Tag archieven: Julianaplein

Stadsentree Station Den Haag Centraal wordt vernieuwd

De komende jaren werkt de gemeente aan een nieuwe stadsentree rondom station Den Haag Centraal. De gemeente wil de kwaliteit verbeteren van het Koningin Julianaplein, het Malieveld, de Koekamp en het Haagsche Bos.

De gebieden worden groener en nadat het werk is gedaan, sluiten zij beter op elkaar aan. De gemeente en Staatsbosbeheer stelden hiervoor de Leidraad Stadsentree Den Haag CS op. Deze Leidraad beschrijft de manier waarop dat bereikt wordt. Onder meer door het groen te verbeteren en te vergroten en door overlast van autoverkeer te verminderen. Ook de uitstraling van bijvoorbeeld bruggen en parkbanken moet beter aansluiten bij de sfeer van het gebied.

De Leidraad downloaden
Lees meer over de Leidraad op de pagina Stand van zaken projecten rond stadsentrees Den Haag CS (RIS 296855). De leidraad is onderdeel van het programma Stadsentrees. Dat programma is er voor de gehele stad.
In de gebieden worden diverse projecten uitgevoerd. Ieder daarvan heeft zijn eigen planning. De projecten waar nu al geld voor is, worden in de 1e fase uitgevoerd. Projecten in de 2e fase zijn alleen nog ideeën en daarvoor is nog geen geld.

1e fase
De gemeente werkt ontwerpen uit voor de volgende projecten:

 • Extra overkapping over Utrechtsebaan: de overkapping zorgt voor een betere verbinding van het Haagsche Bos en de Koekamp.
 • Fietsers en voetgangers kunnen hierdoor makkelijker van en naar het Haagsche Bos en Koekamp.
 • Verbetering Koekamp samen met Staatsbosbeheer: het originele ontwerp van Zocher (landschapsarchitect) wordt hersteld en het hertenkamp en de Koekamp worden weer 1 geheel.
 • Meer ruimte voor langzaam verkeer: de fiets- en voetgangerspaden krijgen op de Bezuidenhoutseweg meer ruimte. De drukke verkeersstromen worden van elkaar gescheiden.
 • Staatsbosbeheer verzorgt een nieuw informatiepunt op haar erf: bezoekers kunnen terecht voor informatie, er is een ontvangstruimte en kleinschalige horeca. Staatsbosbeheer blijft ook vanuit deze plek het bos onderhouden en beheren.
 • Verbinden Koekamp met het Koningin Julianaplein: door het plein ook groen in te richten, ervaart de bezoeker beide gebieden als een samenhangend gebied.
 • Paviljoens: op het Koningin Julianaplein komt een pleinpaviljoen. Daardoor wordt het plein een prettige ontmoetingsplek. Ook is er een plan voor een parkpaviljoen in dezelfde stijl in de buurt van de Berlagebrug. Hierin kan de VVV komen en horeca.

2e fase
Voor de 2e fase is nog geen geld beschikbaar. Onderstaande ideeën zijn nog niet definitief:

 • Er is een plan voor een brug voor voetgangers over de Utrechtsebaan. Paleis Noordeinde is dan weer verbonden met het Haagsche Bos en Huis ten Bosch, via de Koekamplaan.
 • De wens is om op de Maliebaan een brede interactieve sportstrip maken. Dat kan met nieuwe technieken, zoals een koppeling van verlichting aan beweging, speciale apps voor het gebied.
 • Aan de andere zijde van het Malieveld – Koekamplaan – kan wellicht overdag ruimte komen voor ambulante handel.
 • Kruispunten op de Benoordenhoutseweg verbeteren.
  De in- en uitrit van de Koningstunnel op de Bezuidenhoutseweg kan worden verlegd. Het Koningin Julianaplein sluit dan beter aan op het park van de Koekamp.
 • Als de ventweg Boslaan verdwijnt, kan daar meer groen voor terug komen. Ook hierdoor komt er een betere verbinding tussen Koekamp en Haagsche Bos.

