Tag archieven: bomenkap

4-8 maart: bomenkap aan de Carel Reinierszkade

Aan de Carel Reinierszkade, tussen De Eerensplein en Loudonstraat, worden populieren vervangen. De huidige bomen zijn in slechte staat en er is risico op takbreuk. In de week van 4 maart worden de bomen gekapt. De werkzaamheden duren ongeveer 1 week.

De gemeente heeft een vergunning voor de kap van deze bomen. De kap is nodig als voorbereiding op de herinrichting- en rioleringswerkzaamheden in Bezuidenhout-Oost. Door de bomen vervroegd te kappen, kan straks de stoep breed blijven zoals bewoners graag willen.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid via de Loudonstraat, Stuyvesantplein, Juliana van Stolberglaan, Laan van Nieuw Oost-Indië, Theresiastraat en via Vlaskamp, Reigersbergenweg en Het Kleine Loo.

Keuze boomsoort

Bewoners van de Carel Reinierszkade mogen kiezen welke soort boom wordt teruggeplant. U kunt kiezen tussen de zilveresdoorn of de Fladderiep. U kunt uw voorkeur doorgeven door te mailen naar parkerenindewoonwijken@denhaag.nl. Ook uw vragen over de werkzaamheden kunt u sturen naar dit e-mailadres.

Pijnacker Hordijkstraat: kap van 9 bomen

In de Pijnacker Hordijkstraat worden 9 bomen gekapt om plaats te maken voor werkzaamheden aan het riool en het opnieuw inrichten van de straat. In het najaar van 2018 komen er 13 bomen voor terug.

De bomen worden gekapt in de week van 5 maart 2018. Daarbij worden ze tot 1 meter boven de grond afgezaagd, zodat de stronken zichtbaar blijven voor automobilisten. Het kappen van de bomen duurt naar verwachting een halve dag. Een paar dagen van tevoren tot het moment dat de stronken verwijderd worden, geldt een parkeerverbod in de straat.

Nieuwe bomen
Bewoners van de Pijnacker Hordijkstraat mochten aangeven welk soort boom er terugkomt in de straat. De sierkers (Prunus Pandora) kreeg de meeste stemmen. De bomen worden in het najaar geplant.

Sierkers (Prunus serrulata “Hisakura”)

Juliana van Stolberglaan en IJsclubweg; herinrichting binnenkort van start

Onderdeel van Sterfietsroute Centrum – Leidschenveen

De gemeente werkt aan vernieuwde fietsroutes om fietsen comfortabeler en veiliger te maken. Een onderdeel van de nieuwe fietsroutes is de herinrichting van de Juliana van Stolberglaan en IJsclubweg. De werkzaamheden starten waarschijnlijk eind mei 2017.

De nieuwe fietsroutes worden Sterfietsroutes genoemd. Dit zijn bestaande fietsroutes die beter gemaakt worden. Bijvoorbeeld omdat er stukken fietspad missen of omdat de plekken waar fietsers oversteken onveilig en moeilijk te overzien zijn. Deze routes moeten logische verbindingen worden waar u veilig, snel en comfortabel kunt fietsen.

Sterfietsroute Leidschenveen
De Sterfietsroute naar Leidschenveen begint in het centrum op het Spui – hoek Veerkade en loopt via de Juliana van Stolberglaan, IJsclubweg, IJsclubpad, Voorburg, fietsbrug A4 en het Nieuweveensepad naar Zoetermeer. Langs deze route zijn al grote stukken weg verbeterd. Het stuk Juliana van Stolberglaan vanaf de Laan van Nieuw Oost-Indië (laan van NOI) tot en met de IJsclubweg wordt ook verbeterd.

Definitief Ontwerp
De gemeenteraad wil dat er overal op de Juliana van Stolberglaan vrij liggende fietspaden komen. Dit bleek na een onderzoek van de gemeente niet overal mogelijk. Tussen het Stuyvesantplein en de IJsclubweg zouden teveel bomen moeten worden gekapt. Daarom is besloten om hier extra brede fietsstroken langs de weg aan te leggen. Dit staat in het definitieve ontwerp.

U kunt meer lezen over het definitieve ontwerp in het Raadsvoorstel van het college over de Sterfietsroute naar Leidschenveen – Juliana van Stolberglaan.

Wat gaat er gebeuren?

