Tag archieven: fietspad

Wandelpad verandert in fietspad in het Haagse Bos

Boswachtersblog Zuid-Holland
Door boswachter Jenny

Staatsbosbeheer verandert een wandelpad in een recreatief fietspad in het Haagse Bos. Dit is een lang gekoesterde wens van veel bosbezoekers. Door dit nieuwe fietspad worden namelijk het populaire speelbos Robin Hood én de picknickplek op de Walter Boerweide bereikbaar per fiets. Ook is er door de aanpassing een extra Oost-West verbinding beschikbaar nabij de Boslaan.

Lees verder op het boswachtersblog Zuid-Holland.

Straks lekkerder fietsen op Juliana van Stolberglaan

Bron: Dagblad070

Nog tot en met 22 december voert de gemeente Den Haag tal van werkzaamheden uit aan het fietspad in de Juliana van Stolberglaan tussen de Francois Valentijnstraat en de Louise Henriëttestraat en tussen de Adelheidstraat en de Prins Clauslaan in de wijk Bezuidenhout.

Lees het hele artikel in Dagblad070.

11-21 juli: Werkzaamheden fietspad IJsclubpad

Op maandag 11 juli 2016 starten herstelwerkzaamheden aan het fietspad IJsclubpad. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden een omleidingsroute volgen.

De constructie onder het fietspad die de twee sloten met elkaar verbindt (de duiker) is te laag aangelegd. Om die op de juiste hoogte te brengen, moet het fietspad over de hele breedte worden afgesloten.

Omleiding
Fietsers kunnen een omleiding volgen via de Laan van Nieuw Oost-Indië/Laan van Nieuw Oosteinde en via de Hofzichtlaan (station Mariahoeve). De omleiding staat met borden aangegeven. De werkzaamheden duren tot ongeveer 21 juli 2016.

Aan- en afvoer van materiaal
De aannemer (BAM Wegen) maakt tijdens de werkzaamheden gebruik van de tunnel aan de kant van de Nicolaas Beetslaan/Spinozalaan.

Bewonersbrief
Bewoners hebben een brief van de gemeente gehad over de werkzaamheden. U kunt de brief hier lezen.

Bewonersbrief Werkzaamheden fietspad IJsclubpad (PDF, 360 kB)

Fietspad IJsclubpad (Bezuidenhout) vernieuwd

Op de foto: wethouders Floor Kist en Tom de Bruijn.

Het IJsclubpad in het Bezuidenhout is vernieuwd. De wethouders Tom de Bruijn (Den Haag) en Floor Kist (Voorburg) hebben er als openingshandeling een boom geplant. Het fietspad is onderdeel van de nieuwe sterfietsroute van het centrum, via het Bezuidenhout en Voorburg naar Leidschenveen. Het IJsclubpad ligt in het groengebied tussen de spoorlijnen naar Leiden en Zoetermeer en wordt veel gebruik.

Het groene oor earthview gekanteld

Het fietspad had een paar rare knikken en gaf veel fietsers een onveilig gevoel, vanwege de twee tunneltjes en de slechte verlichting.

Het fietspad is nu rechtgetrokken en opnieuw geasfalteerd met rood, comfortabel asfalt. Fietsers en voetgangers krijgen daardoor een beter zicht, wat met name in de avond en nacht de sociale veiligheid ten goede komt. Er zijn knotwilgen geplant en de twee slootoevers hebben bijzondere beplanting gekregen.

