Tag archieven: coa

Brief van Wethouder Wijsmuller met stand van zaken vluchtelingenopvang Bezuidenhout

Aan De voorzitter van Commissie Ruimte en commissie Samenleving
Geachte voorzitter,

In vervolg op mijn brief van 12 november j.l. wil ik u informeren over de uitkomsten van het aangekondigde overleg met het COA en het vervolg van de noodopvang in het voormalige ministerie van SZW aan de Anna van Hannoverstraat.

Afgelopen vrijdag 13 november hebben de burgemeester en ondergetekende gesproken met de voorzitter van de Raad van Bestuur van het COA. Tijdens dit gesprek hebben wij ons ongenoegen overgebracht over niet nagekomen afspraken ten aanzien van de begeleiding en samenstelling van de eerste groep die woensdagavond 11 november is aangekomen. De voorzitter van het COA heeft erkend dat dit zo niet had mogen gebeuren. Alvorens er weer nieuwe mensen in het voormalige ministerie konden worden ondergebracht, zijn er nadere afspraken gemaakt over:

  • De garantie dat het om een gemengde samenstelling gaat met asielzoekers uit verschillende fases van de asielprocedure.
  • De lijst van degenen die afreizen naar het SZW-pand vooraf dient te worden overgelegd, zodat op voorhand bekend is wie er worden opgevangen.
  • Een helder verwachtingenmanagement vooraf naar de asielzoekers over de condities van de tijdelijke noodopvang.
  • Voldoende begeleiding door het COA bij aankomst -die alleen overdags dient plaats te vinden- en verblijf.
  • Het voor alle betrokken helder is dat de noodopvang uiterlijk op 31 december a.s. weer verlaten dient te zijn.

Het COA heeft aangegeven dat zij aan deze voorwaarden kunnen en zullen voldoen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de situatie bij het COA inmiddels noodzaakt om capaciteit bij AZC’s vrij te maken door ook asielzoekers met een verblijfsvergunning in tijdelijke noodopvang onder te brengen. Deze asielzoekers hebben dus wel een verblijfsvergunning, maar beschikken nog niet over de status waarmee zij aanspraak kunnen maken op huisvesting in Den Haag.
Dit betekent dat de personen conform de eerder gemaakte afspraken onder de tijdelijke noodopvang van het COA blijven vallen, en na uiterlijk 31 december naar een andere COA-opvanglocatie zullen moeten vertrekken. Zij vallen derhalve dus niet onder de reguliere taakstelling die de gemeente Den Haag van het Rijk krijgt opgelegd, noch zijn ze onderdeel van de extra opgave die het college zichzelf heeft gesteld.

Nadat we op basis van de aangeleverde nieuwe lijst ons hebben verzekerd van de gemengde samenstelling zoals afgesproken en na bespreking in het college heb ik contact opgenomen met het COA en aangegeven dat er vanaf vandaag weer nieuwe mensen in het voormalige SZW gebouw kunnen worden ondergebracht. Dit zal gebeuren in twee dagen (met circa 200 personen per keer); de eerste vandaag 17 november, en naar verwachting de tweede morgen 18 november.

Voor het college blijft het nakomen van de afspraken voorwaardelijk voor een menswaardige en door de omgeving gedragen opvang van asielzoekers. Dit is ook de reden waarom we frequent contact blijven onderhouden met de omwonenden in Bezuidenhout en in Voorburg- Leidschendam. Tevens zal de aangeboden vrijwillige hulp, onderwijs en ondersteuning worden opgestart zodra de in totaal 600 asielzoekers goed en wel in het voormalige SZW gebouw gearriveerd zijn.

Met vriendelijke groet,
De wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur,
Joris Wijsmuller

COA over ontevreden vluchtelingen in Den Haag: tv’s en bankstellen worden vandaag nog geleverd

Bron: RTV West

DEN HAAG – De vluchtelingen in het voormalige pand van het ministerie van SZW in Den Haag krijgen donderdag nog tv’s en bankstellen. Dat zegt Michel Daneanen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hij reageert daarmee op de ontevreden reacties van vluchtelingen over de opvanglocatie in het Bezuidenhout. Wel komt er een gesprek tussen het COA en de ontevreden asielzoekers.

Zo’n dertig vluchtelingen uit een groep van 175 tot 200 die woensdagavond aankwam, heeft buiten overnacht uit protest tegen de in hun ogen schamele voorzieningen. Ze klaagden onder meer over het eten en het ontbreken van tv’s en privacy.

LEES OOK: Onvrede onder asielzoekers Den Haag neemt toe: Steeds meer boze vluchtelingen voor gebouw SZW

‘Die mensen hadden denk ik iets meer luxe verwacht. Maar ze moeten even roeien met de riemen die ze hebben’, aldus de beheerder. ‘Mensen verwachten misschien een huisje met een erfje, maar dat moet nog even wachten. Ik vind dat de opvang er vrij netjes uitziet, klagen is een beetje overbodig’, zegt Daanen.

Tv’s en bankstellen
Later deze donderdag worden tv’s opgehangen en bankstellen neergezet. Dat is wat vertraagd door problemen met de levering. Over de klachten over het eten zegt de COA-medewerker het volgende: ‘Voor zover ik weet wordt er voldoende rekening gehouden met vitaminen en mineralen, die deze mensen op dit moment moeten hebben.’

Reactie op commotie
Donderdagochtend staan tientallen ontevreden asielzoekers buiten, voor en rond het gebouw van het voormalige ministerie van SZW. In een reactie daarop zegt een woordvoerder van het COA dat ze met de groep ontevreden bewoners in gesprek gaan. Er wordt gekeken waar ze precies tegenaan lopen. Daarna wordt beslist of er iets aan gedaan moet worden en wat dat dan zou moeten zijn.