Tag archieven: bomen

Deze zomer 34 slechte en dode bomen in Bezuidenhout gekapt

Op de foto een dode boom (meelbes) in de Gerard Reijnststraat die gerooid moet worden.

De afdeling groenbeheer van de gemeente doet jaarlijks onderzoek naar de gezondheid van bomen. Resultaat is dat er in Bezuidenhout 34 dode en slechte bomen gekapt moeten worden. Deze zomer wordt daarmee gestart.

Het gaat om bomen verspreid door heel Bezuidenhout. Deze zijn gemarkeerd met een kruis en/of een lint om de boomstam. Natuurlijk worden de bomen vervangen, maar dit gebeurt pas in het plantseizoen (winter- begin volgend jaar).

Klik hier om het bestand te downloaden met toelichting, locatie en foto van elk van de 34 te kappen bomen (pdf, 13 Mb).

 

Start voorbereidingen boswerkzaamheden Haagse Bos

Staatsbosbeheer start de komende weken in het Haagse Bos met de voorbereidende werkzaamheden voor het dunnen van bepaalde delen van het bos. De dunning is nodig om het bos gezond en vitaal te houden. Vanaf 18 juli worden eerst de bomen zorgvuldig geselecteerd en gemarkeerd, ofwel in vaktermen `geblest’. Deze bomen kunt u herkennen aan een oranje stip of streep. In de winter worden de gemarkeerde bomen gekapt en afgevoerd.

Bos blijft bos
Voor een vitaal en gevarieerd bos is het nodig om het bos regelmatig uit te dunnen. Na het dunnen ontstaat meer ruimte voor andere bomen om op een goede manier uit kunnen groeien. Op een aantal plekken in het bos ontstaan open plekken zodat het zonlicht de bodem kan bereiken. Dit geeft jonge bomen, planten en struiken meer kans om te groeien, zodat de volgende generatie bos zich volwaardig kan ontwikkelen. Van een gezonde ondergroei profiteren ook de vogels, zoogdieren en insecten in het bos. Er wordt niet méér geoogst, dan er bijgroeit, dus bos blijft bos.

Ruimte voor oude bomen
Rondom enkele zeer oude bomen worden de jongere bomen weggehaald, waardoor ze meer ruimte krijgen, beter doorgroeien en in het zicht komen van de bezoekers. Juist deze beeldbepalende bomen geven de bossen de allure en kwaliteit van het oeroude stadsbos.

Zorgvuldig vakmanschap
Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld broedbomen van roofvogels of verblijfplaats van vleermuizen aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We houden ook rekening met andere soorten die op de rode lijst staan. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd. De opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer.

Natuur en recreatie
In het Haagse Bos spelen natuur én recreatie een belangrijke rol. Een vitaal en gevarieerd bos zorgt voor een betere beleving van het Haagse Bos.

Een deel van het gekapte hout zal blijven liggen in het bos. Dood hout heeft namelijk een belangrijke ecologische waarde. Zo vinden paddenstoelen, insecten en spechten vaak juist een plek in dood hout. Om deze reden zal Staatsbosbeheer juist ook een percentage dode bomen in het bos laten staan.

Tijdens de werkzaamheden in de winter kan het voorkomen dat paden op enkele plaatsen niet goed begaanbaar zijn door beschadiging van werkverkeer. Deze paden worden na de werkzaamheden weer netjes hersteld.

Commissie sprak over herinrichting Bezuidenhout-Oost

De commissie Leefomgeving sprak 2 februari over het Raadsvoorstel Voorlopig Ontwerp herinrichting openbare ruimte Bezuidenhout-Oost fase 2.

Er is besloten om de riolering in de wijk Bezuidenhout-Oost te vervangen en om het parkeren te verbeteren. Vanuit het programma Werk met Werk zijn er extra middelen om de vernieuwing van de buitenruimte te financieren. Omdat aanvankelijk onzekerheid bestond over de beschikbare middelen, is de fasering aangepast, zodat zeker was dat hiervoor voldoende middelen aanwezig waren.

De commissieleden hadden vragen en opmerkingen over onder andere het oplossen van het parkeerprobleem, het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s), bomenkap en mogelijkheid tot verplanten. Er waren vragen over het verduurzamen van woningen in relatie tot werk met werk maken, parkeren bij kantoorgebouwen en het op tempo houden van de aanpak van deze wijk.

Wethouder Revis ging in op de vragen en zegde toe wethouder De Bruijn te verzoeken met een evaluatie van het parkeerbeleid te komen naar aanleiding van de brief van 31 mei 2016 en daarin het volgende aan de orde te laten komen:

  • de maatregelen die in de brief van 31 mei 2016 stonden en de effecten daarvan;
  • de actuele parkeerdruk;
  • de effecten van het verstrekken van bedrijfsparkeervergunningen op de parkeer in de wijk;
  • de effecten van de tweede parkeervergunning;
  • het draagvlakonderzoek, inclusief de omgeving Laan van NOI.

De wethouder gaf verder aan het aantal verplante bomen terug te laten komen in een nog te verwachten voortgangsrapportage. Hij zal de commissie informeren over de mogelijkheden tot afstemming van de planning van de pilot afvalscheiding in relatie tot de planning van het plaatsen van ORAC’s in Bezuidenhout-Oost. Ook zal de wethouder Bezuidenhout-Oost opnemen in de planning van de plaatsing van nieuwe ORAC’s.

Weer gezonde Kastanjes gekapt in de Helenastraat

GroenLinks wil dat er bij de beoordeling van kapaanvragen voor kastanjes veel zorgvuldiger te werk wordt gegaan. De partij wil dat er eerst in overleg wordt getreden met een aparte adviescommissie zoals de Commissie Monumentale bomen of met de Bomenstichting alvorens een kapvergunning wordt verleend. “Er zijn steeds minder kastanjes in onze stad te vinden. Als dit zo doorgaat dan weet de volgende generatie niet eens meer wat een kastanje is!”

Directe aanleiding voor de zorgen van GroenLinks is de vergunning die is verleend voor het kappen van een aantal oude maar gezonde kastanjes op het schoolplein van het ROC Mondriaancollege aan de Helenastraat. De bomen moeten wijken om ruimte te maken voor de draaibeweging van een hijskraan, voor de aanleg van meer parkeerplaatsen en om het zonlicht niet langer tegen te houden.

GroenLinks maakt zich al langer druk om de kap van kastanjes in de hofstad. In 2013 had Den Haag 4200 kastanjes en in 2015 was dat al teruggelopen tot 3700. Er worden in de gemeente geen kastanjes bijgeplant in verband met de kastanjebloedingsziekte.