Tag archieven: bombardement

Bommen op Bezuidenhout

Op 3 maart is het 71 jaar geleden dat het bombardement op Bezuidenhout plaatsvond. In het kader van deze bijzondere gebeurtenis organiseert All Things Nice in samenwerking met het Diamanttheater een themadag op Zondag 28 februari rondom dit vergissingsbombardement.

Uitgangspunt voor deze dag is het ‘Geheim Vogeldagboek‘ van Henk Kortekaas; zijn dagboek gaat over 4 jongens uit Bezuidenhout die tijdens de oorlog hun passie voor vogels en de natuur bleven beleven maar daarbij ook de oorlog tegenkwamen.

Het vergissingsbombardement van 3 maart 1945; het heeft letterlijk een gat geslagen in de wijk Bezuidenhout die nog steeds voelbaar én zichtbaar is.
Wat is het effect geweest op de natuur en hoe heeft het Haagse Bos geleden door de boomkap en waarom is het doelwit van het bombardement Huis ten Bosch waar de V2’s lagen opgeslagen gemist?
Er zijn nog veel mensen in de buurt die het zich nog goed kunnen herinneren, de angst en dreiging, maar ook het spelen in het puin na het bombardement en natuurlijk 2 maanden later de bevrijding!

Op deze themadag maken we een bijzondere wandeling door het Haagse Bos en omstreken met de boswachter. Onderweg door het bos en de wijk ontmoeten we ‘ooggetuigen’ die ons een beeld schetsen van Bezuidenhout vóór en tijdens het bombardement aan de hand van hun ervaringen. Bij het Wijk-en Dienstencentrum pauzeren we met toepasselijke versnaperingen en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en te schilderen of te schrijven om vast te leggen wat het heeft losgemaakt.

Vervolgens wandelen (kan ook met de bus) we vanaf het WDC verder naar het Diamanttheater met aandacht voor de naoorlogse ontwikkeling van de wijk Bezuidenhout en Mariahoeve, waar de vertoning plaatsvindt van de documentaire film over Bezuidenhout vóór, tijdens en na het Bombardement.

  • De wandeling is inclusief de filmvoorstelling in het Diamanttheater.
  • Diamanttheater Diamanthorst 183 tel. 070-3004819 / www.diamanttheater.nl
  • Start wandeling bij ingang Haagse Bos bij Paleis Huis ten Bosch op Bezuidenhoutseweg. Op zondag 28 februari om 11.00 uur.
  • Wandeling inclusief 1 uur pauze: 11.00 uur – 14.45 uur
  • Film: 15.00 uur – 16.00 uur
  • Kosten: Themawandeling inclusief film 25,- euro

Voor meer informatie en aanmelden:
All Things Nice Diamanttheater
Nicole Mekel www.diamanttheater.nl
tel. 06-26668727 allthingsnice2011@gmail.com / www.allthingsnice.nl

Stichting 3 maart ’45 ontvangt een Gulden Klinker

Op de foto hierboven: Wethouder Boudewijn Revis overhandigt de Gulden Klinker nominatie aan Lia van den Broek (voorzitter) en Pepijn van der Vliet (penningmeester) van Stichting 3 maart ’45 (foto: Jurriaan Brobbel)

Stichting 3 maart ’45 krijgt een Gulden Klinker voor de historische wandelroute door de wijk Bezuidenhout. De Gulden Klinker is een aanmoedigingsprijs voor initiatieven van Hagenaars voor een schone, leefbare en gezellige buurt. Op 14 december heeft wethouder Boudewijn Revis de nominaties van de Gulden Klinker 2016 overhandigd aan negentien groepen in Den Haag, waaronder ook een voor de Stichting.

Historische wandeling Bezuidenhout
De Stichting 3 maart ’45 krijgt de Gulden Klinker voor haar initiatief om het historisch verhaal van het bombardement van de wijk Bezuidenhout op 3 maart 1945 zichtbaar in de wijk te maken met een wandelroute langs 13 fotoborden. De borden en de bijbehorende website BB45.nl geven een beeld van hoe de wijk door deze tragische gebeurtenis aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is veranderd en vertellen de verhalen van wat mensen hebben meegemaakt in die tijd. Lia van den Broek, voorzitter van de stichting: “Niet alleen het straatbeeld is veranderd, het bombardement heeft ook een enorme impact gehad op het leven van de wijkbewoners. Meer dan 500 mensen overleefden het niet en vele duizenden raakten hun huis en spullen kwijt. Nog steeds wonen er in Bezuidenhout nabestaanden van deze slachtoffers en ooggetuigen, waarbij het bombardement van 3 maart 1945 een belangrijk onderdeel uitmaakt van hun levensverhaal.”

