Tag archieven: CID

CID Café: Slimme logistiek in het CID

Donderdag 26 september van 16.30 uur tot 18.30 uur
Inloop vanaf 16:00 uur
Locatie: Emma, Wijnhaven 88, Den Haag

Meld je hier direct aan!
Dit CID Café staat in het teken van de Haagse mobiliteitstransitie en dan specifiek logistiek in het CID. Hoe kunnen we stedelijke groei combineren met bereikbaarheid en leefbaarheid? Hoe worden pakketjes of maaltijden straks bezorgd in autoluwe zones?
Biedt een nieuw te ontwikkelen gebied, zoals het CID, juist kansen voor het slim toepassen van logistieke oplossingen? Misschien met ruimte om écht te innoveren?

Tijdens dit CID café laten we ons onder andere inspireren door Arjen Rodenburg, business developer bij The Future Mobility Network, over hoe je in dit soort trajecten bedrijven, overheid en kennis bij elkaar kan brengen. En wat de mogelijkheden voor slimme mobiliteit zijn.

Aan tafel zitten ook:
Michel Oldenburg, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland
Michel is logistiek makelaar bij Bereikbaar Haagladen en Rijnland. Hij werkt hierbij veel samen met de overheid, mobiliteitsmakelaars, TLN, EVO en VNO-NCW West. Met die partijen samen probeert hij een soort synergie en logistieke community op te bouwen. Individuele projecten proberen we in het grotere geheel te plaatsen.

Rogier Havelaar, PostNL
PostNL en SimplyMile gaan samen voor zero emissie stadslogistiek en bundelen hun krachten om ook in Den Haag een stadshub te organiseren. Als Directeur Stadslogistiek initieert Rogier deze ontwikkeling namens PostNL.

Je bent van harte welkom om je collega’s of relaties op deze uitnodiging te wijzen.

Voor vragen stuur een e-mail naar CID@denhaag.nl.

Hartelijke groet,

Programmateam CID

Denk mee over het Centraal Innovation District (CID)

Kom naar de 2e informatiemarkt en laat u informeren over de plannen en ontwikkelingen van het CID. De markt is dinsdag 10 september in de MegaStores. Aanmelden hoeft niet.

Het CID is het gebied tussen en rondom de 3 stations CS, HS en Laan van NOI. De gemeente wil in hier meer economische groei en vernieuwing. Het moet uiteindelijk een aantrekkelijk en economisch gebied worden om te werken, wonen en te recreëren.

Structuurvisie
Eind 2019 komt de gemeente met een plan (een structuurvisie) voor het CID. Hierin staat in grote lijnen hoe de gemeente het gebied wil inrichten. Op dit moment onderzoekt de gemeente de effecten van de plannen op de leefomgeving. Ook wel milieueffectrapportage (m.e.r.) genoemd. Een 1e stap in de m.e.r.-procedure is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Tijdens de informatiemarkt kunt u uw mening geven en vragen stellen over dit plan.

Wanneer
Dinsdag 10 september van 17.00 tot 20.00 uur

Voor wie
Bewoners in en rondom dit gebied

Waar
De MegaStores (ingang van der Kunststraat)

CID CAFE SPECIAL: Projecten realiseren in netwerken

Woensdag 19 juni 2019 van 17.30 uur tot 19.30 uur
Inloop vanaf 17.00 met lichte maaltijd
Locatie: Emma, Wijnhaven 88, Den Haag

Hoe realiseren we de CID Agenda 2040?
Eind april is de CID Agenda 2040 door het college van B&W vastgesteld. De agenda schetst de richting die we met het Central Innovation District willen opgaan: een internationale economische toplocatie waar gewerkt wordt aan een betere, veiligere en rechtvaardigere wereld in het digitale tijdperk.  Een attractief woon-werk-en-recreatiemilieu, aantrekkelijk voor talent en een plek waar iedereen zich kan ontwikkelen. De komende 20 jaar moet de inzet op het CID goed zijn voor 35.000 banen. Geweldige plannen en ambities, maar hoe realiseer je ze wanneer je afhankelijk bent van een divers netwerk van spelers? Kortom: hoe realiseer je projecten in complexe stedelijke netwerken?

