vrijdag 22 november 2019 wordt er een lezing verzorgd door Drs. Diana de Wild over Cyprus in de Oudheid. Volgens de Griekse mythologie was Cyprus het eiland waar Afrodite, de godin van de liefde, na haar geboorte in zee aan land ging. Zij was niet de enige: Cyprus was in de oudheid een spil in handelsnetwerken, die het hele Middellandse Zeegebied omvatten.

Vanaf oktober 2019 is in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden
een tentoonstelling te zien over de oude culturen van dit prachtige
eiland.

De rijkdom van Cyprus was voor een deel te danken aan het metaal
koper. Door de handel in koper kwamen de bewoners van Cyprus door de eeuwen heen in aanraking met alle grote culturen van het Middellandse Zeegebied, waaronder de Egyptenaren, de Grieken en de Romeinen.

De lezing begint om 14.00 uur; zaal open vanaf 13.30 uur. Uiteraard is er een ruime koffiepauze en na afloop gelegenheid tot napraten bij een drankje en een hapje. De activiteit eindigt om ca. 17.00 uur.

Een kaartje koopt u voor € 5,- incl. consumpties en hapjes.

Locatie: Wijk- en Dienstencentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuijsstraat 25.

Uitgaansgroep Haagse Hout: Lezing over 100 jaar vrouwenstemrecht

De laatste activiteit, op vrijdag 25 oktober, is een lezing in het Wijk- en Dienstencentrum in de Johannes Camphuijsstraat door Kunsthistoricus Marjolijn van Delft onder het motto “Vrouwen treden voor het voetlicht”. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat vrouwen stemrecht kregen. Mede daardoor kregen de vrouwen
ook op andere terreinen (meer) voet aan de grond, o.a. in de beeldende kunst. En daar gaat deze lezing over.

De lezing begint om 14.00 uur; zaal open om 13.30 uur. In de pauze is er koffie/thee met wat lekkers en na afloop is er bij een hapje en
een drankje gelegenheid tot napraten. Einde van de activiteit om ca 16.30 uur.

Wilt u er bij zijn? Koop een kaartje voor € 5,-.

 

Uitgaansgroep Haagse Hout: audiovisuele presentatie “Kris Kras door Duitsland”

Vrijdag 12 april komen dhr. en mevr. Van der Burg in BC Bezuidenhout een audiovisuele presentatie verzorgen: “Kris Kras door Duitsland”. Fraaie foto’s met aangename muziek en een boeiend verhaal, zoals we het van deze professionals gewend zijn. Bezoekjes worden gebracht aan o.m. het Zwarte Woud, de Königssee, Sankt Bartholomä, Dresden en de Harz.

De zaal is open om 13.30 uur en de voorstelling begint om 14.00 uur
en duurt twee maal ca. 3 kwartier met een ruime pauze voor koffie of thee.

Na afloop blijven we nog even napraten bij een hapje en een drankje.
De activiteit eindigt om ca. 16.45 uur. Voor deelname koopt u een kaartje; prijs € 5,- per persoon.

Uitgaansgroep Haagse Hout: Lezing "Kunst is om te huilen"

Vrijdag 29 maart geeft Drs. Marjolijn van Delft in BC Bezuidenhout een lezing over “Kunst is om te huilen”.

Tijdens deze lezing staat emotie centraal in de kunst door de eeuwen heen. Kunst kan ontroeren, maar ook irritatie opwekken of zelfs tot woede-uitbarstingen leiden. Door de eeuwen heen hebben vele vormen van kunst tot heftige reacties geleid. Er wordt weer een “kunstreisje” door de tijd gemaakt, waarbij we de zakdoek in de aanslag moeten houden.

Aanvang lezing om 14.00 uur; zaal open om 13.30 uur; de activiteit
eindigt om ca. 16.45 uur. Er is een pauze met koffie/thee en wat lekkers en na afloop een drankje en een hapje om bij uit te huilen. Een kaartje koopt u voor € 5,-.

Uitgaansgroep Haagse Hout: Lezing over de Vikingen

Vrijdag 22 februari geeft Drs. Diana de Wild in BC Bezuidenhout een lezing over de Vikingen. Door populaire verhalen, strips (Erik de Noorman) en TV-films en -series bestaat er een romantisch beeld over deze Noordelijke stammen, dat wel erg gekleurd is. Ze plunderden grote delen van de kusten van Europa en Groot Brittanië en waren bepaald niet zachtzinnig; maar dat geldt eigenlijk voor alle veroveraars.
Hun geschiedenis is een boeiend verhaal, dat u uit de doeken wordt
gedaan door Diana.