Met inwoners en organisaties
Om de Leidraad voor het gebied te maken, zijn veel partijen en belanghebbenden uit de omgeving betrokken. Er zijn diverse workshops en bijeenkomsten met experts geweest. Zij besproken daarin diverse thema’s en benoemden hun wensen, inzichten en ideeën voor dit gebied. De input is verwerkt in de leidraad of is als advies meegegeven. Staatsbosbeheer bezit een deel van de gebieden. Gemeente en Staatsbosbeheer werken samen voor de definitieve invulling.

Rijke geschiedenis
Het gebied Haags Bos, de Koekamp en het Malieveld is al rond 1600 ingericht als park. Daarmee is dit het oudste stadspark van Nederland. De Koekamp werd ontworpen door landschapsarchitect Zocher. Het is een beschermd rijksmonument.

Zie ook
Vernieuwing gebied Centraal Station Oost
Koningin Julianaplein fietsenstalling
Nieuwe bebouwing Koningin Julianaplein
Vernieuwing Busplatform

Competitie voor groot woongebouw voor Den Haag CS

Provast, TBI/Synchroon en VolkerWessels Vastgoed mogen een plan uitwerken voor het Koningin Julianaplein bij Den Haag Centraal. Den Haag wil een u-vormig gebouwencomplex met woningen en winkels in de plint. Dat schrijft het Haagse stadsbestuur in een brief aan de Commissie Ruimte van de gemeenteraad.

Het voorkeursmodel van Den Haag waarmee de marktpartijen aan de slag mogen gaan, heeft bebouwing langs de randen van het plein en voor stationsgebouw Stigthage. Het concept-vastgoedprogramma varieert van 35.800 m2 tot 37.400 m2, met woningen en 4.500 m2 winkelruimte in de plint. Onder het gebouw komt een fietsenstalling met 10.000 plaatsen, op die van Utrecht na de grootste fietsenstalling ter wereld.

De laagste bebouwing is voorzien aan de kant van New Babylon, zodat het multifunctionele complex niet teveel aan het zicht wordt onttrokken. De hoogste bebouwing moet aan de Rijnstraatkant komen. Marktconsultatie leverde een overgrote voorkeur voor een woningprogramma op. De eerdere suggestie van Den Haag voor een hotel heeft wethouder Joris Wijsmuller laten varen, hoewel enkele hotelketens kans zagen om een luxe hotel met 200 kamers te realiseren. Reden zijn concurrerende hotelplannen elders (Grotiusplaats) en verwachte lange procedures (hotelfunctie past niet in huidige bestemmingsplan).

U-gebouw CS 3

In 2010 schrapte voormalig wethouder Marnix Norder het roemruchte M-gebouw van 70.000 m2 naar ontwerp van Rem Koolhaas. Zijn opvolger Joris Wijsmuller legde eind vorig jaar een nieuw, afgeslankt plan op tafel. Om de realisatie mogelijk te maken, heeft hij 20 miljoen euro op de verwachte grondopbrengsten afgeschreven, zei Wijsmuller eerder dit jaar in een interview met Vastgoedmarkt.

Dit najaar kan de competitie daadwerkelijk starten. Vanwege de omvang is Den Haag verplicht de bouw van de fietsenstalling Europees aan te besteden. Den Haag, NS en het Rijk delen de bouwkosten en exploitatie van de stalling. Een openbare aanbesteding is niet verplicht voor de bovengrondse bebouwing. De drie geselecteerde partijen moeten binnen de gestelde kaders komen tot een plan en een financiële bieding. In maart 2016 worden de fietsenstalling en het woningcomplex gegund. Als er geen bezwaar wordt gemaakt, kan de bouw in maart 2017 beginnen. De fietsenstalling wordt naar verwachting maart 2017 al opgeleverd.