Of je nu een onderzoeker, bestuurder of ondernemer bent. Je project speelt zich steeds vaker af in een complex stedelijk netwerk van kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Je hebt een ambitie, maar hebt een breed en divers netwerk nodig om het te realiseren. Hoe doe je dat effectief?  Dit CID Café staat in het teken van de realisatie van het CID en de CID Agenda 2040, een ontwikkeling met vele eigenaren en invalshoeken.

Voorlopige line up
Wethouders Saskia Bruines en Boudewijn Revis zijn gastvrouw en -heer van dit CID Café Special. En nemen de inzichten en adviezen van de tafel en uit het publiek met zich mee. Frank van Oort, hoogleraar op het gebied van regionale en stedelijke economie, zet de context neer in een speciaal minicollege. Aan tafel wordt het gesprek gevoerd met een aantal impactvolle stakeholders van het CID zoals Gerad Schoenaker voorzitter van Den Haag Nieuw Centrum.

Meld je nu alvast aan via het digitale aanmeldformulier! Je bent van harte welkom om je collega’s of relaties op deze uitnodiging te wijzen.

Voor vragen stuur een e-mail naar CID@denhaag.nl

Hartelijke groet,

Programmateam CID

Bewonersvergadering wijkberaad Bezuidenhout

Meer weten over  hoogbouw en  veel extra woningen in BZH ? Dinsdag 7 mei is er bewonersvergadering en komt de gemeente een uitleg geven over CID (Central Innovation District), veel meer woningen en hoogbouw.

We beginnen met een algemene bewonersvergadering met verantwoording afleggen van het bestuur van het Wijkberaad en eventuele vragen.

Na de koffie  komt  de presentatie van de gemeente.

Plaats en tijd : Wijk en Diensten Centrum Bezuidenhout, Johannes Camphuijsstraat 25.

Inloop : 19.00  Start : 19.30

Na afloop : hapje en drankje

ALL INCLUSIVE: Team WAM ontwerpt groene wijk boven en tussen de treinsporen in Den Haag

Resultaat BNA ontwerpstudie Stad van de Toekomst locatie Den Haag
In 2040 is het Central Innovation District (CID) in Den Haag volgebouwd met nieuwe woningen en werkruimten in hoge dichtheid. Het gebied is uitstekend bereikbaar omdat de stations CS, HS en Laan van NOI samen met de BINCKhub een superknoop voor nieuw vervoer zijn geworden. Maar hoe duurzaam is het gebied dan? En kunnen Roy, Dennis en Danique hier dan ook met plezier wonen en werken?

Team WAM maakt in de toekomstvisie All Inclusive ruimte voor groen en water door de huidige treinsporen te overbouwen. Met nieuwe typen openbare ruimte en een divers programma in verticale buurten wordt het hart van het CID stapsgewijs met de bestaande stad verbonden. De combinatie van het  hoogteverschil, de hoge dichtheid van de bebouwing en veel groen, geven deze gezonde wijk een heel eigen spannende identiteit. Met plekken waar iedereen aangenaam kan verblijven.

Stad van de Toekomst
In de ontwerpstudie ‘Stad van de Toekomst’ wordt aan de hand van vijf  testlocaties van 1 x 1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven gekeken naar nieuwe manieren van stad maken. Tien multidisciplinaire teams hebben op een ‘level playing field’ samengewerkt met gemeenten, lokale betrokkenen en experts rond belangrijke innovaties.

Team WAM maakt de toekomst voorstelbaar voor de vierkante kilometer achter station Den Haag Centraal. De locatie ligt midden in het nieuw te ontwikkelen CID. Hier moet een groot aantal woningen, werkplekken en voorzieningen worden gebouwd in een zeer hoge dichtheid. De onderliggende vraag is hoe de bouwopgave gekoppeld wordt aan energietransitie, mobiliteitstransitie, circulaire economie en andere systeem‐ en netwerkinnovaties.

Het CID kent een ruimtelijke opgave en een sociaaleconomische opgave zonder weerga. De locatie is de schakel tussen de Binckhorst en de binnenstad, maar de treinsporen en viaducten zijn nu nog enorme barrières. De spoorzone ligt bovendien tussen twee wijken die niet al te best aangeschreven zijn. En groen ontbreekt.