Gulden Klinker feestelijk ingestraat op de Bezuidenhoutseweg
Naast een waardebon voor werkzaamheden om de wandelroute in stand te houden wordt op donderdag 11 februari 2016 op de Bezuidenhoutseweg een Gulden Klinker ingestraat, zodat zichtbaar is dat er gewerkt wordt aan een prettige buurt. Voor dit project werkt de Stichting samen met het Christelijk Lyceum Zandvliet, die reeds 90 jaar is gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 40. De Gulden Klinker wordt bij het wandelbord (nummer 1) ingelegd, tegenover de school. Wethouder Boudewijn Revis: “Dat bewoners zich op deze manier inzetten om de geschiedenis van de wijk te vertellen voor de stad waardeer ik enorm. Het historische verhaal van Bezuidenhout maakt de Tweede Wereldoorlog levendig, tastbaar en toegankelijk voor zowel scholieren, bewoners als alle andere bezoekers van de stad Den Haag.” Om 16.00 uur vindt de inklinkering plaats, waarna het beheercontract voor de borden wordt ondertekend. Het feest wordt afgesloten met een tentoonstelling en een receptie in het Christelijk Lyceum Zandvliet. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Stadswandeling voor jong en oud
De historische wandeling door Bezuidenhout is uiteraard het gehele jaar te wandelen, geheel of gedeeltelijk en in willekeurige volgorde. Speciaal voor kinderen is er een kidstour met vraag en antwoord via de website www.BB45.nl. Op deze website zijn ook meer achtergrondverhalen en beeldmateriaal te vinden over bijzondere locaties in de wijk Bezuidenhout.

Oorlog in mijn Buurt – educatief project Den Haag januari t/m mei 2016

De stichting Oorlog in mijn Buurt organiseert educatieve projecten voor basisscholen, waarin leerlingen uit de hoogste klassen de kans krijgen ouderen te interviewen die tijdens de oorlog in de wijk woonden waar de leerlingen nu opgroeien.

De kinderen bezoeken in drietallen (oud-)bewoners van hun wijk. Ze worden hierbij begeleid door de stichting Oorlog in mijn Buurt. Voorafgaand aan de interviews worden verschillende gastlessen gegeven in de klas, over de lokale oorlogsgeschiedenis en over hoe zij moeten interviewen. Ondertussen werken de leerlingen in speciale werkboekjes aan hun eigen historisch onderzoek. Dit maakt van de leerlingen ‘echte’ historici en journalisten en bereidt hen voor op de interviews met ooggetuigen van oorlog in hun buurt.

Door verhalen uit de eerste hand te horen, wordt het historisch besef over hun eigen buurt versterkt. De leerlingen voelen zich daardoor verantwoordelijk deze verhalen zo goed mogelijk over te dragen aan anderen. Zij worden hiermee ‘Erfgoeddragers’.

Oorlog in mijn Buurt wordt al een aantal jaren in Amsterdam uitgevoerd en heeft tot veel bijzondere ervaringen geleid. Meer informatie hierover is te vinden op www.oorloginmijnbuurt.nl
In de eerste helft van 2016 zal het project worden uitgevoerd in drie Haagse wijken: de Vogelwijk, het Bezuidenhout & Mariahoeve en het Centrum. Thema’s die in deze wijken centraal staan zijn de Jodenvervolging, de Atlantikwall en het bombardement van 3 maart 1945.

De stichting Oorlog in mijn Buurt is op zoek naar (oud-)bewoners van deze wijken, of uit omliggende wijken, die mee willen werken met het project en ervoor openstaan te worden geïnterviewd door leergierige jonge leerlingen uit de wijk.

