Tag archieven: leefbaarheid

Met data wordt bewonersparticipatie wél een succes

Bron: gebiedsontwikkeling.nu
Door Anne Dullemond

Steeds vaker betrekken gemeenten omwonenden bij bouwprojecten. De Omgevingswet, die over een jaar van kracht wordt, formaliseert deze trend: gemeentelijke overheden kunnen niet langer om de burgers heen(bouwen). Anne Dullemond van Strategis betoogt dat dit ‘spannende nieuwe speelveld’ voor alle partijen voordelen heeft, mits de benodigde data op orde is.

Bij Strategis, waar we 3D-software voor gebiedsontwikkeling maken, kwamen we een paar jaar geleden onverwachts in dit spannende nieuwe speelveld terecht. Het wijkberaad Bezuidenhout in Den Haag probeerde al een poos een vinger te krijgen achter gemeentelijke plannen voor de wijk. De geplande inbreiding van drieduizend woningen zou natuurlijk invloed hebben op de leefbaarheid van en in de wijk. Maar hoe precies? En in welke mate?

Lees verder op de site van gebiedsontwikkeling.nu.

Rondje Den Haag: Weesfietsenproject Bezuidenhout

Bron: Den Haag FM
Door Jordi Kloos

Den Haag FM belt elke woensdagochtend met een van de acht Haagse stadsdeeldirecteuren, om met hen te praten over wat er de komende tijd in hun stadsdeel gebeurt.

Iedere stadsdeeldirecteur heeft een eigen team dat voor de leefbaarheid en het welzijn in de wijken zorgt. Niet alleen, maar juist samen met de bewoners. Hagenaars kunnen bij de stadsdeeldirecteuren terecht met alle ideeën op het gebied van welzijn en leefbaarheid. Er is budget voor plannen van bewoners die helpen om het in de buurt schoon, heel en veilig te houden.

Deze week sprak Justin in Haagse Ochtendradio met Lillian Blankwaard over stadsdeel Bezuidenhout, waar de gemeente is begonnen weesfietsen op te ruimen. “Er was in de wijk flink wat ergernis over fietsen die al heel lang op straat staan”, zegt Blankwaard. “Inmiddels zijn er al bijna 500 fietsen en fietswrakken door de gemeente gelabeld. Op 6 december worden ze verwijderd, in de hoop dat er wat meer ruimte komt om fietsen op een goede manier te stallen.”

Luister hier naar het interview met Lillian Blankwaard op Den Haag FM.

Nomineer uw initiatief voor de Haagse Succes Awards

Bron: Gemeente Den Haag

Nomineer uw favoriete wijkinitiatief voor de Succes Awards. In ieder stadsdeel wordt een winnaar gekozen. De winnaars ontvangen € 1250 van de gemeente om hun initiatief nog succesvoller te maken.

Werkt u of uw organisatie aan het vergroten van de leefbaarheid in de wijk? Stimuleert u het contact tussen verschillende culturen? Kortom, zorgt uw project of organisatie voor verbinding tussen mensen en het versterken van betrokkenheid in uw stadsdeel? Of kent u zo’n organisatie of project? Nomineer uw initiatief dan voor de Haagse Succes Awards.

Voorbeeld van een initiatief: Het Mama Verhalen Koor is een bijzondere groep vrouwen met verschillende culturele, religieuze en etnische achtergronden die wekelijks bij elkaar komt om samen te zingen en hun ervaringen van afgelopen week met elkaar te delen. Fotograaf: Emmy de Graaf

Deze campagne is gestart om dit soort initiatieven te waarderen. Het project wordt ondersteund door de gemeente die voor het beste initiatief per stadsdeel de Haagse Succes Award toekent. In alle stadsdelen worden evenementen gehouden waar de winnaars gekozen worden. De winnaars ontvangen van de gemeente € 1250 om te investeren in hun project.

Meer informatie en aanmelden
U kunt initiatieven aanmelden op de website www.haagssucces.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de evenementen.

Help de handhavers in Haagse Hout en zorg samen voor een veilige en leefbare wijk

Bron: Gemeente Den Haag

Inwoners van Haagse Hout ergeren zich aan zaken als parkeerproblemen, hondenpoepoverlast en rommel op straat. De gemeente heeft een aanpak ontwikkeld om deze problemen tegen te gaan. De handhavers in uw stadsdeel houden zich er dagelijks mee bezig. Help hen bij het veilig en leefbaar houden van uw buurt.

Parkeeroverlast
In het stadsdeel Haagse Hout is de parkeerruimte op veel plaatsen beperkt. In de wijken Duinzicht, Benoordenhout, Bezuidenhout en Mariahoeve is de parkeerdruk hoog. Dit is vooral in de omgeving rondom Tarwekamp en Roggekamp een probleem.

Handhavers letten hier goed op foutparkeren. De vuilniswagen en de brandweer moeten genoeg ruimte hebben om door de straat te rijden. Dit gaat niet of minder goed als er auto’s niet goed geparkeerd staan. De gemeente zoekt uit of er nieuwe of andere parkeerplaatsen kunnen komen. Ook kijkt de gemeente of betaald parkeren ingevoerd kan worden in wijken waar nu gratis parkeren geldt.

Hondenpoep melden
Overlast door hondenpoep komt veel voor. Vooral in Bezuidenhout-West. In Den Haag is het verplicht om hondenpoep op te ruimen en een opruimmiddel bij u te hebben.

Meld als er hondenpoep op straat ligt of als een hondenbezitter het niet opruimt via Hondenpoep melden. Zo’n melding zorgt niet meteen tot een schonere straat. Het vergroot wel de kans dat de handhavers in uw wijk komen controleren en overlastgevers betrappen en bekeuren. De handhavers lopen regelmatig een ronde door de wijken. Soms ook in burgerkleding.

Afval op straat
Haagse Hout is een schoon stadsdeel. Toch zien handhavers regelmatig afval naast de inzamelcontainers en ondergrondse restafvalcontainers. Vooral in Bezuidenhout-West en Mariahoeve. Vaak gaat het om grofvuil dat bedoeld is voor de afvalbrengstations.

Breng grofvuil gratis weg of laat uw grofvuil gratis ophalen. Maak een afspraak via www.denhaag.nl/afval of bel 14070.

In de natuurgebieden
Haagse Hout kent prachtige groengebieden. Ook boswachters zijn officieel handhavers. Zij zorgen dat mensen respectvol met een groengebied omgaan. Ook houden de boswachters de groengebieden voor iedereen toegankelijk. Handhavers treden ook op als er auto’s in de parken rijden waar dat niet mag.

Honden mogen alleen loslopen in de met bordjes aangewezen gebieden. Bekijk de hondenkaart met aangegeven losloopgebieden.

Meer informatie over handhavers
Wilt u meer weten over het werk dat de handhavers doen? Kijk dan op de pagina Handhavers in Den Haag.