Vanaf kruispunt met Laan van NOI tot Stuyvesantplein
Het kruispunt wordt aangepast, zodat fietsers en auto’s apart van elkaar het kruispunt kunnen oversteken. Het nieuwe vrij liggende fietspad loopt door van de 2e De Carpentierstraat tot aan de Laan van NOI. Ook het eerste deel van de Juliana van Stolberglaan, tussen de Laan van NOI en het Stuyvesantplein krijgt vrijliggende fietspaden.

Stuyvesantplein tot IJsclubweg
Tussen het Stuyvesantplein en de IJsclubweg komen er extra brede fietsstroken. In de middenberm van de Juliana van Stolberglaan kunnen auto’s achter elkaar parkeren. Er komt een schuine stoeprand, zodat auto’s vanaf de rijbaan eenvoudig op de middenberm kunnen parkeren. De bomen in de middenberm blijven behouden. Tijdens het werk aan de weg worden de bomen voorzien van beschermend materiaal zodat zij geen schade oplopen.

IJsclubweg/IJsclubpad
De kruising van de Juliana van Stolberglaan en de IJsclubweg wordt aangepast, zodat oversteken veiliger wordt. Er komen eilanden in het midden, waardoor fietsers de weg in 2 delen oversteken. Aan beide kanten van de IJsclubweg, komen vrijliggende fietspaden. Ook wordt de kruising van de IJsclubweg met het IJsclubpad – Carel Reinierszkade aangepast. Hier komt een bocht in het IJsclubpad, zodat het recht op de Carel Reinierszkade aansluit. Hierdoor wordt de overzichtelijkheid en verkeersveiligheid beter. Ten slotte komen er waarschuwingsborden voor automobilisten bij de fietsoversteekplaats.

Fietstrommels en fiets parkeren
Er komen 4 nieuwe fietstrommels in het midden van de Juliana van Stolberglaan. Een fietstrommel is een afgesloten fietsenberging voor 4 fietsen. Ze komen te staan op de middenberm van de Juliana van Stolberglaan, tussen het Stuyvesantplein en de IJsclubweg. Biesieklette verhuurt de trommels. Heeft u interesse, neem dan contact op met Biesieklette. U vindt meer informatie over de fietstrommels op de pagina Fiets stallen in woonwijken.

Laadpalen
De laadpalen voor elektrische auto’s worden verplaatst naar de Johannes Camphuijsstraat en Van der Wijckstraat, bij de aansluiting op de Juliana van Stolberglaan. De laadpalen blijven daar staan, ook na het werk aan de weg.

Groene middenberm en fietsbeugels
De gemeente gaat bekijken of in de middenberm meer groen kan komen. Het gaat om het 2e deel van de Juliana van Stolberglaan. De gemeente gaat de meningen en ideeën over nieuwe fietsbeugels vragen aan mensen in de buurt.

Nieuwe bomen
Er zijn in maart vier bomen gekapt. Dat was nodig voor de herinrichting. Zodra de werkzaamheden klaar zijn worden nieuwe bomen teruggeplant. Deze komen in de Juliana van Stolberglaan en op het terrein van de Amateurtuinvereniging Loolaan.

In maart zijn de voorbereidende werkzaamheden voor een vrij liggend fietspad bij en langs de Amateurtuinvereniging begonnen.

Vervangen riolering
Het riool op deze plek is uit de jaren 20 van de vorige eeuw en moet vervangen worden. Dat gebeurt tegelijk met de aanpassingen voor de Sterfietsroute. Om het riool te vervangen, moet de straat grotendeels open.

Uitvoering in fases
Het werk wordt in fases uitgevoerd. De fases zijn:

  • Fase 1: Juliana van Stolberglaan vanaf kruispunt met Laan van NOI tot Stuyvesantplein (aan de kant richting de stad)
  • Fase 2: Juliana van Stolberglaan vanaf Stuyvesantplein tot IJsclubweg (aan de kant richting de stad)
  • Fase 3: Juliana van Stolberglaan vanaf kruispunt met Laan van NOI tot Stuyvesantplein (aan de kant die de stad uitgaat)
  • Fase 4: Juliana van Stolberglaan vanaf Stuyvesantplein tot IJsclubweg (aan de kant die de stad uitgaat)
  • Fase 5: IJsclubweg tot kruispunt Carel Reinierszkade met IJsclubpad (beide richtingen)

De werkzaamheden starten waarschijnlijk half juni 2017 en duren naar verwachting tot februari 2018.

Meer informatie
Als u vragen heeft kunt u die stellen via fiets@denhaag.nl.