Het project leidt tot buurtcohesie en verbindt verschillende generaties met elkaar. Het zal voor veel buurtbewoners interessant om over dit project te lezen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de zakelijk leider van Oorlog in mijn Buurt- Den Haag, Inge Brouwer (inge@oorloginmijnbuurt.nl 06-222.69.555)

Paul van Vliet had als oorlogskind in Bezuidenhout geen makkelijke jeugd

Door Jorinda Teeuwen (Den Haag FM)
Den Haag FM en Den Haag TV staan deze week in het teken van Den Haag Voor Unicef. De kinderrechtenorganisatie zet zich samen met alle Hagenaars een jaar lang in om kindhuwelijken in Indonesië tegen te gaan. Want ieder kind heeft het recht om kind te zijn!

Paul van Vliet Foto: Roy BeuskerAmbassadeur Paul van Vliet had zelf geen makkelijke jeugd. “Ik ben een oorlogskind. Toen ik vier was brak de oorlog uit. Dat heeft me wel getekend”, vertelt Paul van Vliet in het Haags TV Journaal. “Ik heb gezien hoe joden werden weggevoerd, hoe kinderen uit mijn klas verdwenen.” Van Vliet woonde in Bezuidenhout tijdens de oorlog. “We zijn weggebombardeerd. Na de oorlog hadden we niets meer.” De Haagse cabaretier heeft wel veel aan zijn achtergrond als oorlogskind, in zijn werk voor Unicef. “Ik kan me heel goed voorstellen wat de kinderen in oorlogsgebieden voelen. Ik heb het ook wel meegemaakt in bijvoorbeeld Eritrea, dan kom je eigenlijk weer in je eigen jeugd terecht.”

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=BRuh616hcHk

Maandblad KIJK besteedt aandacht aan het bombardement op Bezuidenhout

De keerzijde van de bevrijding

Zeventig jaar geleden kwam in Europa een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Hoe blij iedereen ook was dat Hitlers legers waren verslagen, voor de gewone burgers had de bevrijding veel schaduwkanten. Want de geallieerden gebruikten nietsontziend geweld om de overwinning te behalen. En daarbij dachten ze in de eerste plaats aan hun eigen belangen.

Nederland heeft in 1945 nog een zesdaagse werkweek. Daarom zijn er ook in Den Haag op zaterdag 3 maart al vroeg veel mensen op straat. Rond negen uur ’s ochtends klinkt het aanzwellende geronk van vliegtuigmotoren. In twee aanvalsgolven verschijnen de toestellen boven de stad. Ze lossen hun bommen, waarvan de meeste de woonwijk het Bezuidenhout treffen.

Uitspraken van ooggetuigen laten weinig aan de verbeelding over. Buurtbewoners voelen hun huis “als een schip” heen en weer slingeren. “We hoorden veel explosies. Op straat ontstonden kraters. Gevels ploften neer. Huizen stortten in”, herinnert een ander zich. Daarna, als de bommen zijn ingeslagen: “De huizen aan de overkant zag je niet. Het was helemaal grijs. Je hoorde gegil en door de grijze wolk zag je mensen hollen.” Menigeen slaat op de vlucht: “We zijn met de stroom mensen meegelopen. Nu eens zag je een dode kat liggen en dan weer een arm.”

De luchtaanval duurt nauwelijks twintig minuten. Er wordt zo’n 67.000 kilo bommen op het Bezuidenhout gegooid. Resultaat: ruim vijfhonderd doden, nog veel meer gewonden en duizenden daklozen.

Twee maanden later stort ook in Nederland de naziterreur ineen. Daar mogen we nog steeds dankbaar voor zijn, maar het ging wel gepaard met enorm veel tragische gebeurtenissen. Zoals dat bombardement op het Bezuidenhout, uitgevoerd door Britse vliegtuigen die eigenlijk Duitse V2-raketten in het nabijgelegen Haagse Bos moesten vernietigen. En niet alleen hier gebeurden dergelijke dingen. Want de burgerbevolking in de te bevrijden gebieden van Europa werd door de geallieerde oorlogsmachine regelmatig net zo hard getroffen als Adolf Hitlers Wehrmacht.

Wat dat betreft was het een bevrijding met de botte bijl. Dus dringen zich enkele vragen op. Zoals: kon dat écht niet anders? Maar ook: hoe valt dit letterlijk nietsontziende geweld te rijmen met de ‘morele strijd’ tegen het kwaad die de geallieerden voerden?

Dit is een fragment van een artikel te vinden in KIJK 5/2015. Dit nummer ligt in de winkel van 23 april tot en met 20 mei.