Aanvang lezing om 14.00 uur; zaal open om 13.30 uur; de activiteit eindigt om ca. 16.45 uur.
Er is een pauze met koffie/thee en wat lekkers en na afloop een drankje en een hapje om bij na te praten. Een kaartje koopt u voor € 5,-.

Lezing Tomáš Halík: Church as field hospital: crisis and renewal of faith

Van 4 t/m 6 maart 2019 is de Tsjechische theoloog en filosoof Tomáš Halík op uitnodiging van DEZINNEN Den Haag in Nederland. Zijn boek ‘Geduld met God’ is een bestseller die in diverse talen werd vertaald en internationaal goed wordt ontvangen. Ook ‘Raak de wonden aan’, het laatste in het Nederlands vertaalde boek dat onlangs verscheen wordt erg goed ontvangen en wordt door sommigen ‘zijn beste boek tot nu toe genoemd’.

Op 4 maart houdt Tomáš Halík bij DEZINNEN in Den Haag een lezing onder de titel: “Church as field hospital; crisis and renewal of faith”. Als coreferent zal optreden Prof. Dr. Erik Borgman. Het programma met als moderator Arjan Broers is in het Engels.

Datum/tijd: 4 maart 20.00u
Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag.
Kaarten: € 12,- aan zaal ( € 10 bij voorinschrijving )
Inschrijven: www.dezinnen.nl of info@dezinnen.nl

Halík is hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit van Praag. In 2014 won hij de prestigieuze Templeton Prize. Halík liet zich tijdens het communistische bewind in het toenmalige Tsjechoslowakije in het geheim tot priester wijden en werd tijdens de fluwelen revolutie in brede kring gerespecteerd om zijn stellingnames. Hij was o.m. bevriend met oud- president Vaklav Havel en met Kardinaal František Tomášek en was adviseur van Johannes Paulus II.

Rowan Williams spreekt over 'Faith in the Public Square'.

Op maandag 27 november spreekt Rowan Williams, voormalig hoofd van de Anglicaanse Kerk, over ‘Faith in the Public Square’  in Den Haag. Volgens Williams leveren religie en geloof een constructieve bijdrage aan een morele en verantwoordelijke samenleving en zijn ze onmisbaar in de politiek en het openbare leven.

Averechtse effecten ontstaan juist als een Staat het geloof uit de openbare ruimte wil weren. Een democratie moet juist openstaan voor religieuze kritiek, want anders dreigt onze cultuur aan haar eigen materialisme en absolutisme ten onder te gaan. Vijf jaar na het verschijnen van zijn internationaal veelgeprezen boek ‘Faith in the Public Square’ is de noodzaak van een open gesprek hierover alleen maar urgenter geworden. Rowan Williams op uitnodiging van DEZINNEN op 27 november in Den Haag.

‘Faith in the Public Square’ – Lezing Rowan Williams  (oud Aartsbisschop van Canterbury)  Maandag 27 november 20.00u Inschr tm 23/11  € 10,- Locatie: Christus Triumfatorkerk

Rowan Willliams – theoloog, bisschop en dichter – is hoogleraar, lid van het Britse Hogerhuis en was van 2002 – 2012 het hoofd van de Anglicaanse Kerk. Hij schreef talloze boeken over uiteenlopende onderwerpen en oogst internationaal veel waardering voor zijn heldere analyses en zijn samenbindende kracht, en wordt door velen beschouwd als een groot spiritueel denker.

DEZINNEN staat middel in de katholieke traditie, zoekt de dialoog en nuance in het debat, durft uit te dagen en wil verrassen, stelt vragen bij de waan van de dag en wil mensen inspireren.

Meer informatie over het programma: www.dezinnen.nl.

Lezing Dirk de Wachter over "Rouwen"

‘We zijn het rouwen verleerd’
Hoe nog om te gaan met rouw in een cultuur die het ‘positieve’ prefereert boven al wat ‘negatief’ is? Een cultuur waarin mensen schijnbaar moeilijker dan vroeger ruimte krijgen en vinden om te rouwen en het lijden en de dood welhaast angstvallig naar de randen van onze belevingscultuur worden verdrongen?

De bekende Vlaamse Psychiater en Psychotherapeut Dirk de Wachter heeft hier een uitgesproken opvatting over. Naar zijn idee leven we inmiddels in een cultuur die slecht kan omgaan met datgene wat we niet onder controle hebben en niet in een ‘positief’ frame valt te neutraliseren. In onze nieuwe verdringingscultuur van het Positieve krijgen jongeren niet meer mee dat sommige zaken niet met medicijnen, een coach of positief denken zijn te deleten en slechts als verwonding kunnen worden meegedragen.

