Tag archieven: groene oor

Bouw van grootste zonnepark in Den Haag gestart

Bron: Omroep West

DEN HAAG – Wethouder Joris Wijsmuller heeft zaterdag het startsein gegeven voor de aanleg van het grootste Haagse zonneproject tot nu toe. Het eerste deel van zonnepark ‘t Oor Loolaan in Bezuidenhout is dit voorjaar klaar voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Het zonnepark voegt met een opbrengst van 2 Megawatt aan stroom ongeveer 15% toe aan de zonne-energie die in totaal in Den Haag wordt opgewekt, schrijft de gemeente in een persbericht.

Zonnepark ‘t Oor ligt tussen twee spoorverbindingen in. Ten zuiden van het fietspad dat door het gebied loopt, komt er een installatie met ruim 5700 zonnepanelen. Deze panelen zullen jaarlijks bijna 1,5 miljoen kilowattuur stroom gaan leveren. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 500 huishoudens.

Ten noorden van het fietspad is een eco-zonnepark in voorbereiding. Beide zonneparken gaan in totaal 2 MWh aan stroom produceren. De aanleg van het ecopark, met boomgaarden, weide en een moestuin, is al begonnen. De zonne-installatie wordt er naar verwachting eind dit jaar gebouwd.

Opgeteld vermogen
Het opgeteld vermogen vanuit zonnepanelen nam vorig jaar volgens de gemeente al met ongeveer 50% toe tot, dit was om en nabij 14,5 Megawatt. De meeste zonnepanelen liggen op daken van particulieren, daarnaast zijn in 2017 grote projecten gerealiseerd, waaronder Dunea en de Uithof. Ook zijn er dankzij het bewonersinitiatief van Buurtenergie Statenkwartier 250 zonnepanelen geplaatst op het World Forum.

Start bouw grootste Haagse zonnepark in Bezuidenhout

Wethouder Joris Wijsmuller geeft zaterdag 24 februari het startsein voor de aanleg van het, tot nu toe, grootste Haagse zonneproject. Hij doet dit aan het IJsclubpad (bij de Vincent van Goghtunnel) in het Bezuidenhout.

Zonnepark ‘t Oor komt te liggen tussen twee spoorverbindingen in. Ten zuiden van het fietspad dat door het gebied loopt, bouwt ‘Energie van Hollandsche bodem’ een installatie.
Ten noorden van het fietspad komt een eco-zonnepark. Dit is een initiatief van Helena Sustainable Solutions in samenwerking met Energie van Hollandsche bodem. Beide zonneparken gaan in totaal 2 MWh aan stroom produceren.

Gezocht: duurzame ondernemer voor Loolaan Noord

De gemeente Den Haag zoekt ondernemers en particuliere initiatiefnemers om met een plan te komen voor een duurzaam initiatief op ’t Oor, een terrein aan de Loolaan. De gemeente heeft hiervoor een prijsvraag uitgeschreven.

De gemeente heeft ‘t Oor in 2015 van NS gekocht en wil dat het nu gebruikt wordt voor duurzame ontwikkelingen. De partij met het beste idee mag het terrein huren. Heeft u altijd al een duurzame onderneming willen starten? En ook nog midden in de stad, dicht bij uw afnemers? Dan is dit uw kans.

Prijsvraag
De prijsvraag bestaat uit 2 fasen.

  • In de 1e fase, die loopt tot 9 mei 2016, vraagt de gemeente om een globaal plan. Uit de inzenders worden er 5 gekozen die het best voldoen aan de criteria.
  • In de 2e fase krijgen deze 5 kandidaten de gelegenheid om hun plan uit te werken tot een business case. Uit de inzendingen in de 2e fase kiest de gemeente 1 partij met wie de huurovereenkomst wordt afgesloten.

Duurzaam initiatief

Iedereen die een idee heeft voor een duurzaam initiatief kan met een plan komen. Een duurzaam initiatief is bijvoorbeeld:

  • opwekken van (zonne-)energie (warmte en/of elektriciteit)
  • stadslandbouw, zoals het houden van kippen, geiten of schapen of het verbouwen van producten
  • milieueducatie
  • initiatieven vanuit Haagse Kracht
  • ruimte voor ecologie

Er mag veel, als het maar duurzaam is.

Locatie
Het gaat om het noordelijk deel van het terrein aan de Loolaan. Dit is ongeveer 1,5 hectare groot en de huurprijs is € 4.700 per jaar. Voor het zuidelijk deel van dit terrein zoekt de gemeente een partij die een zonneveld gaat aanleggen. Hiervoor zijn al partijen benaderd.