Kap 20 populieren aan Het Kleine Loo

De gemeente gaat in de week van 17 oktober tot en met 1 november 2016 20 populieren aan Het Kleine Loo kappen. Er komen 20 nieuwe bomen voor terug.

Aan Het Kleine Loo staan 20 populieren die een gevaar opleveren voor de veiligheid op straat. In december 2015 is hiervoor een kapvergunning verleend. Nu de bezwarentermijn en het broedseizoen zijn afgelopen, kan de gemeente de bomen kappen en vervangen. De gemeente verwacht geen afsluitingen voor het verkeer.

Herplant
De herplant bestaat uit 11 zomereiken (Querus robur), 2 moeraseiken (Quercus palustris), 2 essen (Franxinus excelsior), 1 esdoorn (Acer rubrum), 2 elzen (Alnus glutinosa), 1 Japanse notenboom (Gingko biloba) en 1 linde (Tilia x europaea). Om de nieuwe bomen te kunnen planten moet eerst de plantplek worden verbeterd. Het moment van de herplant is nog niet bekend maar valt in het plantseizoen van medio oktober 2016 tot medio maart 2017.

Bewonersbrief
Bewoners hebben hierover een brief ontvangen van de gemeente. U kunt de brief hier downloaden.

Meer informatie
Meer informatie over het populierenvervangingsplan vindt u op de pagina bomen.
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de heer A-J van de Scheur via (070) 353 62 83.

Vervanging populieren in Bezuidenhout

In Den Haag staan ongeveer 7.000 populieren die in de eindfase van hun leven komen. Zo’n 800 populieren zijn van zo’n slechte kwaliteit, dat ze een gevaar vormen voor de omgeving. Dat blijkt uit onderzoek. Daarom worden ze gekapt en vervangen.

Hieronder vindt u informatie over de kapwerkzaamheden, de ingediende vergunningsaanvragen voor kap, de verleende omgevingsvergunningen en de bewonersbrieven voor Bezuidenhout. Meer informatie over de populieren, de noodzaak van vervanging, de onderzoeksresultaten en de planning vindt u op Vervanging populieren 2015-2016.

 

Carel Reinierszkade
Op de Carel Reinierszkade worden 2 populieren gekapt en vervangen. Hiervoor is op 15 december 2015 een vergunning verleend. Bekijk de vergunningsaanvraag en de bewonersbrief.

Het Kleine Loo
Op het Kleine Loo worden 21 populieren gekapt en vervangen. Hiervoor is op 15 december 2015 een vergunning verleend. Bekijk de vergunningsaanvraag en de bewonersbrief.

Reigersbergenweg
Op de Reigersbergenweg worden 22 populieren gekapt en vervangen. Hiervoor is op 14 december een vergunning verleend. Bekijk de vergunningsaanvraag en de bewonersbrief.

Schenkkade

Op de Schenkkade worden 15 populieren gekapt en vervangen. Hiervoor is op 26 november 2015 een vergunning verleend. Bekijk de vergunningsaanvraag en de bewonersbrief.

Vlaskamp
Op de Vlaskamp worden 14 populieren gekapt en vervangen. Hiervoor is op 27 november 2015 een vergunning verleend. Bekijk de vergunningsaanvraag en de bewonersbrief.

Zie ook

Groot onderhoud van Haagse Bos: 200 bomen langs paden weg

Bron: RTV West

DEN HAAG – Stel je voor: je loopt met je hond door het Haagse Bos en dan komt er opeens een boom of tak naar beneden zeilen. Het is zeker bij een stevig windje niet ondenkbaar. En daarom pleegt Staatsbosbeheer eens in de zoveel tijd groot onderhoud in het oudste bos van Den Haag.

Vandaag is een aannemer begonnen om de eerste dode bomen van in totaal 200 stuks te kappen en te snoeien in het Haagse Bos. De stilte wordt daarom af en toe verstoord door een kettingzaag. Het werk duurt ongeveer drie weken.

Boswachters markeren met een rode en een blauwe spuitbus welke bomen weg kunnen en welke vooral moeten blijven. ‘De rode is voor de bomen die weg moeten en de blauwe is voor bomen met een ecologische waarde.’ Daar zitten bijvoorbeeld vleermuizen achter de schors of spechten zoeken er naar insecten.

Veiligheid
Bomen die niet langs de wandelpaden staan worden gewoon met rust gelaten. ‘Het is puur voor de veiligheid van de bezoekers van het bos’, aldus boswachter Jenny van Leeuwen.