Het Programma met o.m. Dirk de Wachter, psychiater, psychotherapeut en diensthoofd aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven is open voor belangstellenden.

Datum/tijd: woensdag 25 oktober 2017, 10.00 – 13.30u
Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 Den Haag
Moderator: dr. Theo Hettema
Kosten: € 20,- (incl lunch)
Opgave: info@dezinnen.nl of via www.dezinnen.nl

Organisatie: Protestantse Gemeente Den Haag en DEZINNEN

DEZINNEN staat midden in de katholieke traditie, zoekt de dialoog en nuance in het debat, durft uit te dagen, wil verrassen, stelt vragen bij de waan van de dag en wil mensen inspireren
Meer informatie over het programma: www.dezinnen.nl

Mondria(a)n en het eeuwfeest van De Stijl

Lezing, Bibliotheek Haagse Hout
Theresiastraat 195

dinsdag 5 september 2017 19:00 tot 21:00

Wist u dat Mondriaan zeer geliefd was bij vrouwen en dat hij naast een buitengewoon spirituele schilder ook nog een grage danser was? Ja, Mondriaan – een interessante man. Cultuurhistorica Willy Atema gaat samen met u in op zijn leven, de tijd en zijn werk.

Mondriaan
Mondriaan (1872-1944) kreeg zijn opleiding in een periode die, kunsthistorisch gezien, geïnspireerd en gedomineerd werd door de ‘Haagse school’. Toen hij in juni 1911 voor het eerst de kubistische werken van Picasso en Braque zag wist hij waar hij voor zijn modernistische inspiratie moest zijn. Hij verliest geen tijd meer: hij verbreekt zijn verloving en vestigt zich in Parijs waar hij zijn naam verfranst tot Mondrian. Zijn zoektocht naar het universele en het objectieve is ongelooflijk interessant en in zijn schilderijen stap voor stap spectaculair te volgen.

De oorlogsjaren 1914-1918 brengt hij noodgedwongen in Nederland door. Hij ontmoet Theo van Doesburg en Bart van der Leck met wie hij ideeën ontwikkelt over het ‘neo-plasticisme’: De Stijl. Hij is niet ‘afraid of red yellow and blue’!

Willy Atema
Willy Atema is cultuurhistorica en geeft binnen het kader van haar eigen kunsthistorisch bureau ‘Kunst en Kunde’ presentaties over alle mogelijke onderwerpen en/of thema’s binnen de kunstgeschiedenis www.kunstenkunde.nl. Haar motto: De kunsthistorie is er niet om uw opvattingen over kunst te bevestigen, maar om uw opvattingen en visie op de visuele wereld te verruimen.

Prijs voor leden: gratis
Prijs voor niet-leden: gratis
Reserveren: noodzakelijk
Telefoonnummer: 070 353 75 50
E-mail: haagsehout@bibliotheekdenhaag.nl

Lezing door schrijver Peter Rollins

Humoristisch, vol ernst, provocerend en verwarring zaaiend, zo wil Rollins mensen in hun levens raken met zijn ontregelende verhalen. Volgens hem is dat namelijk wat het christelijke verhaal in navolging van Jezus op haar best doet: mensen uit hun comfortzone halen en werelden afbreken om onze ogen te openen voor wat er echt toe doet in een mensenleven. Volgens Rollins is geloof niet te vangen in talige geloofswaarheden, maar kan waarheid alleen worden gevonden door waarheid te leven.

Peter Rollins is een populaire Noord-Ierse schrijver, filosoof en theoloog. Hij maakt deel uit van de ‘emerging church beweging’, een verzameling christelijke gemeenschappen die midden in de hedendaagse laatmoderne cultuur staan. Rollins is een begaafd spreker, die weet uit te dagen en te inspireren.

In het Nederlands is van hem verschenen ‘De Orthodoxe ketter’ (2016). Hij trad op in het tv-programma ‘Zo’n zin in Kerst’ (EO 2016). Tijdens zijn bezoek wordt de Nederlandse vertaling van zijn boek ‘The Idolatry of God’ (Verslaafd aan God) gepresenteerd.

Peter Rollins zal op 8 april een lezing in Bezuidenhout verzorgen:
How (not) to speak of God
Locatie: Christus Triumfatorkerk, Den Haag
Tijd: 14.30-16.30u
Moderator: Liesbeth Jansen (Radboud Reflex)
Toegangsprijs: € 10,-
(€ 26,- incl nieuwe boek – winkelprijs € 19,50)
Website: www.dezinnen.nl
Aanmelden: via website of info@dezinnen.nl

‘Een geweldig getalenteerd schrijver en denker’ – Publisher Weekly