Groen- blauwe structuur en bouwen boven het spoor
De nieuwe systemen van groen en water zijn de dragers van het toekomstige CID. Groen en water zijn essentiële nutsvoorzieningen voor de gezondheid van de toekomstige gebruikers en maken wijk water- en hittebestendig. Het Schenkpark ligt in ‘de volle grond’. Omdat in deze zone niet gebouwd zal worden, creëert het plan nieuwe ruimte door de sporen te overbouwen. Daar ligt nog een enorme oppervlakte die gebruikt kan worden voor wonen, werken en leisure in extreem hoge dichtheid. Bovendien wordt zo de fysieke barrière tussen de Binckhorst en de binnenstad en de naastgelegen wijken geslecht. De groene en beloopbare inrichting van de openbare ruimte wordt mogelijk gemaakt door de BINCKhub. Daar wordt het verkeer vanaf de snelwegen afgevangen.

In het Schenkpark komen waterbekkens en een verbinding tussen de Schenk en de Trekvliet. De Schenk wordt in oostelijke richting verbonden met een sifon onder de sporen door en een aquaduct over de Utrechtse Baan. In de Duivenvordse polder kan vervolgens water worden gebufferd. De inrichting van het Schenkpark is gericht op biodiversiteit en een hoge belevingswaarde voor sport en ontmoeting. Bovendien wordt er in de bebouwing een hele bouwlaag open gelaten voor publieke groenvoorzieningen.

Lees verder op de site van HAACS.

STAD gesprek: Snel stad maken

Den Haag maakt haast met de ontwikkeling van het Central Innovation District (CID). In zijn recente brief Aanpak prioritaire gebieden aan de raad zet wethouder Revis de plannen uiteen voor de 3 gebieden rond stations HS, CS en NOI. In deze 3 gebieden moeten er voor 2024 7.000-11.5000 woningen worden bijgebouwd.

De plannen voor de 3 gebieden zullen volgens de brief in gebiedsagenda’s worden gevat. Maar nog voordat deze agenda’s er eind 2018 liggen volgen aankondigingen van nieuwe torens in het CID elkaar in hoog tempo op. Waarbij de vraag rijst of de gebiedsagenda?s deze plannen vorm geven of andersom.

Snelheid maken in het CID
Opgestuwd door de economische hoogconjunctuur, woningnood en ambitie van het Haagse college lijkt het traditionele proces van stedelijke ontwikkeling te worden ingehaald door een nieuwe manier van stad maken waarin snelheid de absolute prioriteit is. Maar hoe bewaken we bij deze hoge snelheid de ruimtelijke kwaliteit van de plannen die komende decennia beeldbepalend zijn voor Den Haag? Beantwoorden de plannen aan de woningvraag in de stad? En is het mogelijk om in dit hoge ontwikkel tempo van het CID een district te maken waarmee mensen zich blijvend verbonden voelen?

Aan de hand van de brief Aanpak prioritaire gebieden gaat Platform STAD in gesprek over de uitdagingen, kansen en valkuilen van snel stad maken met onder andere Dorte Kristensen (directeur AtelierPRO), Arthur Pronk (Manager Ontwikkeling en Realisatie Haagwonen), Casper Hulsman (Acquisition Manager Residential Bouwinvest) en Han Dijk (partner POSADMaxwan).

Het STADgesprek Snel stad maken vindt plaats tijdens de CID conferentie van de gemeente Den Haag. Om deel te nemen aan het STADgesprek dient u zich aan te melden voor de conferentie. Aanmelding is gratis.

Praktische Informatie
Donderdag 29 november 2018
13.00 – 14.30 uur
WTC Den Haag
Prinses Beatrixlaan 582

Klik hier om u aan te melden voor de CID conferentie + het STADgesprek snel stad maken

1. Vul uw gegevens in
2. Kies bij keuzeprogramma in sessieronde I voor:
1.11 Stadgesprek: snel stad maken
3. Kies uw deelsessie voor ronde 2
4. Rond uw aanmelding af

Klik hier voor meer informatie over het hoofdprogramma en de andere deelsessies van de CID conferentie.