Aanmelden en voorwaarden
Bekijk hoe u uw plan kunt aanmelden, de volledige selectieleidraad en de voorwaarden voor deelname aan ‘Prijsvraag Loolaan Noord’, op de website van TenderNed. Dit een website van de Nederlandse overheid waar alle gemeentes en overheden hun uitvragen publiceren waarop iedereen kan inschrijven. In de leeswijzer leest u hoe u snel de selectieleidraad op TenderNed kan vinden.

Leeswijzer selectieprocedure Loolaan Noord (PDF, 299 kB)

Het groene oor earthview gekanteld

Fietspad IJsclubpad (Bezuidenhout) vernieuwd

Op de foto: wethouders Floor Kist en Tom de Bruijn.

Het IJsclubpad in het Bezuidenhout is vernieuwd. De wethouders Tom de Bruijn (Den Haag) en Floor Kist (Voorburg) hebben er als openingshandeling een boom geplant. Het fietspad is onderdeel van de nieuwe sterfietsroute van het centrum, via het Bezuidenhout en Voorburg naar Leidschenveen. Het IJsclubpad ligt in het groengebied tussen de spoorlijnen naar Leiden en Zoetermeer en wordt veel gebruik.

Het groene oor earthview gekanteld

Het fietspad had een paar rare knikken en gaf veel fietsers een onveilig gevoel, vanwege de twee tunneltjes en de slechte verlichting.

Het fietspad is nu rechtgetrokken en opnieuw geasfalteerd met rood, comfortabel asfalt. Fietsers en voetgangers krijgen daardoor een beter zicht, wat met name in de avond en nacht de sociale veiligheid ten goede komt. Er zijn knotwilgen geplant en de twee slootoevers hebben bijzondere beplanting gekregen.

De gemeente werkt nog aan de verdere ontwikkeling van het groengebied, bijgenaamd het Groene Oor. Er komt een veld gevuld met PV-panelen waarmee elektriciteit wordt opgewekt. Voor de andere helft wordt nog gezocht naar een duurzame ecologische invulling. Hiervoor is onlangs een prijsvraag gestart. Later dit jaar wordt het voorlopig ontwerp van de sterfietsroute naar Leidschenveen vastgesteld.

ijsclubpad nieuw

Aanleg veld met zonnepanelen in Bezuidenhout gestart + prijsvraag over de inrichting

De gemeente Den Haag moet in 2040 klimaatneutraal zijn. De ontwikkeling van een zonneveld aan de Loolaan draagt daaraan bij. De gemeente heeft partijen die een dergelijk zonneveld kunnen ontwikkelen, uitgenodigd om met een concreet voorstel te komen. Het beste plan wint. Begin 2017 moet het zonneveld klaar zijn.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente het braakliggende terrein aan de Loolaan (’t Oor) – tussen de sporen – gekocht van de NS. Het is de bedoeling om hier een groot zonneveld te realiseren. Het gaat om een terrein van ongeveer 2 hectaren waar zonnepanelen worden geplaatst die 1 MegaWatt duurzame energie opwekken.

De stad profiteert van deze energie doordat de gemeente wil stimuleren dat Haagse burgers hier direct hun stroom af kunnen nemen.

Prijsvraag Looland Noord
In maart 2016 opent de gemeente een prijsvraag voor de invulling van het noordelijk deel van het terrein. Voor Loolaan Noord gaat de gemeente op zoek naar een ondernemer of particulier initiatief dat hier een duurzame onderneming wil opzetten, bijvoorbeeld op het gebied van stadslandbouw. In maart is de selectieleidraad te vinden op de website van de gemeente.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over duurzaamheid in Den Haag op www.denhaag.nl/duurzaamheid.

Bijeenkomst: Samen voordeel van de zon!

In Haagse Hout wordt steeds meer voordeel uit de zon gehaald! En Aegon helpt u een handje en stelt haar dak beschikbaar voor zonnepanelen. Door de gemeente wordt een deel van ‘t Oor (Loolaan) omgedoopt tot Zonneveld.

Daarnaast zijn meer bewoners die (samen) zonnepanelen plaatsen. Maar … wat is de stand van zaken van deze projecten? Wat heb ik hier als bewoner aan? En hoe kan ik met mijn buren zonnepanelen plaatsen?

Wij informeren u graag over deze projecten en laten een bewonersgroep aan het woord die al zonnepanelen heeft geplaatst. Daarom nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst “Samen voordeel van de zon!” op dinsdag 1 maart bij Aegon, Aegonplein 50 in Den Haag (naast N.S. station Mariahoeve).

Programma Samen voordeel van de zon 1 maart 2016:
17.30 – 18.00 uur Inloop
18.00 – 18.45 uur Kleine maaltijd
18.45 – 19.00 uur Opening dagvoorzitter en welkomstwoord door stadsdeeldirecteur Haagse Hout, Lilianne Blankwaard
19.00 – 20.00 uur Initiatiefnemers aan het woord:

Aegon informeert u over het beschikbaar stellen van hun dak voor zonnepanelen voor de aangrenzende bewoners.

