Tag archieven: herplant

Staatsbosbeheer start met herplant in het Haagse Bos

Door Boswachter Jenny van Leeuwen

Staatsbosbeheer voert de komende periode werkzaamheden uit om de open plekken in het bos weer in te planten met jonge bomen en struiken. Als resultaat heeft Staatsbosbeheer een toekomstbestendig bos voor ogen, met daarin een variatie aan bomen zowel in soort als in leeftijd.

Gevarieerder bos

Afgelopen zomer zijn reguliere boswerkzaamheden gecombineerd met de aanpak van essentaksterfte, waardoor de onderhoudswerkzaamheden dit keer grote impact hadden op het Haagse Bos. De in Nederland heersende schimmelziekte essentaksterfte had alle essen in het Haagse Bos aangetast. Aangetaste bomen zijn onveilig en kunnen ineens omvallen. Alle essen die dichtbij paden stonden, zijn uit veiligheidsoverweging weggehaald. Het weghalen van de essen leidde tot gaten in het bos. Deze gaten worden nu opgevuld met nieuwe inplant van onder andere linde, zilverspar, douglas, beuk, eik, iep en struikvormers als lijsterbes, hazelaar, kardinaalsmuts en meidoorn. Hierdoor wordt het bos gevarieerder, wat ook gunstig is voor de diversiteit aan vogels en insecten in het bos.

Eerst klepelen, dan inplanten

Om de bosvakken voor te bereiden op het inplanten, wordt er geklepeld. Hierbij wordt alles wat er nu in de bosvakken ligt aan begroeiing en dood hout fijn gemalen. Vervolgens worden er met de hand ruim 8000 nieuwe bomen geplant. Dit aantal is lager dan aanvankelijk verwacht, aangezien we bij de boswerkzaamheden door gunstige omstandigheden meer bomen dan verwacht hebben kunnen sparen. Aangezien de bomen met de hand worden ingepland, verwacht Staatsbosbeheer weinig hinder voor de bosbezoekers.

Kap 20 populieren aan Het Kleine Loo

De gemeente gaat in de week van 17 oktober tot en met 1 november 2016 20 populieren aan Het Kleine Loo kappen. Er komen 20 nieuwe bomen voor terug.

Aan Het Kleine Loo staan 20 populieren die een gevaar opleveren voor de veiligheid op straat. In december 2015 is hiervoor een kapvergunning verleend. Nu de bezwarentermijn en het broedseizoen zijn afgelopen, kan de gemeente de bomen kappen en vervangen. De gemeente verwacht geen afsluitingen voor het verkeer.

Herplant
De herplant bestaat uit 11 zomereiken (Querus robur), 2 moeraseiken (Quercus palustris), 2 essen (Franxinus excelsior), 1 esdoorn (Acer rubrum), 2 elzen (Alnus glutinosa), 1 Japanse notenboom (Gingko biloba) en 1 linde (Tilia x europaea). Om de nieuwe bomen te kunnen planten moet eerst de plantplek worden verbeterd. Het moment van de herplant is nog niet bekend maar valt in het plantseizoen van medio oktober 2016 tot medio maart 2017.

Bewonersbrief
Bewoners hebben hierover een brief ontvangen van de gemeente. U kunt de brief hier downloaden.

Meer informatie
Meer informatie over het populierenvervangingsplan vindt u op de pagina bomen.
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de heer A-J van de Scheur via (070) 353 62 83.