De gemeente werkt nog aan de verdere ontwikkeling van het groengebied, bijgenaamd het Groene Oor. Er komt een veld gevuld met PV-panelen waarmee elektriciteit wordt opgewekt. Voor de andere helft wordt nog gezocht naar een duurzame ecologische invulling. Hiervoor is onlangs een prijsvraag gestart. Later dit jaar wordt het voorlopig ontwerp van de sterfietsroute naar Leidschenveen vastgesteld.

ijsclubpad nieuw

Staatsbosbeheer asfalteert fietspad rond Paleis Huis ten Bosch

Staatsbosbeheer gaat het drukke fietspad langs Paleis Huis ten Bosch in het Haagse Bos opknappen. Door het intensieve gebruik wordt dit fietspad zo zwaar belast dat er schade is ontstaan in de vorm van kuilen en gaten. Vele fietsers ervaren hiervan overlast en maken daarvan melding. Gelukkig kan Staatsbosbeheer nu gehoor geven aan deze meldingen en het fietspad opknappen. Om te voorkomen dat dit fietspad op korte termijn weer beschadigt, krijgt het een asfaltverharding in plaats van halfverharding.

Topdrukte
Op het fietspad langs Paleis Huis ten Bosch is het elke dag een komen en gaan van wandelaars en fietsers. Niet alleen bezoekers die even aan de drukte van de stad willen ontsnappen, maar ook forensen die twee keer per dag het Haagse bos op de fiets doorkruisen op weg van en naar het werk. Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat alle gebruikers van het fietspad een aangenaam bezoek aan het bos ervaren. Het opknappen van het fietspad is een langgekoesterde wens van de gebruikers van het pad en van Staatsbosbeheer.

Werkzaamheden
Staatsbosbeheer kiest op deze plek voor asfalt, terwijl op andere plekken in het bos een half-verharding volstaat. Dit fietspad wordt zwaar belast en dus is asfalt juist op deze plek de beste optie om de belasting te kunnen dragen. Om toch een zo natuurlijk mogelijke uitstraling te krijgen, wordt een rode kleur asfalt gebruikt. In de tweede helft van november vinden de werkzaamheden plaats, afhankelijk van de weersomstandigheden. Het fietspad wordt dan enkele dagen volledig afgesloten. De omleiding staat duidelijk met borden aangegeven. Wij vragen uw begrip voor de mogelijke overlast.

Haagse Bos fietspad_kuilen

Brief wethouder inzake rechttrekking fietspad “Groene Oor”

Geachte voorzitter,
Met deze brief informeer ik u over het besluit van het college van 13 oktober 2015 om het fietspad IJsclubpad recht te trekken, zie bijlage RIS 287217 (pdf 300 kB).

Het fietspad IJsclubpad is onderdeel van de ca. 8½ kilometer lange sterfietsroute Binnenstad – Bezuidenhout – Leidschenveen. Het fietspad kruist een gebied tussen twee spoorlijnen dat ook wel het “Groene Oor” wordt genoemd. Om het braakliggende terrein tot duurzame ontwikkeling te krijgen (bijv. door de aanleg van een zonneveld) en de realisatie daarvan mogelijk te maken, zijn de benodigde percelen aangekocht van NS Vastgoed B.V. (RIS 273481). Vervolgens kunnen marktpartijen hier (onder voorwaarden) een duurzame ontwikkeling zoals een zonneveld realiseren.

Nu de percelen zijn aangekocht is het ook mogelijk om het huidige fietspad langs de IJsclubweg recht te trekken. Het is wenselijk dit uit te voeren voordat de gronden worden uitgegeven / verhuurd of de zonnepanelen worden geplaatst. Er is financiële dekking aanwezig onder de voorwaarde dat het rechttrekken van het fietspad nog in 2015 wordt uitgevoerd. Er is voor het rechttrekken van het IJsclubpad een voorontwerp opgesteld en vastgesteld door het college. Daarmee is vooruit gelopen op de vaststelling van het voorontwerp voor de gehele sterfietsroute Binnenstad – Bezuidenhout – Leidschenveen (planning vaststelling eind 2015).

Naar verwachting kan de uitvoering nog in het laatste kwartaal van 2015 van start gaan. Het verwijderen van het huidige fietspad kan eventueel ook in 2016 worden uitgevoerd. Het rechttrekken van het fietspad in 2015 is mogelijk mits de benodigde vergunningen tijdig worden verleend en de procedures zonder tijdsverlies worden doorlopen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
de wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu,
Tom de Bruijn