Om voordeel te hebben van deze zonnepanelen dient u te wonen in een van de volgende postcodegebieden: 2591, 2592, 2593, 2594, 2272 of 2273

Een bewonersgroep uit de Jacob Mosselstraat vertelt over hun ervaringen om samen zonnepanelen op het dak te plaatsen.

Gemeente Den Haag informeert u over de ontwikkelingen rondom
’t Oor. Een deel van het gebied wordt een Zonneveld en een deel komt ter beschikking van een duurzaam initiatief van bewoners waar zij in de loop van 2016 op kunnen inschrijven.

20.00 – 20.30 uur Gelegenheid tot napraten en informatie uitwisseling . Informatie over initiatieven van de gemeente en bewoners is aanwezig.

Samen voordeel van de zon. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis maar u wordt verzocht u wel vooraf aan te melden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar haagsehout@denhaag.nl.

1 februari t/m 15 maart afgesloten: werkzaamheden aan het fietspad IJsclubpad

Van 1 februari tot 15 maart 2016 wordt het fietspad aan het IJsclubpad vervangen door een nieuw fietspad. In deze periode is het fietspad afgesloten.
Het huidige fietspad met een haakse bocht wordt vervangen door een nieuwe fietspad. Dit vormt een rechte lijn tussen de twee fietstunnels onder de spoorlijnen.
Aan allebei de kanten van het nieuwe pad komen sloten met natuurvriendelijke oevers. Langs het fietspad komen 5 knotwilgen.

Omleiding
Tijdens de werkzaamheden van 1 februari tot ongeveer 15 maart is het huidige fietspad afgesloten. De grond onder het huidige fietspad wordt dan gesaneerd.
Fietsers kunnen de omleiding volgen via de Laan van Nieuw Oost Indië/Nieuw Oost Einde en via de Hofzichtlaan (Station Mariahoeve). Borden geven de omleidingsroute aan.
Bouwverkeer via tunnel Nicolaas Beetslaan/Spinozalaan
De aannemer BAM Wegen maakt voor de aan- en afvoer van materiaal gebruik van de (hoge) tunnel aan de Voorburgse zijde (Nicolaas Beetslaan/Spinozalaan).

Bewonersbrief
Bewoners hebben hierover een brief ontvangen van de gemeente. U kunt die brief hier lezen: Bewonersbrief aanleg fietspad IJsclubpad (PDF, 1044 kB)

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de directievoerder, de heer Leo Spanjaard, via telefoonnummer (070) 353 3360.

Brief wethouder inzake rechttrekking fietspad “Groene Oor”

Geachte voorzitter,
Met deze brief informeer ik u over het besluit van het college van 13 oktober 2015 om het fietspad IJsclubpad recht te trekken, zie bijlage RIS 287217 (pdf 300 kB).

Het fietspad IJsclubpad is onderdeel van de ca. 8½ kilometer lange sterfietsroute Binnenstad – Bezuidenhout – Leidschenveen. Het fietspad kruist een gebied tussen twee spoorlijnen dat ook wel het “Groene Oor” wordt genoemd. Om het braakliggende terrein tot duurzame ontwikkeling te krijgen (bijv. door de aanleg van een zonneveld) en de realisatie daarvan mogelijk te maken, zijn de benodigde percelen aangekocht van NS Vastgoed B.V. (RIS 273481). Vervolgens kunnen marktpartijen hier (onder voorwaarden) een duurzame ontwikkeling zoals een zonneveld realiseren.

Nu de percelen zijn aangekocht is het ook mogelijk om het huidige fietspad langs de IJsclubweg recht te trekken. Het is wenselijk dit uit te voeren voordat de gronden worden uitgegeven / verhuurd of de zonnepanelen worden geplaatst. Er is financiële dekking aanwezig onder de voorwaarde dat het rechttrekken van het fietspad nog in 2015 wordt uitgevoerd. Er is voor het rechttrekken van het IJsclubpad een voorontwerp opgesteld en vastgesteld door het college. Daarmee is vooruit gelopen op de vaststelling van het voorontwerp voor de gehele sterfietsroute Binnenstad – Bezuidenhout – Leidschenveen (planning vaststelling eind 2015).

Naar verwachting kan de uitvoering nog in het laatste kwartaal van 2015 van start gaan. Het verwijderen van het huidige fietspad kan eventueel ook in 2016 worden uitgevoerd. Het rechttrekken van het fietspad in 2015 is mogelijk mits de benodigde vergunningen tijdig worden verleend en de procedures zonder tijdsverlies worden doorlopen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
de wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu,
Tom de Bruijn